1.      Meclis Üyemiz Kürşat ERKEK’in Meclis üyeliğinin düşürülmesinden dolayı boşalan Çevre ve Sağlık Komisyonuna kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçimi yapılması.

2.      Melikgazi İlçesi, Büyükbürüngüz Mahallesi, 133 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3.      Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2023 tarih, 36 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına askı ilan süresi içerisinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4.      Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 111 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5.      Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 113 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6.      Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 114 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7.      Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 116 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8.      Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 117 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9.      Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 118 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10.  Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 119 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11.  Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 120 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12.  Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 121 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13.  Kocasinan İlçesi, Talatpaşa Mahallesinde, Tekstilciler Sitesinin batısında ve kuzeyinde bulunan, muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14.  Kocasinan İlçesi, Mimarsinan Mahallesi’nde, tapunun Kavakyazısı Mevkii, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait, 4425 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15.  Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi'nde, 7115 ada, 3 parsel ile mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'ne ait, 12675 ada, 3, 8, 9 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16.  Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.06.2023 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17.  Sarıoğlan İlçesi, Güzelyazı Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait 142 ada 170 ve 228 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18.  Akkışla Belediye Meclisinin 09.06.2023 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19.  Bünyan İlçesi, Dağardı Mahallesi, 102 ada, 35, 191 ve 195 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20.  Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.06.2023 tarih, 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21.  Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.06.2023 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22.  Pınarbaşı İlçesi, Karahacılı Mahallesi, 112 ada, 5 parsel ve 110 ada 27 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23.  Talas Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 85 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24.  Talas Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 86 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25.  Talas Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26.  Talas İlçesi, Alaybeyli Mahallesi, 108 ada, 30 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27.  Talas İlçesi, Alaybeyli Mahallesi, 112 ada, 115 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28.  Mülkiyeti İncesu Belediyesine ait İncesu İlçesi, Karamustafa Paşa Mahallesi, 2047 ada, 2 ve 3 parseller ile 2051 ada 2 ve 3 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29.  Develi İlçesi, Güneyaşağı Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 422 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi uygulama imar plan notları ve lejantının değişen mevzuatlar ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek revize edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31.  Tomarza İlçesi, Söğütlü Mahallesi sınırları içinde, mülkiyeti Erke Hayvancılık Enerji San. Tic. Ltd. Şti.'ye ait olan 105 ada 194 parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32.  Yahyalı Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

33.  Yahyalı Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih, 55 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

34.  Yahyalı Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih, 56 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

35.  Yahyalı Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih, 57 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

36.  Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi 2782 ada 120, 121, 124, 125 ve 126 parseller ile, 2782 ada 117 parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

37.  Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi sınırları içerisinde yer alan 1. Derece Doğal Sit Statüsünde bulunan Erdemli İçeriköy Vadisi Doğal Sit Alanının bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

38.  Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi Keşlik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2. Derece Doğal Sit Statüsünde bulunan Kestel Mevkii Doğal Sit Alanının bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

39.  Yeşilhisar İlçesi, Kılcan Mahallesi, 670 ada, 260, 262 numaralı parsel ve 1390 ada, 2 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

40.  Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi sınırları içerisinde yer alan Yeşilhisar, Develi ve İncesu İlçeleri sınırları içerisinde yer alan 1. ve 3. Derece Doğal Sit Statüsündeki Sultan Sazlığı Doğal Sit Alanının bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

41.  Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

42.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

43.  Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesi 13828 ada, 2 parselin önündeki isimsiz yola Naziksoy Sokağı isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

44.  Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

45.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde uygun görülecek olan cadde veya sokağa Mehmet Zeki YELTEKİN isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

46.  Kayseri İli, Talas İlçesi sınırları içerisinde uygun görülecek bir sokağa Kemal GÖRÜCÜ Sokağı ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.

47.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.

48.  Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, 11419 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın Cami ve Müştemilatı yapılmak üzere, 25 yıllığına Kayseri İl Müftülüğüne tahsis edilmesi ve tahsis işlemi ile ilgili düzenlenecek tahsis protokolünü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

49.  Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Mahallesi, 4222 ada, 23 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

50.  Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi, 402 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

51.  Kocasinan İlçesi, Saraybosna Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15855 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

52. Kocasinan İlçesi, Yeşil Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16499 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM

 

53.      (1) Melikgazi İlçesi, Gesi/Bahçeli Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

54.      (2) Melikgazi İlçesi, Büyükbürüngüz Mahallesinde, 132 ada, 50 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

55.      (3) Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2023 tarih 165 sayılı kararına istinaden onaylanan, Melikgazi Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 73 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

56.      (4) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 139 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

57.      (5) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 140 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

58.      (6) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 141 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

59.      (7) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 142 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

60.      (8) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 143 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

61.      (9) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 146 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

62.  (10) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 147 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

63.  (11) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 149 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

64.  (12) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 150 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

65.  (13) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 151 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

66.  (14) Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 128 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

67.  (15) Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 129 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

68.  (16) Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 130 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

69.  (17) Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 131 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

70.  (18) Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 132 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

71.  (19) Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 133 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

72.  (20) Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 134 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

73.  (21) Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 135 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

74.  (22) Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 136 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

75.  (23) Kocasinan İlçesi, Himmetdede Mahallesinde, 2587 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

76.  (24) Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesinde, 13321 ada, 185, 186 ve 187 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

77.  (25) Talas Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 99 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

78.  (26) Talas Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 100 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

79.  (27) Talas Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 101 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

80.  (28) Talas Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 102 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

81.  (29) Talas İlçesi, Çatakdere Mahallesi, 941 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

82.  (30) İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli park olarak planlı alan ile Hamurcu Mahallesi, 1559 ada, 1 numaralı parseli kapsayan alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

83.  (31) Yeşilhisar İlçesi, Soğanlı Mahallesinde bulunan Soğanlı Örenyeri’nde 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

84.  (32) Pınarbaşı İlçesi, Yukarıbeyçayır Mahallesi, 169 ada, 2 ve 4 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

85.  (33) Pınarbaşı İlçesi, Yukarıbeyçayır Mahallesi, 147 ada, 4 ve 55 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

86.  (34) KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2023 Yılı Ücret Tarifelerinin KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla incelenerek karara bağlanması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

87.  (35) Yatırımı devam eden işlerin finansmanında kullanılmak üzere kamu bankalarından finansman sağlanabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

88.  (36) Kocasinan Belediyesine 475.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

89.  (37) Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 13835 ada, 2 parselde yer alan Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi içerisinde bulunan, 4 numaralı Kıraathanenin Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.'ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

90.  (38) Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 13835 ada, 2 parselde yer alan Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi içerisinde bulunan, 6 numaralı Kıraathane ve Mutfak Sanatları Merkezinin Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

91.  (39) Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 13835 ada 2 parselde yer alan Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi içerisinde bulunan Sağlıklı Yaşam Merkezi, Soyunma Birimleri, Tenis Kortları, Plaj Voleybolu alanının Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San. ve Tic. (SPOR) A.Ş.'ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

92.  (40) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Yeraltı Çarşısında bulunan 67 adet dükkânın ihale ile 10 yıllığına kiraya verilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

93.  (41) Hacılar İlçesinde bulunan bina cephelerinde bina cephe düzenleme işlemlerinin yapılması talebinin görüşülmesi.

94.  (42) KASKİ Genel Müdürlüğü’nün, Karpuzsekisi Mahallesi Güneş Enerji Santrali Kurulumu işi için, İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına ilişkin her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.