10/03/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ
1.
Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi, 4757 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar ve Germir Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Reşadiye Mahallesi, 6 pafta, 5570 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün, Nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Talas Belediyesinin, Kiçiköy ve Yenidoğan Mahallesinde bulunan bazı taşınmazlarda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5846 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5840 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

10. İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesinde 81 ada, 60 ve 63 parsel numaralı ve 427 ada, 220 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

11. Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde Şeker gölü ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

12. Kocasinan Belediyesinin, Çandır Mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait muhtelif parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

13. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 5382 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

14. Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

15. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1607 ada, 3547 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

16. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

17. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

18. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 850 ada, 1 ve 2 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 992 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

19. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

20. Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

21. Melikgazi Belediyesinin, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

22. Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 2350 ada, 1 parsel ile 4803 ada, 77 ve 78 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

23. Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 11270 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

24. Milli Savunma Bakanlığı’nın, Melikgazi İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 22 ve 23 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

25. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 38 ve 39 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

26. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih, 52, 53, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

27. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 10.10.2013 tarih, 98 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

28. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 20 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

29. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih, 57, 58, 59, 60 ve 61 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

30. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 29, 30, 33, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

31. Anbar Mahallesi, 48 pafta, 2073, 2079 ve 2080 parsel numaralı parsellerin bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

32. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki ilişkileri artırmak ve geliştirmek amacıyla iş birliği protokolünün içeriğinin tespit edilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.

33. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan, 42. Sokak isminin, Abdülmecit AVŞAR Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.

34. Molu Katı Atık Depolama sahası işletmeciliğini üstlenen HER Enerji ve Çevre Teknolojileri San. Tic. A.Ş.’nin Katı Atık Depolama Ücret Tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.