11/08/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

1. Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi, 20 pafta, 4419 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 8600 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 4746 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4. Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde, bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5. Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi 10961 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6. Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 4882 ada, 4 ve 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7. Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesinde 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8. Melikgazi Belediyesinin, Danışmentgazi Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait alanda 4365 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel ve 4364 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 1136 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi 150 ada, 1 parsel ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

11. Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422-423 pafta, 2791 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ve Şeker Mahallesi 4730 adanın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih, 367 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar plan değişikliği mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, söz konusu alanda yeniden planlama çalışması yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle, Erkilet Bulvarının doğusunda yer alan bölgede revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 63 ada, 12 parsel ile 7012 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan mahallesi, 430 pafta, 2838 ada, 1 parsel ile 6723 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 4031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile 4728 adanın güney doğusunda bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde 1038 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Talas Belediyesinin, Yukarı Mahallesi sınırları içerisinde 1215 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde 142 ada, 25 ve 26 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 342 ve 490 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 31 pafta, 290 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 300 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Talas ilçesi, Yukarı Talas mahallesi, 18 pafta, 39 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazın, fiiliyatta konut alanı olarak planlı olan imar durumunun sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. İncesu Kentsel Arkeolojik Sit alanı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28. Yeşilhisar Belediyesinin, İçme Mahallesi'nde, mülkiyeti, Şahin Sebze Meyve Taşımacılık Soğuk Hava Deposu ve Komisyonculuk Sanayi Lmt. Şti.'ye ait olan, 194 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29. Özvatan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesi, 1 pafta, 289 ada, 5 parsel ile mülkiyeti Belediyesine ait imar planında BHA (Fidanlık) olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik Mahallesi, 101 ada, 1 parsel ile 5054 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31. Felahiye Belediyesinin, Kale mahallesi, 101 ada, 7 ve 22 parsel numaralı taşınmazların tevhitinden oluşan 101 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32. Develi Belediyesinin, Fenese Aşağı Mahallesi 188 ada, 1,9,10,44,45,46 ve 50 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

33. Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle 104 ada, 9 parsel numaralı ve Yukarı Mahalle 184 ada 310 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

34. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi güzergahında bulunan alan ve civarında imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

35. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün, Erciyes Dağı kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planında mekanik tesislere ve günübirlik tesis alanı planlanmasına yönelik plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

36. Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 10020 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

37. Hacılar Belediyesinin, Mine Yıldırım, Fatma Delice ve Hatice Fidaner adlı vatandaşlar bila sayılı dilekçeleri ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınmış olan 14.02.2014 tarih, 159 sayılı karara istinaden hazırlanıp, belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış olan Eşmecik mevkii ilave nazım imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

38. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarih, 343 sayılı kararına istinaden onanan Cumhuriyet Meydanı otopark ve yer altı otoparkı düzenlemesine ilişkin imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

39. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih ve 129 sayılı kararın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

40. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarih, 246, 247, 248 ve 252 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

41. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

42. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 165 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi..

43. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

44. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih, 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

45. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 121 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

46. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

47. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 18.06.2014 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

48. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 39 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

49. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Tomarza Belediye Meclisinin 04.07. 2014 tarih, 46 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

50. Aydemir DOĞAN isminin, Şehir içinde uygun görülen herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi, Yahyalı İlçesi, 100. Yıl Mahallesinde bulunan Tombaklı Cadde isminin, Şehit Komiser Adem İLKKILIÇ Caddesi olarak değiştirilmesi, Hacılar İlçesi Akdam Mahallesi, Özgüneş Caddesi, Buhara Çıkmazı Sokak ve Şahin Tepesi Sokak arasında kalan yola Taha Sokak isminin verilmesi, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesinde bulunan Papatya Cadde isminin, Velioğulları Caddesi olarak değiştirilmesi, Melikgazi İlçesi, Gesi Bahçeli Mahallesinde bulunan Baran Sokak isminin, Arslan Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik, ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.

51. Kocasinan Belediyesinin 2014 yılı bütçesine 500.000 TL ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi.

52. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince, Kocasinan Belediyesi’nin ekli listede belirtilen birimlerinin harcama kalemlerine 1.820.000 TL ödeneğin tenzil edilerek aktarma yapılması talebinin görüşülmesi.

53. 6360 sayılı yasa’nın Büyükşehir Belediyelerinin sınırlarını il sınırı olarak genişletmesi ile ilçelerde personel servis araçlarının çalışma şartlarının düzenlenmesi amacı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi personel servis araçları yönetmeliği 5. Maddesine ek fıkra eklenmesi talebinin görüşülmesi.

