1.Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 6341 ada 1 parsel ve 4592 ada 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Bünyan Belediyesinin, Köprübaşı Mahallesi, 1433 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 371 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, 836 ve 866 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 6316 ada, 1 ve 6317 ada, 2 numaralı parseller, 6317 ada, 18 numaralı parsel, 4462 ada, 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, mülkiyeti TOKİ'ye ait Kocasinan İlçesi, Oruçreis Mahallesinde, tapunun Karpuzatan Düz Mahallesi, 3129 ada 10 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediyesinin, Ağırnas Mahallesinde muhtelif taşınmazların bulunduğu plansız alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 4615 ada 8, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Hacı Kılınç Mahallesi, 7850 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Bünyan İlçesi Camikebir Mahallesi, 318 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz ve civarını kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerin ticaret alanı, konut alanı, ticaret+konut alanı planlanması veya plandan çıkarılması talep edilerek askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Akkışla İlçesi, Şen Mahallesi, 159 ada, 21 parsel numaralı taşınmaz ve civarını kapsayan yerin yeniden planlanması talep edilerek askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Hacılar İlçesi’ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Mekânsal Yapım Yönetmeliği ve Gösterimlerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 471, 474, 475, 478, 480, 481 ve 483 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Develi Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih, 80 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Develi Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 104 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.İncesu Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 107 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih, 71 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Melikgazi Belediyesi tarafından yürütülen ve planlanan Kentsel Dönüşüm Projeleri ile ilgili olarak Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan alanda, mülkiyeti Belediyemize ait 4761 ada, 48, 50 ve 52 parsel numaralı, 4756 ada, 193 ve 194 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan hisselerin Melikgazi Belediyesine bedelsiz devredilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Kocasinan Belediyesinin, Ankara-Kayseri Karayolu üzerinde, Yemliha yerleşiminde yaklaşık 100 hektarlık alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi, 101 ada, 194 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Osman Kavuncu Mahallesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında belirlenen alan için hazırlatılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının ortak işbirliği kararı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin hazırlanması amacıyla konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 3256 ada 52 ve 53 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait olan 8386 ada 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda mülkiyet sahipleri 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle 104 ada, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ve 31 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin 1/5000 ölçekli nazım imar planında sağlık tesisi alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Melikgazi İlçesi’nde plan onama sınırı içerisinde kalan yerlerde Kayseri İl genelinde koordinat sistemleri ve pafta bütünlüğünün sağlanması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yeni paftalara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt ve Melikgazi Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Fen İşleri Daire Başkanlığının, şehrimizin batı kısmında bulunan Organize Sanayi Bölgesini şehrin doğu tarafına bağlayacak imar planlarında 30 metre genişliğindeki yolun açılabilmesi için kot farkından dolayı katlı kavşak yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Kocasinan Belediyesi sınırları dahilinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve sayısallaştırma yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Bünyan Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarih, 58 sayılı kararına istinaden Bünyan İlçesi Yenice ve Bayramlı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5,9 hektarlık alanda, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Pınarbaşı İlçesi, K.Gümüşgün Mahallesinde bulunan 93 ada, 7, 8 parsel ve civarındaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Pınarbaşı İlçesi, Küçük Kömarmut Mahallesi 105 ada, 2 parsel ile Karahacılı Mahallesi 126 ada, 51 parsel numaralı mülkiyeti Pınarbaşı Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.Develi Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 98 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Develi Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 103 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39.İlimizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması amacıyla 20-23 Kasım 2017 tarihleri arasında Makedonya'nın Üsküp şehrinde gerçekleştirilen programa katılan Mehmet SAVRUK, A. Serdar ALTUNTUĞ, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU, Zekeriye ERGÜNEŞ, Mustafa AKPINAR, Muzaffer ERCAN, Mustafa GENGEÇ, Halil BÜYÜKNALBANT, Arif BALKAYA, Mehmet BÜYÜKBAŞ, Metin MERMERKAYA ve Merve SARIOĞLU’nun seyahatleri hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi.
