1.Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 264 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Yeşilyurt, Mimarsinan ve Sakarya Mahallelerinde muhtelif ada ve parsellerde bulunan taşınmazların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi 9119 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki bölgede imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Develi Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Develi Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 58 ve 59 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi 53 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Akkışla Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.İncesu Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Felahiye Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarih, 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının, Fatih Mahallesinde 330 ada 1 parsel ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Etüd ve Projeler Daire Başkanlığının, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi ile ilgili olarak Kayseri-Develi yolunda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Akyapı İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin Oymaağaç Mahallesi, 6576 ada, 2 parsel ve 6578 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Talas Belediyesinin, Erciyes Mahallesindeki kadastro harici bölgenin “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Talas Belediyesine yetki devri yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 1575 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı ve ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi 4057 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Melikgazi Belediye Meclisince alınan 07.08.2017 tarih, 304 sayılı kararına istinaden Konaklar Mahallesinde bulunan muhtelif parsellerin fiili duruma uygun olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 317 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Melikgazi Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 366 ve 367 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Kocasinan Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 164 ve 167 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Kocasinan Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih, 187, 188, 189 ve 190 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Talas Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 88 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Hacılar Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih, 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Develi Belediye Meclisinin 09.08.2017 tarih, 75 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.İncesu Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 97 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Tomarza Belediye Meclisinin 04.08.2017 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Bünyan Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Özvatan Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesinde 18. Madde düzenleme sınır içerisinde kalan plansız alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Melikgazi Belediyesinin, Caferbey Mahallesi, 80 ada 30, 31 parsel ve 12231 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 6341 ada 1 parsel ve 4592 ada 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesinde muhtelif ada parseller ve çevresinde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu kararına istinaden Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Felahiye Belediyesinin, Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi, Doburcalı Mevkii'nde mülkiyeti hazineye ait 371 ada, 60, 61, 66 ve 68 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek tarım köy projelerinin yapılabilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi, 101 ada, 194 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.Bünyan Belediyesinin, Köprübaşı Mahallesi 1433 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 12490 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39.Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün, Derevenk (Mimarsinan) Viyadüğü ve bağlantı yolları ikmali yapım işi bünyesinde yapılması planlanan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Kavşağının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
40.Kocasinan Belediyesinin, Ankara-Kayseri Karayolu üzerinde, Yemliha yerleşiminde yaklaşık 100 hektarlık alanda imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
41.Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde bulunan muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
42.İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 371 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
43.İncesu Belediyesinin, Garipçe Mahallesi, 148 ada, 1, 2, 3, 8, 9 ve 10 parsel ile 114 ada, 29 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
44.Melikgazi Belediye Meclisince alınan 10.08.2017 tarih, 367 sayılı karara istinaden plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
45.Develi Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 69 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
46.İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesi merkezinde 353, 354, 934 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
47.Muhtelif bulvar, sokak ve kümeevlere isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
48.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ali Rıza ÖZDERİCİ, Mustafa KOYUNCU ve Hacı Rukiye GAZİOĞLU Huzurevi ve Bakımevi’nin %38’lik kısmının vakıfları tarafından yapıldığı iddiası ile Kayseri Darülaceze Vakfı’nca sunulan uzlaşma talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

                                                                                                                                               EK GÜNDEM
 
1.(49) Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi uygulama iş ve işlemleri belediye ve şirket tarafından ortak işbirliği ile yürütülmesi doğrultusunda muhtelif taşınmazların devri hakkında karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
2.(50) Belediyemiz Meclisinin 10.07.2017 tarih, 289 sayılı kararında, Kocasinan Belediyesinin 05.06.2017 tarih 127 sayılı meclis kararı ile, Oymaağaç Mahallesi, 5247 ada, 2 parsel nolu olması gereken taşınmazın sehven 1 nolu parsel olarak yazıldığı tespit edildiğinden, 2 nolu parsel olarak düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.
3.(51) Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin hazırlanması amacıyla konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılması hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
4.(52) Etüd ve Projeler Daire Başkanlığının, Taceddin Veli Mahallesinde mini terminal projesinin yapılabilmesi için gerekli imar planı değişikliklerinin yapılması talebinin görüşülmesi.
5.(53) Melikgazi İlçesi İnecik, Eğribucak, Becen, Erenköy, Kıranardı, Hisarcık Mahalleleriyle Talas ve Hacılar İlçeleri sınırlarına denk gelen kısımların pafta bütünlüğünü sağlamak amacıyla, Kayseri İl genelinde koordinat sistemleri birliğinin sağlanması amacıyla ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan, 1/25000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumsuzluğu gidermek amacıyla, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının (ITRF Koordinatlı) yeni paftalara işlenmesi talebinin görüşülmesi.
6.(54) Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 3256 ada 52 ve 53 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(55) Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait olan 8386 ada 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda mülkiyet sahipleri 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(56) Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 3189 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(57) Talas Belediyesinin, Alaybeyli Mahallesi, 107 ada, 76 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(58) Sarıoğlan Belediyesinin, mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait Sarıoğlan İlçesi, Güzelyazı Mahallesi, 203 ada 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(59) İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, 836 ve 866 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(60) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih 380, 381, 384, 388, 389,  390 ve 393 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
13.(61) Melikgazi Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih, 415 ve 417 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
14.(62) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih, 194 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
15.(63) Talas Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih, 93 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
16.(64) Özvatan Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih, 67 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.(65) Kayseri Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezinin bulunduğu alanda, Kayseri-Develi yolunun oteller bölgesinin kuzeyindeki kısmının fiili duruma istinaden civarı ile birlikte düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.
18.(66) Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Düz Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 1511 ada 44 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.