54. 6360 sayılı yasa’nın Büyükşehir Belediyeleri sınırlarını il sınırı olarak genişletmesi ile ilçelerde öğrenci taşımacılığı yapan işleticiler için, Yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi okul servis araçları yönetmeliğinin 5. Maddesinin görüşülmesi.

 

11.08.2014TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 

 

  1. 1. (55) ORAN Kalkınma Ajansı 2014 yılı doğrudan faaliyet destek programı kapsamında “Sanayi odası yonca kavşağı zemin etüdü, fizibilite çalışmaları ve uygulama projelerinin hazırlanması işi” başlıklı projesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
  2. 2. (56) Uygulama imar planında Cami olarak belirlenmiş olan mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Keykubat Mahallesi, 10972 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince Kayseri İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
  3. 3. (57) Develi İlçesi, Şıhlı Köyü, Ayafıl Mevkii, L35-d-14-d pafta, 119 ada, 93 parsel numaralı taşınmazın Belediyemiz adına şartlı bağışının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18(g) maddesi gereğince kabul edilmesi talebinin görüşülmesi.
  4. 4. (58) Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünün, Sümer Kampusu karşısında yer alan eski Sümer Dış Vazife Evleri (Öğrenci Köyü) alanında onarım, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılması talebinin görüşülmesi.
  5. 5. (59) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi doğrultusunda; Boğazlıyan İlçesine Park ve Wc yapımı ile Ovakent Beldesine çevre düzenleme yapılması işi hususunda karar verilmesi talebi.
  6. 6. (60) Mimarsinan Parkı içerisinde 500 araçlık katlı otoparkın ve zeminde planlanan cafelerin kat karşılığı ve 10 yıla kadar kira karşılığı ihale ile yaptırılması ile ilgili Encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
  7. 7. (61) İl Özel İdaresi bünyesinden Yeşilhisar Belediyesine geçen; Bel-Öz tesisleri Otel ve Lokanta bölümü, Kılcan mevkiinde bulunan Soğuk Hava Deposu, Kurutma Tesisi ve Paketleme Tesisi, Fevzi oğlu Mahallesinde bulunan Lojmanların Yeşilhisar Belediyesine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
  8. 8. (62) Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Resmi gazetede yayınlanan, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 16.05.2014 tarih, 340 sayılı kararının iptali ile Bakanlar Kuruluna önerilecek bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden tespit edilmesi talebinin görüşülmesi.
  9. 9. (63) Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde bulunan Yuvarlak Dede Caddesi isminin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

10. (64) Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 10528 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

11. (65) Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 20.05.2014 tarih, 2013/226 Esas, 2014/558 esas sayılı kararına istinaden nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

12. (66) Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

13. (67) Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 1009 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

14. (68) Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1,2 parsel, 8692 ada, 8 parsel, 8693 ada, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

15. (69) Melikgazi Belediyesinin, Hürriyet Mahallesi, 1035 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 ve 27 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

16. (70) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10628 ada, 19 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

17. (71) Melikgazi ve Kocasinan Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan, Sivas caddesinin doğusunda kalan, Sivas-Gesi yolu kavşağından Mimarsinan kavşağına kadar olan bölgede, raylı sistem çalışmaları ve konu ile ilgili gündeme gelen yeni talepler doğrultusunda, 50 metrelik Sivas Bulvarı ile birlikte yolun doğusunda bulunan konut adalarının yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.

18. (72) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kuzey Mahallesi, 579 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

19. (73) Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi, 10226 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

20. (74) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

21. (75) İncesu Belediyesi, 01.07.2014 tarih, 1076 sayılı yazısı ile Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması

22. (76) İncesu Belediyesi, 01.07.2014 tarih, 1075 sayılı yazısı ile Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması

23. (77) Mimarsinan Parkı içerisindeki büyük havuzun altında 2 kat yaklaşık 500 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde yeniden peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere yapılan plan değişikliğinin görüşülmesi.

24. (78) Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami-Kertmeler Mevkii, 254, 255 ve 256 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

25. (79) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi'nin, 07.08.2014 tarih ve 211 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

26. (80) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi'nin, 04.08.2014 tarih, 142 ve 143 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

27. (81) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih, 263, 268, 269 ve 270 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

28. (82) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisi'nin, 07.08.2014 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi

29. (83) 5216 sayılı Kanunun 21. Maddesinin 2. Fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilip ekteki I Sayılı Cetvel’in (Memur Kadro İhdası) onaylanması talebinin görüşülmesi.

30. (84) 2886 sayılı kanunun amir hükümleri gereğince Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

31. (85) Sarıoğlan belediyesinin mülkiyeti belediyelerine ait K35-C-20-D2-C paftasında bulunan 239 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12 ve 13 parsellerde nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.