10/02/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ
1. Belediyemiz
Meclisinin 08.07.2013 tarih ve 567 sayılı Kararı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe esas olmak üzere “Kent Rehberi” hazırlanması için, görevlendirilen Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanan “Kent Rehberi”nin, onaylanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

2. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Mimarsinan Mahallesinde Özel proje alanı olarak planlı yerdeki 6087 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılabilmesi için plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

3. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Kocasinan İlçesi, Güneşli Kızık mahallesi, 5528 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

4. Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının taleplerine istinaden, Sivas Bulvarından Mimarsinan kavşağına kadar olan yol güzergahında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

5. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Erkilet ve Yavuz Selim Mahallelerinde yer alan Su depolarının İmar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

6. Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

7. Kocasinan Belediyesinin, Muammerbey Mahallesi, 33 pafta, 119 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

8. Kocasinan Belediyesinin, Kızık Mahallesinde 5540 ada, 171 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

9. Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

10. Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

11. Kocasinan Belediyesinin, Şeker mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

12. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 11110 ada, 21, 31, 32, 33, 34, 35 ve 37 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda,1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

13. Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi, 4757 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

14. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar ve Germir Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

15. Melikgazi Belediyesinin, Sakarya mahallesinde 5725 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

16. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 10442 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 

17. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3263 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

18. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde bulunan, 11466 ada, 21, 22 ve 26 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

19. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde bulunan, 2453 ada, 23 ve 24 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

20. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

21. Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Reşadiye Mahallesi, 6 pafta, 5570 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

22. Hacılar Belediyesinin, Hacılar ilçesi, Eşmecik Mevkiinde İlave Nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

23. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 9, 10 ve 11 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

24. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 26, 27, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

25. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 6, 11, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

26. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 2 sayılı, 08.01.2014 tarih, 15 ve 16 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

27. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

28. Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde bulanan sokaklara isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

29. Zabıta Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabinli kamyonet alınması talebinin görüşülmesi.

10.02.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

1. (30) TBMM tarafından bilimsel çalışmaları, sanatsal ve kültürel eserleri veya topluma fayda sağlayan faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanda başarı gösteren kişilere 2005 yılından itibaren ‘‘TBMM Onur Ödülü’’ verilmektedir. Bu yılki ödüle hayırseverlik faaliyetlerinden dolayı Sn. Mustafa Nevzat ÖZHAMURKAR’ın aday olarak gösterilmesi talebinin görüşülmesi.

2. (31) İlimizdeki doğal mirasın korunmasına katkıda bulunmak için Belediye Kanunun 75. maddesi gereğince Belediyemiz, ÇEKÜL Vakfı ve OBRUK mağara araştırma grubu arasında Kayseri yeraltı envanterinin hazırlanması için düzenlenip ekte sunulan işbirliği protokolünü imzalamak için Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

3. (32) Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı, Büyükşehir Belediyemiz ile ilişkileri artırmak ve geliştirmek amacıyla iş birliği protokolünün içeriğinin tespiti için Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna, Komisyondan gelen metni imzalamak için Kayseri Büyükşehir belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’ a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

4. (33) HER Enerji A.Ş. tarafından 2014 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

5. (34) Mülkiyeti Kuştepe yayıncılık Taahhüt İnş. Eğt. Tur. G. San. ve Tic. Ltd. Şti. ait, Erkilet Mahallesi, Kumluk mevkiinde bulunan 259 parsel numaralı taşınmaz ile, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Beyazşehir Mahallesinde bulunan 7368 ada, 1 parsel numaralı (M) lejant işaretli Temel Eğitim alanın takas edilmesi talebi.

6. (35) Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan, 42. Sokak isminin, Abdülmecit AVŞAR Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

7. (36) Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.10.2013 tarih ve 797 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen nazım imar plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi.

8. (37) Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün, Nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

9. (38) Talas Belediyesinin, Kiçiköy ve Yenidoğan Mahallesinde bulunan bazı taşınmazlarda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

10. (39) Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5846 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

11. (40) Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5840 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

12. (41) İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesinde 81 ada, 60 ve 63 parsel numaralı ve 427 ada, 220 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

13. (42) Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde Şeker gölü ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

14. (43) Kocasinan Belediyesinin, Çandır Mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait muhtelif parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

15. (44) Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 5382 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

16. (45) Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

17. (46) Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1607 ada, 3547 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

18. (47) Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

19. (48) Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

20. (49) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 850 ada, 1 ve 2 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 992 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

21. (50) Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

22. (51) Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

23. (52) Melikgazi Belediyesinin, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

24. (53) Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 2350 ada, 1 parsel ile 4803 ada, 77 ve 78 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

25. (54) Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 11270 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

26. (55) Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 70 pafta, 401 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

27. (56) Milli Savunma Bakanlığı’nın, Melikgazi İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 22 ve 23 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

28. (57) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 25 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

29. (58) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 38 ve 39 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

30. (59) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih, 52, 53, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

31. (60) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 10.10.2013 tarih, 98 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

32. (61) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 20 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

 

33. (62) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih, 57, 58, 59, 60 ve 61 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

34. (63) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 29, 30, 33, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

35. (64) Anbar Mahallesi, 48 pafta, 2073, 2079 ve 2080 parsel numaralı parsellerin bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.