10/11/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ 
1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Proğram teklifinin görüşülmesi. 
2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi, Kocasinan, İncesu, Hacılar, Bünyan, Develi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ve Özvatan İlçe Belediyeleri’nin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi. 
3. Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi. 
4. Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kayseri İlinin “Bebek Dostu Altın İl” unvanlı olabilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi bünyesinde “Bebek Dostu Grubu” oluşturulması talebinin görüşülmesi. 
5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 165 sayılı, 04.11.2013 tarih, 195 sayılı ve 11.02.2014 tarih, 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının, Belediyemiz Meclisinin 09.06.2014 tarih, 365 sayılı kararına istinaden askı ilana çıkarılan planlarda Askeri güvenlik sınırlarının işaretlenmediğini belirterek bu hususta yapmış olduğu itirazın görüşülmesi. 
11. Çamlıca Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Yahyalı ilçesi, Çamlıca mevkii, 113 ada, 64 ve 65 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi sınırları içerisinde 1204 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 3231 ada, 1parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 3815 ada, 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Kocasinan Belediyesinin, Seyrani Mahallesi, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Konut alanı, Cami alanı, Yeşil alan, otopark ve yol olarak planlı alanda Nazım İmar Planı Değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahallede, Erkilet Bulvarının doğusunda yer alan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 105 adet parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 7893 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde 10 ada, 9 parsel, (Yenisi 5722 ada, 17 parsel) nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi’nde 2453 ada, 23 ve 24 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 22. Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesinde, 173 ada, 1 parsel, 179 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Mülkiyeti şahıslara ait olan, Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Belediyemiz Meclisinin 13.06.2014 tarih, 419 sayılı kararına istinaden askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Halil KUMAŞ’ın, Felahiye İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Büyüktoraman köyü, 207 ada, 5 parsel nolu taşınmazının bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 26. Yahyalı Belediyesinin, Merkez Mahallesinde 1/5000 Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama İmar Planında revizyon çalışması yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Konaklar Mahallesi, 6916 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde, Lifos Dağı eteğinde bulunan ve 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni planında eko-turizm alanı olarak planlı alanın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kayabağ Mahallesi, 172 ada, 1, 2, 3, 4,5, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 263 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1,2 parsel, 8692 ada, 8 parsel, 8693 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanların yeni sokak isimlerinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
36. Mülkiyeti Belediyemize ait Tacettin Veli Mahallesinde bulunan çok katlı otoparkın işletmeciliğinin, 5216 Büyükşehir Belediye Kanunun 26. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrasına istinaden Kayseri İmar ve İnş. Tic. A.Ş.'ne otopark olarak tahsisinin yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
37. Belediye Meclisimizin 12.11.2012 tarih ve 752 sayılı kararı ile %98 hissesi Belediyemize ait olan Anadolu Harikalar Diyarında yer alan su kayağı, buz pisti, hayvanat bahçesi ile spor tesislerinin, kar amacı güdülmeksizin işletme ve bakım giderleri karşılığında bedelsiz olarak 10 yıllığına Kayseri Spor Etk.Tur.İnş.San ve Tic.A.Ş’ye tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak adı geçen şirket söz konusu tesislerin yüksek işletim maliyeti nedeniyle işletmeye devam edemeyeceklerini belirttiklerinden, tahsis kararının iptal edilip edilmeyeceği talebinin görüşülmesi. 
10.11.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM 
1. (38) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Proğram teklifinin görüşülmesi. 
2. (39) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Proğram teklifinin görüşülmesi. 
3. (40) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Develi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Proğram teklifinin görüşülmesi. 
4. (41) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Talas, Felahiye ve Akkışla İlçe Belediyelerinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi. 
5. (42) İncesi Belediyesinin 2014 yılı Bütcesine 2.000.000TL Ek Bütçe talebinin görüşülmesi. 
6. (43) Belediyemize ait Kayseri ili Melikgazi ilçesi Tosun Mah. 328 ada 6-91-93 parsellerde kayıtlı bulunan konak, Talas ilçesi Yukarı Talas Mah. 38 ada 11 parselde kayıtlı müştemilatı ile birlikte Amerikan Koleji ve Talas ilçesi Tablakaya Mah. 85 ada 24 parselde kayıtlı Öğretmen Evinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26.maddesi, 5393 sayılı Kanunun 18.mad. e fıkrasına istinaden Kayseri BEF A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
7. (44) 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) ile (j) fıkrası ve 2886 sayılı kanunun 64. maddesi gereği gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait, İldem mevkii 113 ada, 1 parselde bulunan arsa üzerine projesi Belediyemizce belirlenen 60 adet dükkan, yap-işlet-devret kapsamında kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi. 
8. (45) 6360 Sayılı Yasa gereğince 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra İlçe ve Belde Belediyelerinin toplu ulaşım hizmetleri ve araçları Büyükşehir Belediyesine devir olunmuştur. İlgili yasa gereği Büyükşehir Belediyesine devredilen 14 adet aracın toplu ulaşım kamu hizmetinde tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
9. (46) 5393 Sayılı Kanunun 73’ncü maddesi gereğince, Yahyalı İlçesinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin görüşülmesi talebi. 
