1. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılına ait, Faaliyet Raporunun görüşülmesi talebi.

2. 2022 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimi hususunda hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyon Raporu hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

3. Meclis Üyemiz Emine TİMUÇİN’in Meclis üyeliğinden istifa etmesinden dolayı boşalan Meclis 2. Başkan Vekilliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçim yapılması.

4. Meclis Üyemiz Rübbiye Reyhan NALBANTOĞLU'nun Meclis üyeliğinden istifa etmesinden dolayı boşalan Meclis Divan Yedek Kâtipliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçim yapılması.

5. Kayseri Büyükşehir Belediye Encümenine 5 üye seçiminin yapılması.

6. İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

7. Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

8. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

9. Ulaşım Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

10. Çevre ve Sağlık Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

11. Hukuk Komisyonu kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

12. Melikgazi İlçesi, Tacettinveli Mahallesi 5023 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 8222 ada 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi 885 ada 3 parselin güney doğusunda, 15917 ada 1 parsel, 15918 ada 2 ve 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde 6338 ada 2 parsel ve güneyinde bulunan taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Melikgazi İlçesi, Küçükbürüngüz Mahallesi, Karaören Mevkii Nekropol Alanının I. Derece arkeolojik sit alanı olarak plana işlenmesi için 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 48 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 50 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, 6580 ada 1, 2, 3, 6, 7, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Kocasinan İlçesi, Ertuğrulgazi, Oymaağaç ve Camiikebir Mahallerinde, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın doğusunda Kuzey Çevre Yolunun kuzey ve güney kısmındaki muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2022 tarih, 246 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/25.000, 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 56 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 57 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

33. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

34. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

35. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

36. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

37. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 62 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

38. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 09.02.2023 tarih, 11 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

39. Talas Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

40. Talas Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 35 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

41. Sarız Belediye Meclisinin 14.02.2023 tarih, 11 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

42. Sarız Belediye Meclisinin 07.03.2023 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

43. Yahyalı İlçesi, Yenice Mahallesi, Dönberi Mevki 684 ada, 2 parsel ve Çamlıca Mahallesi, Dönberi ve Meryemana Mevki 156 ada 94, 96, 115 ve 116 parsel ve 157 ada 102 ve 103 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

44. Develi İlçesi, Soysallı Mahallesi, 0 ada, 433 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

45. Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2777 ada, 19 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

46. Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2780 ada, 9 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

47. İncesu Belediye Meclisinin 06.02.2023 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

48. İncesu Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

49. İncesu Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

50. Develi Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

51. Develi Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

52. Yahyalı İlçesi, Süleymanfakılı Mahallesi, Salyakası Mevkii, 119 ada, 90 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

53. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

54. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2022 tarih ve 2022/424 sayılı kararı ile reddedilen, 38 AB 114, 38 AB 120 ve 38 AB 160 plakalı özel halk otobüsü işletmecilerinin 10 yıl olan sözleşme sürelerinin 49 yıl olarak belirlenmesi talebine talep sahipleri tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.

55. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ve konu ile alakalı protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

56. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sebebiyle mağduriyet yaşayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine nakdi yardım yapılması talebinin görüşülmesi.

57. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi uyarınca, Norm kadroya göre (I) ve (III) Sayılı Cetvellerde gösterilen kadroların onaylanması talebinin görüşülmesi.

58. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi uyarınca, Norm kadroya göre (II) Sayılı Cetvellerde gösterilen kadroların onaylanması talebinin görüşülmesi.

59. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi’nin işletmesi ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi Sağlık Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Av. Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

60. Fen İşleri Daire Başkanlığı hizmet talepleri arasında yer alan ve listede belirtilen projelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereğince bedelsiz olarak yapılması için yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

61. Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Müzelerimiz ile ilgili olarak okullardan grup olarak gelen öğretmen ve öğrencilerden ücret alınmaması talebinin görüşülmesi.

62. Yeşilhisar İlçesi, Köşk Mahallesi 241 ada 6 numaralı parselde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kütüphanenin, bina ve işletmesinin Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne devredilmesi talebinin görüşülmesi.

63. Nevşehir İli, Kalaba Belediyesi’ne belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet otobüs tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

64. Melikgazi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 12630 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

65. Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesi 12641 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

66. Kocasinan İlçesi, Kalkancık Mahallesi'nde yer alan, mera vasıflı mülkiyeti Kamu Orta Malı olarak kayıtlı 3613 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

67. Kocasinan İlçesi, Bayramhacı Mahallesi'nde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, 192 ada 76 ve 77 parseller ile mülkiyeti Kamu Orta Malına ait 192 ada 269 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

68. Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi'nde yer alan, 101 ada 106 ve 124 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

69. Kocasinan İlçesi, Erkilet Arabidin Mahallesi'nde bulunan 8655 ada 2, 4 ve 6 parseller ile tescil harici alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

70. Kocasinan İlçesi, Molu Mahallesi'nde yer alan, 103 ada 102 ve 148 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

71. Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi 7132 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazlar, 10315 ada 9 parsel numaralı taşınmaz ve batısında bulunan tescil harici alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

72. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 77 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

73. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 78 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

74. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 79 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

75. Pınarbaşı İlçesi, Yeni Camii Mahallesi, 150 ada 1 parsel ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

EK GÜNDEM

 76. (1) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 71 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

77. (2) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 72 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

78. (3) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 73 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

79. (4) Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi, 15386 ada 284 parsel ile 15400 ada 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

80. (5) Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi, 15394 ada 100 parsel ile Turan Mahallesi 106 ada 24 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

81. (6) Kocasinan İlçesi, Yazır Mahallesi, 6017, 6018, 6019, 6023, 6024, 6025, 6056 ve 6057 ada numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmasını talebinin görüşülmesi.

82. (7) Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 5131 ada 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

83. (8) Talas Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 56 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.

84. (9) Talas İlçesi, Alaybeyli Mahallesi, 107 ada, 107 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

85. (10) Hacılar Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

86. (11) Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi ve Beğendik Mahallelerinde, 1.Etap Rezerv Yapı Alanının güneyinde tescil harici yaklaşık 18 ha alanın rezerv yapı alanı olarak değerlendirilmesine yönelik alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının ortak işbirliği kapsamında değerlendirilerek ilave 1/5000 ve ilave 1/1000 ölçekli imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.

87. (12) Develi İlçesi, Yedek Mahallesinde, kamu orta malına ait 350 ada, 152 parsel, 349 ada, 7 parselin bir kısmı ile kadastro harici alanda tespit edilen "Develi Dağı Yerleşimi ve Nekropol Alanı"nın I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

88. (13) Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2782 ada, 139 ve 140 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

89. (14) Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2782 ada, 148 ve 149 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

90. (15) Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2841 ada, 20, 21, 22, 24, 28, 35 ve 36 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

91. (16) İncesu Belediye Meclisinin 06.04.2023 tarih, 42 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

92. (17) İncesu Belediye Meclisinin 06.04.2023 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

93. (18) Kocasinan İlçesi, Talatpaşa Mahallesinde, Tekstilciler Sitesinin batısında ve kuzeyinde bulunan, muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

94. (19) Bünyan İlçesi, Gergeme Mahallesi, 145 ada, 125 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

95. (20) Tomarza İlçesi, Aşağı Mahalle, 125 ada, 7 parselin batısı ve Yavuzselim Mahallesi, 2386 ada, 9 parselin bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

96. (21) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 70 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

97. (22) Yeşilhisar İlçesi, Soğanlı Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 2881 ada 29 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının turizm amaçlı değerlendirilmesi amacıyla imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

98. (23) Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2786 ada, 69 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

99. (24) Sarıoğlan İlçesi, Çiftlik Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait 385 ada 23 ve 25 parsel, 386 ada 1 parsel, 423 ada 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

100. (25) Sarıoğlan İlçesi, Çiftlik Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait 426 ada 1 parsel, 427 ada 20, 22, 33 ve 34 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

101. (26) Sarıoğlan İlçesi, Çiftlik Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait 363 ada 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

102. (27) Bünyan İlçesi, Sümer Mahallesi, 268 ada, 9 ve 11 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

103. (28) Bünyan İlçesi, Gergeme Mahallesi, 199 ada, 17 ve 18 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

104. (29) Bünyan İlçesi, Gergeme Mahallesi, 192 ada, 136 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

105. (30) Pınarbaşı İlçesi, Karahacılı Mahallesi, 110 ada, 27 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

106. (31) Bünyan İlçesi, Dağardı Mahallesi, 102 ada, 88 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

107. (32) Pınarbaşı İlçesi, Kazancık Mahallesi, 163 ada, 10 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

108. (33) Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6923 ada 1, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

109. (34) Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, 32 ada 3 parsel ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

110. (35) KASKİ Genel Müdürlüğü’ne iki asıl ve iki yedek Denetçi seçimi yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi talebinin KASKİ Genel Kurulu Sıfatıyla görüşülmesi.

111. (36) "Kooperatifçilik Proje Desteği (KOOP-DES) Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı" kapsamında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden S.S. Sarızlı Kadınların Üreten Elleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine 20.000,00 TL (yirmibin) finansman desteği sağlanması talebinin görüşülmesi.

112. (37) "Kooperatifçilik Proje Desteği (KOOP-DES) Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı" kapsamında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden S.S. Erciyes 38 Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine 60.000,00 TL (altmışbin) finansman desteği sağlanması talebinin görüşülmesi.

113. (38) "Kooperatifçilik Proje Desteği (KOOP-DES) Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı" kapsamında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden S.S. Kocasinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine 60.000,00 TL (altmışbin) finansman desteği sağlanması talebinin görüşülmesi.

114. (39) "Kooperatifçilik Proje Desteği (KOOP-DES) Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı" kapsamında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden S.S. Özvatan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine 60.000,00 TL (altmışbin) finansman desteği sağlanması talebinin görüşülmesi.