1.Bünyan Belediyesinin, Toki ve Bünyan Cezaevi arasında bulunan 318 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Özvatan Belediyesinin, Kavaklı Mahallesi, 108 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde, Kocasinan Bulvarı kuzeyinde yer alan muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Bünyan Belediyesinin, Elbaşı Mahallesinde bulunan 2322 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Tomarza Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı taşınmazlar ve şahıslar adına kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi 765 ada, 36, 104 ve 105 parsellerde yer alan Büyükşehir Belediyesi yanına yapılacak olan Kitap Kafe projesinin yapılabilmesi için gerekli imar planı değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, kentin çeşitli bölgelerinde 6 adet mini terminal projelerinin yapılabilmesi için gerekli imar planı değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan Mahallesinde, Sivas Bulvarının doğusunda, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinin de yer aldığı, muhtelif ada parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 929 ada, 43 ve 54 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde, 3628 ada 1 parsel ve 3656 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kocasinan Belediyesinin, Karakimse Mahallesi 116 ada, 79 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesinde, 11218 ada, 15 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, civarın fırın ihtiyacının karşılanması amacı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5096 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 5474 ada 2, 3, 4, 5, 6 parseller ve 10517 ada 4, 5, 6, 7, 9 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.İncesu Belediyesinin, Küllü Mahallesi, 107 ada, 75 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih, 127, 128, 129, 130 ve 131 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221 ve 223 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Talas Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Talas Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih ve 82 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Talas Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.İncesu Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih, 58, 59 ve 61 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Develi Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 11216 ada 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.ND İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde yürütülen Kentsel Dönüşüm Projeleri devamında 2. Etap olarak belirlenen alanlar için imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 437 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Yeşilhisar Belediyesinin, Başköy Mahallesi, 153 ada, 84 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Sarız Belediyesinin, muhtelif mahallelerde bulunan alanda 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesi, 1615 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Kocasinan Belediyesinin, Erkilet General Emir Mahallesi, 9193 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Özvatan Belediyesinin, Yeni Mahalle, 5 pafta, 239 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesinde muhtelif ada parseller ve çevresinde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.Kocasinan Belediyesinin, Seyrani Mahallesi 4864 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Melikgazi Belediyesinin, Caferbey Mahallesi, 80 ada 30, 31 parsel ve 12231 ada 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 6341 ada 1 parsel ve 4592 ada 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
40.Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi, 101 ada, 194 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
41.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının, Erkilet Bulvarı-Mehmet Tarman Cad. kesişimindeki kavşakta imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
42.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahalle, 4324 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alandaki plan değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi talebi.
43.Talas İlçemize yapılması planlanan 7/24 Kütüphane için Talas Belediye Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ve Belediye Başkanlığımız arasında imzalanan ön protokolün, kati protokol olarak onaylanması talebinin görüşülmesi.
44.Melikgazi, Talas ve Hacılar İlçelerinde muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
45.UKOME kararıyla Yabancı uyruklu öğrenciler için tahsis edilen seyahat kartı uygulamasının devam edip etmeyeceğinin, devam edecek ise bedelinin belirlenmesi ve Basın seyahat kartları için uygulanacak indirim oranının veya yıllık kullanım bedelinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi.
46.Kayseri Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü'nün, Bünyan İlçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nin Talas İlçesine bağlanması talebinin görüşülmesi.
47.KASKİ Genel Müdürlüğü’nün yapım işleri, mal ve hizmet alımı işlerine ait hak edişlerinin ödenebilmesi için kamu veya özel bankalardan 30.000.000.00 TL Finansman Kredisi temin edilmesi talebinin görüşülmesi.
48.Kültepe kazısının Belediyemizce desteklenmesi hususunda hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
49.Belediyemizce Gültepe Bulvarı ile Talas Bulvarını bağlayacak olan ve General Adnan Doğu Kışlası içerisinden geçecek yol ile ilgili 1. Komando Tugay Komutanlığı ve diğer kurumlarla hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                        EK GÜNDEM
 
1.(50) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliğinde yer alan öğrenci seyahat kartı hak sahipliği tanımında düzenleme yapılması talebinin görüşülmesi.
2.(51) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Yeşilyurt, Mimarsinan ve Sakarya Mahallelerinde muhtelif ada ve parsellerde bulunan taşınmazların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
3.(52) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesinde 18. Madde düzenleme sınır içerisinde kalan plansız alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
4.(53) Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
5.(54) Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu kararına istinaden Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
6.(55) Talas İlçe merkezini kapsayan imar planına şahıslar tarafından yapılan itirazlarda Kiçiköy Mahallesi Tut Kavşağının kuzeyinde bulunan ibadet alanı ile konut alanı yer değiştirilmesine şahıslar tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
7.(56) Felahiye Belediyesinin, Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi, Doburcalı Mevkii'nde mülkiyeti hazineye ait 371 ada, 60, 61, 66 ve 68 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek tarım köy projelerinin yapılabilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(57) Bünyan Belediyesinin, Köprübaşı Mahallesi 1433 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(58) Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi 53 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(59) Bünyan Belediyesinin, Sultanhanı Mahallesi 1251 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda köy yerleşik alanı sınırı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(60) İncesu Belediyesinin, Süksün/Zafer Mahallesi, 1092 ada, 1 parsel, 1092 ada 2 parsel ve 255 ada 315 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(61) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
13.(62) Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 138 ve 140 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
14.(63) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
15.(64) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 267, 268, 269, 270 ve 271 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
16.(65) Develi Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.(66) Develi Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 58 ve 59 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
18.(67) Bünyan Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19.(68) İncesu Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 75 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
20.(69) Akkışla Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
21.(70) Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi 9119 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki bölgede imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.