1.Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesi, 8673 ada 1 parsel ve Yeşilyurt Mahallesi 160 ada 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alandaki Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.10.2019 tarih, 264 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, 6393 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.10.2019 tarih, 263 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi 3279, 3280, 3281, 3282, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Hacılar Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih, 15 ve 16 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediyesinin, Hasanarpa Mahallesi, 6107 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan kadastro harici alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6192 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 7 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 4428 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde bulunan 165, 166, 167, 168 ve 169 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 1888 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda askı ilan edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarından, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Talas Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 7, 9, 12, 13, 14 ve 17 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi 11104 ada 3 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda mülkiyeti maliye hazinesine ait Enerji Nakil Hattı güzergahının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Bünyan İlçesi, Gergeme Mahallesi, 271 ada 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Akkışla İlçesi, Yukarı Mahalle, 226 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Pınarbaşı İlçesi, Pazarören Mahallesi, 29 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Yahyalı Belediye Meclisinin 04.11.2019 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Ali İhsan ALÇI isminin uygun görülecek cadde veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Melikgazi İlçesi Turan Mahallesi'nde bulunan isimsiz yola isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Ulu Sokak isminin Arif MOLU Sokak olarak değiştirilmesi veya uygun bir sokak veya caddeye verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU isminin Kayseri'de uygun görülecek cadde, sosyal tesis veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Melikgazi İlçesi Turan Mahallesi'nde bulunan 2612. Sokak isminin Şerife Hatun Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.
28.Belediyemiz çeşitli birimlerinde sözleşmeli personel statüsünde görev yapan personelin net ücretlerinin belirlenmesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulan II Sayılı Cetvelin onaylanması talebinin görüşülmesi.
29.Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 4 adet Kar Ezme aracının Belediyemize ücretsiz geçici tahsisine ilişkin hazırlanan protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
30.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne mülkiyeti belediyemize ait Beyazşehir, Ziya Gökalp ve Argıncık Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde bulunan taşınmazların kütüphane olarak tahsis edilmesi ve birlikte işletilmesi kapsamında işbirliği protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
31.Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları doğrultusunda mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi muhtelif ada ve parsellerde yer alan taşınmazların satışının yapılması hususunda Belediyemiz Encümen'ine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
32.Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Develi İlçesi, Sindelhöyük Mahallesi, 531 ada, 19 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 4 adet daire ile 1 adet işyeri ve mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Develi İlçesi, Gazi Mahallesi, 2787 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 8 adet bağımsız bölümden oluşan dükkan ve büroların Develi Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
33.Kayseri İli Hacılar İlçesi Hacılar-Develi-(Hacılar-Hisarcık) yolu güzergahında Karayolları Genel Müdürlüğü yatırım programına alınacak kesimler için yapılacak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde hükümlerine göre boşaltılması ve Karayolları Genel Müdürlüğünce de müştemilatların ödenmesi ile alakalı düzenlenecek olan protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
34.23-25 Ocak 2020 tarihleri arasında, Ukrayna’nın Kharkiv Şehri’nde bulunan Devlet Üniversitesine, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın seyahati hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi.
35.Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın, yapımı tamamlanan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Acıbadem Hastanesi önü yaya üst geçidi, Kocasinan Bulvarı Karayolları lojmanları önü yaya üst geçidi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı S ve J tipi araç alt geçitleri, Hulusi Akar Bulvarı Farabi Caddesi katlı kavşağı, Kocasinan Bulvarı Fuzuli alt geçidi, Kocasinan Bulvarı Tuna ve 30 Ağustos alt geçitlerinin imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
36.Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 5 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
37.Hacılar Belediyesinin, Yediağaç Mahallesi, Sakar Mevkii, 4477 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile tescil harici alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
38.Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi 3150 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve 10004 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
39.Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen ve sit sınırları belirlenen "Kabakaya Tümülüsü"nün sınırlarının değiştiği belirtilmekte olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
40.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 716 ada 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
41.Melikgazi İlçesi, Anafartalar Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 2415 ada 126 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın ticaret alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
42.Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi 8756 ada 3 parsel ve 8757 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yürütmenin durdurulması hakkında açılan iptal davası nedeniyle 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yeniden yapılması talebinin görüşülmesi.
43.Melikgazi İlçesi, Anafartalar Mahallesinde, Taha Carım Caddesi ve Kristal Sokak kesişimindeki orta refüjün kapatılması için 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                 EK GÜNDEM

44.(1) Tomarza Belediyesinin, Tomarza İlçesi, Merkezinde 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
45.(2) İncesu Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
46.(3) Bünyan Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih, 12, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
47.(4) Akkışla Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 2 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
48.(5) Talas Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih, 28, 30, 32, 33 ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
49.(6) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
50.(7) Melikgazi Belediyesinin, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yürütülen Kentsel Dönüşüm Projeleri için Battalgazi (eski Küçükali) Mahallesinde belirlenen 2.etap kentsel dönüşüm alanında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
51.(8) Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 6565 ada 1 parsel ile 5726 ada, 1, 2, 14 ve 15 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
52.(9) Develi Belediyesinin, Çadıryeri Mahallesi 102 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
53.(10) Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesi 8245 ada 1, 2, 5 ve 11 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
54.(11) Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, 546 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
55.(12) Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi 13141 ada 1 parsel, 13142 ada 1 parsel ve 13188 ada 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
56.(13) Pınarbaşı Belediyesinin, Yenicami Mahallesi, 319 ada 1 parsel ve İnönü Mahallesi, 127 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
57.(14) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Talas Belediyesine ait 860 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
58.(15) Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 3936 ve 4105 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
59.(16) Milli Savunma Bakanlığının, Kocasinan İlçesi, 12.nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığının güneyinde ve kuzeyinde yer alan Kocasinan İlçesi, Saraybosna, Hoca Ahmet Yesevi, Hilal, Kötügöller, Fevzioğlu Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık olarak 100 ha’lık bölgede 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
60.(17) Pınarbaşı İlçesi, İnönü ve Solaklar Mahallelerinde muhtelif parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
61.(18) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğinin görüşülmesi.
62.(19) Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Kocasinan İlçesi Turgutreis ve Kocasinan Mahallelerinde bulunan taşınmazların Kocasinan Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
63.(20) Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Oruçreis Mahallesi, Karpuzatan Caddesinde bulunan taşınmazın Kayseri İmar ve İnşaat Tic. AŞ.’ye yapılan tahsisinin iptal edilerek Kayseri Turizm Eğitim Kültür ve Ticaret (KAYTUR) AŞ.'ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
64.(21) Şehrimizdeki akaryakıt istasyonları ile ilgili çalışmaların incelenmesi talebinin görüşülmesi.