10. (47) Belediyemiz Meclisi toplantı halinde olmadığından, Encümenin 17.09.2014 tarih ve 1090 sayılı kararı ile; Erciyes Dağı Turizm Merkezinde, Jeotermal kaynak arama amacıyla Jeolojik ve Jeofizik etüt çalışması yapılması için Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan sözleşmenin onaylanması talebi. 
11. (48) Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 22.10.2014 tarih ve 2014/1282 sayılı kararı ile, Kardeş şehirlerimizden Almanya'nın Krefeld şehrinde 27-30 Ekim 2014 tarihleri arasında görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN'ın yurt dışında yapılan inceleme ve temaslar hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi. 
12. (49) Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 13.10.2014 tarih ve 761 sayılı kararı ile, 20-25 Ekim 2014 tarihleri arasında yurtdışında TÜBİTAK ile yapılacak olan inceleme gezisine Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Ömer TEKİNER ve Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN'ın yurt dışında yapılan inceleme ve temaslar hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi. 
13. (50) Av. Nevzat TÜRKTEN isminin Kayseri'de harhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi. 
14. (51) İlimize geçmiş dönemlerde önemli hizmetleri geçen eski İlçe ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlıkları yapmış olan Şevket BAHÇECİOĞLU, Niyazi BAHÇECİOĞLU ve Ali İhsan ALÇI isimlerinin Kayseri'de uygun olan cadde ve sokaklara verilmesi talebinin görüşülmesi. 
15. (52) Talas İlçesi, Yukarı Mahallesinde bulunan Atatürk Bulvarı No:245 kapı numaralı evin yanındaki isimsiz sokağa "ZÜMRÜT GEÇİDİ" isminin verilmesi, Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesinde AYAZ SOKAK, isminin "MÜLAZIM SOKAK" olarak değiştirilmesi, Polis şehidi Naci AKARSU isminin herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi, Kocasinan İlçesi, Amarat Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara yeni sokak isimlerin belirlenmesi, Kocasinan İlçesi, Himmetdede Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara yeni sokak isimlerin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
16. (53) Konaklar Mahallesi, 760 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
17. (54)Yenimahalle Mahallesi sınırları içerisinde 2862 ada, 87 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin görüşülmesi. 
18. (55) Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı olan 10170 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 
19. (56) Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, 8600 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
20. (57) Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 1508, 1533, 1545, 1547, 1562, 1563 ve 1565 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
21. (58) Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 7571 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu Melikgazi Belediyesi mülkiyetindeki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
22. (59) Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
23. (60) Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 1771 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu parseller, 594 ada, 128 parsel, 830 ada, 5 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
24. (61) Melikgazi İlçesi, Osman Kavuncu Mahallesi’nde,mülkiyeti Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı olan 4953 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 
25. (62) Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanda ilave nazım imar planı talebinin görüşülmesi. 
26. (63) Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine taşkın su kanalının planlara işlenmesi hususunda nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. 
27. (64) Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyenin yetkisinde bulunan Seyrani Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki devri yapılması talebinin görüşülmesi. 28. (65) Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesi, 404-290 pafta, 3218 ada, 34 nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi. 
29. (66) Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kütle nizam şeklinde planlı alanlardaki yapılara ait bodrum katlarda yapılacak müştemilatların havalandırılması için gereken kuranglezlerin yapılanma şartları ile çatı saçağı ve engelli rampası gibi alanların ne şekilde yapılabileceği hususlarında Kayseri İl bütününde geçerli olacak ilke kararı oluşturulması talebinin görüşülmesi. 
30. (67) Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 54 ada, 209 parsel numaralı taşınmaz ve 352 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
31. (68) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1030 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
32. (69) Develi Belediyesinin, Harman ve Mustafa Asım Köksal Mahallesindeki bir alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
33. (70) Tomarza Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 81 ada, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 31, 32, 42, 43 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin görüşülmesi. 
34. (71) Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmadığı tespit edilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi. 
35. (72) Sarıoğlan Belediyesinin, İlçe merkezinde 25 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı talebinin görüşülmesi. 
36. (73) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih, 357 ve 358 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
37. (74) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih, 382, 383, 384, 385 ve 386 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
38. (75) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih, 314, 315, 319, 320, 322, 323 sayılı, 16.10.2014 tarih, 346, 347 ve 348 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
39. (76) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih, 268, 269 ve 272 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
40. (77) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih, 287, 288 ve 289 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
41. (78) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisi'nin, 03.11.2014 tarih, 202, 203, 207, 208, 209, 211, 212 ve 214 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
42. (79) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisi'nin, 10.11.2014 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
43. (80) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarız Belediye Meclisi'nin, 22.09.2014 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
44. (81) Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi kuzey çevre yolu kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. 
45. (82) Mimarsinan parkı içerisinde yeraltında 2 kat otopark olarak planlanan alanda imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. 
46. (83) Mülkiyeti Belediyemize ait İncesu ilçesi, Karakoyunlu Mahallesi, 196 ada, 28 parsel numaralı taşınmazın İncesu Belediyesine devredilmesi talebinin görüşülmesi.