40.Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesinde yaklaşık 17 hektarlık alanda, Tanpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje alanı ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
41.Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında Yeşilhisar-Sarıoğlan güzergâhındaki banliyö hattıyla ilişkin düzenlenecek her türlü protokolü Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına imzalama konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkilendireceği kişi yada kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
42.Kayseri ve Civarı Yakacak Alım-Dağıtım (YAK-TAŞ) A.Ş. 20.11.2017 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini 3.850.000,00-TL’den 5.850.000,00-TL’ye çıkarmasından dolayı, rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 1.412.987,00-TL'nin ödenmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
43.Kar Üstü Pist Hazırlama vasıtalarının kiralanması için Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı ile protokol imzalamak üzere Genel Sekretere yetki verilmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
44.Bünyan, Sarıoğlan, Felahiye, Tomarza, Sarız, İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı ve Pınarbaşı İlçelerindeki kesimhanelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ruhsatlandırılması ve yönetmelikte belirtilen şartlara uygun işletilmesinin sağlanması amacıyla İlçe Belediyelerine devredilmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
45.Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 45.881.250 TL ödeneğin Belediyemiz birimlerinin harcama kalemlerine ekleme ve aktarma yapılması talebinin görüşülmesi.
46.Kurumumuzda memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan ve Yetkili Memur Sendikası Bem-Bir-Sen üyeleri ile Belediyemiz arasında (Kaski dâhil) Toplu Sözleşme (Sosyal Denge Sözleşmesi) imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.
47.Kayseri İl İdari Sınırları içerisinde yapılan, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına askı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazların görüşülmesi.
48.Talas Belediyesinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan Akçakaya 4203 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, park ve yol olarak planlı yerin, 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılarak ticaret alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
49.Talas Belediyesinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan Kepez Mahallesi 1287 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın ortaokul alanı, konut alanı, park ve yol alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
50.Talas Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 123, 124 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
51.Talas Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 127 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
52.Felahiye Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
53.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
54.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                          EK GÜNDEM
 
1.(55) Melikgazi Belediyesinin, Ağırnas Mahallesi 1509 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
2.(56) Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde, 10525 ada 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda tescilli yapıların bulunmasından dolayı imar uygulaması aşamasında karşılaşılan problemlerin çözülebilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
3.(57) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesinde, 7460 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
4.(58) İl bütününde özel eğitim tesis talepleri ile ilgili daha iyi fiziksel şartlar sağlamak ve tesisin yakın çevresine ve trafiğe olumsuz etkilerinin en az düzeye indirilmesi adına imar plan taleplerinde yerine getirilecek kriterlerin belirlenmesi amacıyla ekte sunulan öneri planlama koşullarının görüşülmesi.
5.(59) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının, UKOME kararı ile uygulanmasına karar verilen projelerin uygulanabilmesi için imar plan tadilatının yapılması talebinin görüşülmesi.
6.(60) Kocasinan İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 6326 ada, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(61) Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 6926 ada, 3 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(62) Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Erkilet Osmangazi Mahallesi, 585 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(63) Kocasinan Belediyesinin, Turgutreis Mahallesi'nde, mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'ne ait, tapunun Sümer Mahallesi,  2893 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(64) Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, Erkilet Osmangazi Mahallesi, 402 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(65) Yeşilhisar Belediyesinin, tapunun Derebağ Mahallesi, 6 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(66) Yeşilhisar Belediyesinin, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait, tapunun Dağılgan Mahallesi,  1389 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(67) İncesu Belediyesinin, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün talebine istinaden Kayseri-Adana karayolu üzerinde bazı bölümlerde nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
14.(68) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 531, 533 ve 535 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
15.(69) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 256 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
16.(70) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 257, 258, 259, 260 ve 261 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.(71) Develi Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 107 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
18.(72) İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 127 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19.(73) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereğince; 9.600.000 TL ödeneğin Belediyemiz birimlerinin harcama kalemlerine ekleme ve aktarma yapılması talebinin görüşülmesi.
20.(74) 2018 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi.
21.(75) İlimizde uygulaması Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda olan bulvar, cadde ve büyük parkların yapılabilmesi hususunda hak sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesi için enkaz bedelleri ile hak sahiplerine ait olan hisselerin hak sahiplerinin talepleri ve belediyemizin uygun görüşü ile birlikte hak sahibinden satın alınması veya belediyemize ait taşınmazlar ile takas edilmesi talebinin görüşülmesi.
22.(76) Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Malatya yolu arasında yeni yapılan Bulvara Orgeneral Hulusi AKAR isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
23.(77) Farabi Caddesini Talas Bulvarına bağlayacak olan yeni yola Şht. Tümgeneral Aydoğan AYDIN isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.