1.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesi sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. adına kayıtlı olan taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Develi İlçesi, Fenese Aşağı Mahallesi 146 ada 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2019/30E Sayılı kararına istinaden yeniden düzenlenerek planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi sınırları içerisinde imarlı alanların pafta bütünlüğünün, Kayseri il genelinde koordinat sistemleri birliği ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygunluğunun sağlanması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yeni paftalara işlenmesi ve yol, kavşak düzenlemeleri hususunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi, 106 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde, mülkiyeti 1/2 hisse ile Belediyemize ait, 6340 ada 1 parselin bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarih, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110 ve 111 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesi 345 ada 1 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Develi Belediyesinin, Harman Mahallesi, 2203 ada 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kocasinan İlçesi, Oruçreis ve Mithatpaşa Mahallelerinde planlı bulunan Karpuzatan Deresi ve civarında yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih, 340 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 78, 116 ve 94 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
12.Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesinde, Mimarsinan Kavşağı ile "Mazakaland" tema park alanının arasında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
13.Melikgazi Belediyesinin, sit alanı dışında, tapunun 886, 4034, 4037, 4038 parseller ile kadastro harici alanda yer alan mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
14.Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre proje kontrollerinin ruhsat vermeye yetkili ilçe belediyelerine devredilmesi talebinin görüşülmesi.
15.Yeşilhisar İlçesi, Kılcan Mahallesinde, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait, 771 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
16.İncesu Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın Kocasinan İlçesi, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 4 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
18.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi’nde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2019 tarih, 89 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi aşamasında yapılan itirazın görüşülmesi.
19.Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesi 1091. Sokak isminin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde, sokak, meydan ve parka isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.
22.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
23.Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. uhdesindeki otopark işletmeciliğinin alacakları ile birlikte Kayseri Ulaşım Tur. İnş. Taah. Pro. Müş. Tel. San. ve Tic. A.Ş.'ye devredilmesi talebinin görüşülmesi.
24.Büyükşehir Belediyemizin Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yatırım hesabında bulunan HALK B hisse senetlerinin anlık aktif fiyattan satışının yapılabilmesi için Mali Hizmetler Daire Başkanı Mehmet YILDIZ’ın görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
25.Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan protokol kapsamında yapılmış olan Argıncık Amatör Spor Tesisleri'nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 10 yıllığına Belediyemize tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
26.Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Genel Müdürlüğünün, ilimiz muhtelif mahallelerinde enerji ihtiyaçlarının düzenli ve kesintisiz karşılanabilmesi için mülkiyetleri Belediyemize ait belirtilen alanlara trafo binaları tesis edilmesi için söz konusu yerlerin Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) A.Ş. adına 25 yıllığına trafo yeri olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
27.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
28.Talas İlçesi, Harman Mahallesi, 1259 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
29.Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 1289, 860 parsel numaralı ve 915 ada 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.