1. 5393 Sayılı Kanunun 56. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2016 yılına ait, Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
2. 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2016 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimi hususunda hazırlanan, Denetim Komisyon Raporu hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.
3. 5216 Sayılı Kanununun 16. Maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçiminin yapılması.
4. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
5. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
6. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
7. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
8. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
9.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 38 ve 42 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Hacılar Belediyesinin, Hürmetçi ve Karpuzsekisi Mahallelerinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı Cumhuriyet Mahallesi, 11957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Tomarza Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 12456 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi sınırları içerisinde, Sivas Bulvarının doğusunda bulunan alanda imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Yahyalı Belediyesinin, Seydili Mahallesi, 342 ada 5 parsel ve 347 ada 224 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.02.2017 tarih, 65 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi 3212 ada 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Talas Belediyesinin, Sakaltutan Mahallesinde bulunan 2362 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Akkışla Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih, 09 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, Kayseri İl genelinde koordinat sistemleri birliğinin sağlanması amacıyla planlarda herhangi bir değişiklik yapılmaksızın yeni paftalara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Melikgazi Belediyesinin, Vekse Mahallesinde, 9024 ada 17 parsel ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Yeşilhisar İlçesi, merkezine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, Kayseri İl genelinde koordinat sistemleri birliğinin sağlanması amacıyla planlarda herhangi bir değişiklik yapılmaksızın yeni paftalara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Sarıoğlan Belediyesinin, Sarıoğlan İlçesi, Kızılgeriş Mevkiindeki alanda ilave imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle 116 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih, 78, 79, 85 ve 88 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Kocasinan Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarih, 78 kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Bünyan Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 89 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Develi Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih, 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Yahyalı Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Yahyalı Belediye Meclisinin 08.02.2017 tarih, 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 437 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 357 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde, mülkiyeti şahıslara ait olan, 2828 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde 812 ada 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ve kuzeyinde mülkiyeti maliye hazinesine ait tescil harici kısmın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Bünyan Belediyesinin, Toki ve Bünyan Cezaevi arasında bulunan 318 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 12018 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi 10248 ada 8, 9 ve 11 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39.Bünyan Belediyesinin, Bünyan-Köprübaşı Karayolunun güneyinde bulunan 26 ada, 1 parsel ve 393 ada, 3 ve 8 parsel ile Cumhuriyet Mahallesi 92 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
40.Yeşilhisar Belediyesinin, Başköy Mahallesi, 153 ada, 84 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
41.Sarız Belediyesinin, muhtelif mahallelerde bulunan alanda 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
42.Develi Belediyesinin, muhtelif mahallelerde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
43.Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti TOKİ’ye ait olan 12210 ada 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu plansız alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
44.Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesinde mülkiyeti TOKİ’ye ait olan muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu az yoğun konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
45.Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu, plan notları, küçük haritalar ve araştırma ve değerlendirme raporu Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunmuş olup, konunun karara bağlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
46.Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün, Boğazköprü-Kırşehir- 4.Bl.Hd. (Boğazköprü-Kalaba arası) Devlet yolunun Pastırmacılar Parkının bulunduğu kavşak alanına ilişkin imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
47.Bünyan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesi, 58 ada, 74 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
48.Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan edilmesi ve ilan edilen alanda tüm çalışmaların Kocasinan Belediyesince yapılması konusundaki yetkinin Kocasinan Belediyesine devredilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
49.Muhtelif cadde, bulvar, sokak, park ve yapılara isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
50.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliği hususunda Ulaşım Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.
51.Erciyes Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesini 101.000.000,00-TL’den 141.400.000,00-TL’ye çıkarmasından doğan rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
52.Belediyemize ait Palas Mah. Kayseri 3. Cad. No:5 Sarıoğlan/KAYSERİ ve Bakarcaklar Mah. 8. Sk. No:5 Sarıoğlan/KAYSERİ adreslerindeki sosyal tesislerin, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
53.İlimiz Sarız İlçesinde Arıcılığı geliştirme projesi kapsamında; Belediyemiz ile Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği arasında hazırlanarak ortak işbirliği protokolünü imzalamak üzere Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
54.12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığınca personelin kullanımı için mutfak malzeme ihtiyaçlarının Belediyemizce karşılanması istenmektedir. Bu kapsamda hazırlanacak protokolün imzalaması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
55.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.
56.Yeni kurulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bütçesinin oluşabilmesi için ödenek aktarımı yapılması talebinin görüşülmesi.
57.Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şubesi, Erenköy Mahallesinde kanser hastaları ve ailelerine destekleyici bakım hizmeti sağlayacak merkezin Belediyemiz ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şubesi işbirliği yapılması kapsamında hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
58.Belediyemizin çevre alanında da görünürlüğünü arttırmak ve iklim değişikliği ile mücadele alanında gerçekleştirdiği çalışmaları uluslararası alanda da tanıtarak düşük karbondioksit sürdürülebilir bir Kent olma yolunda ilerlemek amacıyla Belediyemizin Avrupa Birliği Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalamak üzere Belediye Başkanı Sayın Mustafa ÇELİK’e her türlü temsil ve imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                             EK GÜNDEM

1.(59) Belediyemize ait Yahyalı ilçesi, Seydilli Mahallesi, 345 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın, 2.006,64m²’lik kısmının Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 3.170,36m²’lik kısmının ise Yahyalı Belediyesine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(60) Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının, Kocasinan İlçesi Hacıkılınç Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje alanı içersinde bulunan, mülkiyeti şahıslara kayıtlı taşınmazın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazlar ile takas talebi.
3.(61) Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin şirket sermayesini 39.500.000,00-TL’den 49.500.000,00-TL’ye çıkarmasından doğan rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
4.(62) Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesi, 1615 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
5.(63) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 200 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
6.(64) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(65) Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi, 8545 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(66) Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(67) Melikgazi Belediyesinin, Küçükali Mahallesi, 3405 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ve 3406 ada, 1 ve 3 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(68) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet General Emir Mahallesi, 9193 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(69) Özvatan Belediyesinin, Yeni Mahalle, 5 pafta, 239 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(70) Özvatan Belediyesinin, Kavaklı Mahallesi, 108 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(71) Özvatan İlçesi, Kermelik Mahallesi, 118 ada, 371 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
14.(72) Develi Belediyesinin, Aşık Seyrani Mahallesi, 1502 ada, 3 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
15.(73) İncesu Belediyesinin, Subaşı Mahallesi, 102 ada, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
16.(74) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 123, 124, 125 ve 126 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.(75) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ve 160 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
18.(76) Kocasinan Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 88 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19.(77) Bünyan Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
20.(78) Bünyan Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
21.(79) Develi Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22.(80) Hacılar Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
23.(81) Akkışla Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24.(82) Özvatan Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
25.(83) Felahiye Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih, 8 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.