1.Kocasinan İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) ve civarında 1/5000 ölçekli 30M ve 31 M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 04.02.2008 tarih ve 11 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; İncesu Belediye meclisinin 08.02.2008 tarih, 19 ve 20 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 04.02.2008 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Turan Belediye meclisinin 04.02.2008 tarih ve 4 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 04.02.2008 tarih, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kıranardı Belediye meclisinin 04.02.2008 tarih, 3 ve 4 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mevkii, 2190 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/500 ölçekli 31 İ Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Gürpınar Belediyesinin, 1/5000 ölçekli 50L Nazım İmar planı paftasında tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Gesi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 134 pafta, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-18-b Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt mahallesi, 3286 ada, 77 ve 96 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Mülkiyeti hazineye ait, 1170 adanın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü mahallesi, K34-B-21-C pafta, 144 ada, 122 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.İncesu Belediyesinin, Örenşehir mahallesi, 124 ada, 1 parsel ve 126 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar planı paftasında tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.İncesu Belediyesinin, Örenşehir mahallesi, 6 pafta, 1607 numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34-D-05-C ve K34-C-01-D Nazım imar plan paftasında imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.İncesu Belediyesinin, Örenşehir mahallesi, 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Mimarsinan Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait 561 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-02-b Nazım imar plan paftasında M lejant işareti konulması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Mimarsinan Belediyesi, 948 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-02-b Nazım imar plan paftasında M lejant işareti konulması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Mimarsinan Belediyesince, yeni açılan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Afganistan’ın Meydan Vardak ili ile Kayseri şehrimizin kardeş şehir olması talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Adıyaman İli ile, Kayseri şehrimizin kardeş şehir olması talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (t) bendine istinaden; Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan Yaş Meyve ve Sebze Hal İşletmesinin, İşletmeciliğinin 10 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili Encümene yetki verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.
23.İmar Yönetmeliğimizin 59. maddesine ek yapılması talebinin görüşülmesi.
24.Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “Kayse Ray” Proje kapsamında, 16-20 Mart 2008 tarihleri arasında, Almanya’da gerçekleştirilecek olan Fabrika Kabul testlerinde makas ünitelerinin teknik şartname ve ilgili standartlara uygunluğunun kontrolü için Raylı sistem Şube Müdürü Semattin ÖZTÜRK’ün yurt dışına görevlendirilmesi ve harcırah kanunu çerçevesinde, Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM:

1.(25) Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “Kayseray” Proje kapsamında, 3-9 Şubat 2008 tarihleri arasında, İtalya’nın Floransa kentine görevlendirilen, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem dairesi Başkanı Arif EMECEN’in yurt dışına görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.
2.(26) 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Almanyanın Krefeld Belediye Başkanı Gregor KATHSTEDE’nin, Kayseri İlimiz ile kardeş şehir ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi.
3.(27) Kayseri Raylı Sistem Projesi kapsamında; Raylı Sistem araçlarından I. sinin montajı tamamlanmıştır. Montajı biten ilk Raylı Sistem Aracının test öncesi denetim ve kontrolüne yönelik olarak aracın montaj yapıldığı fabrikadaki incelemeler, 12-15 Mart 2008 tarihleri arasında İtalya’nın Livorno kentinde yapılacak, test için denetim ve kontrolüne katılmak üzere, 12-15 Mart 2008 tarihleri arasında Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in yurt dışına görevlendirilmeleri ve Harcırah Kanunu çerçevesinde, Belediyemiz bütçesinden karşılanması
4.(28) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 28 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
5.(29) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 20, 21 ve 22 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
6.(30) Sena İnşaat Mühendislik Gıda, Katı ve sıvı Yakıt, Basın Yayın, Nakliye, Sanayi ve Ticaret A.Ş, Mülkiyeti Belediyemize ait Konaklar Mahallesinde bulunan 706 pafta, 7002 ada, 1 parsel, 4.513.58 M2 yüzölçümlü taşınmaz ile, mülkiyeti Şirketlerine ait Sümer Mahallesi, 116 pafta, 1591 ada, 1894 parseldeki 4000/11780 hissileri (1.465.43M2) ve Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 2 ada, 22 parseldeki ½ hisseleri (6.562.50M2) ile takas yapılması taleplerinin görüşülmesi.
7.(31) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 8 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
8.(32) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kızılören Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9.(33) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 05.03.2008 tarih ve 22 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
10.(34) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 25 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
11.(35) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 27, 28, 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
12.(36) Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 6593 ada, 1 parsel, 6594 ada, 1 parsel ve 6595 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28M Nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
13.(37) Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi, Demirciyazısı mevkiinde 1593 ada, 3121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L Nazım İmar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
14.(38) Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkii, 125 pafta, 485 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
15.(39) Melikgazi Belediyesinin, Battalgazi Mahallesi, 1857 adanın bulunduğu yer ve civarı ile 19 Mayıs Mahallesi, 2410 ada, 18 parsel nolu taşınmazların bulunduğu 2 ayrı bölgenin, 1/5000 ölçekli 30J ve 28M Nazım İmar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
16.(40) Melikgazi Belediyesi, Tacettin Veli Mahallesi, 315 pafta, 2480 ada, 13 parsel, 315-336 pafta 533 ada, 5, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
17.(41) Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkiinde mülkiyeti şahsa ait, 5444 ada, 1 parsel ve 5445 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30O nazım İmar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
18.(42) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kuruköprü Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 7 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19.(43) İncesu Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sultansazı mevkii, 279 ada 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
20.(44) İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi, 132 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave Nazım imar plan tadilat talebi.
21.(45) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı küçük Sanatlar Sanayi bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü, Kayseri Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 1/25000 ölçekli K35-d1 ve K34-d2 Nazım İmar plan tadilat talebi
22.(46) Kıranardı Belediyesinin, Mülkiyeti S.S Kıranardı Toplu Konut yapı Kooparatifine ait Fatih Mahallesi, Taşkesti mevkii, 181 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi.
23.(47) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; İncesu Belediye meclisinin 07.03.2008 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24.(48) Mehmet TARINÇ ve Nail ŞAHAN’ın talebi ile, Teröre karşı şehit düşenlerin ailelerine konut yapılarak teslimi konusunun görüşülmesi.1.