1. Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları ve Gesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi 430 ada, 48 parsel, 10540 ada, 20 parsel, 5961 ada, 6 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yer alan Kızıltepe Tümülüsü’nün bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi Belediyesi’nin, Anbar, Selimiye, Küçük Mustafa, Esenyurt, Becen ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Başakpınar Ufuk Mahallesi, Ceylan Mevkii, 6 pafta, 650 ve 651 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. İncesu Belediyesi’nin Örenşehir Mahallesi’nde, 129 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan ve içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar plan yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Melikgazi Mahallesi, 2574 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Polis Akademisi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Gömeç Mahallesi 5 pafta, 1487 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
9. İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi’nde, patlayıcı madde deposu alanının bulunduğu Nevşehir-Avanos yol güzergahı planları 1/25.000 ölçekli nazım imar planlara işlenmesi, Kayseri-Karasaz ovası kaynakları ve yer altı suyu işletme sahası koruma alanının bulunduğu yerde 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ve 142 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 98, 100, 103, 105 ve 108 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
12. Melikgazi Belediyesi’nin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 887 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
13. Melikgazi Belediyesi’nin, Anafartalar Mahallesi, 2415 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
14. Melikgazi Belediyesi’nin, İnecik Mahallesi, 10836 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
15. Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, 28 pafta, 20 ada, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
16. Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
17. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin talebine istinaden, Melikgazi Belediyesi’nin, Çorakçılar Mahallesi, 3648 ada, 13 parsel ve Selimiye Mahallesi, 2418 ada, 1 parselin bulunduğu alanlarda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
18. Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, 10630 ada, 80 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
19. Mülkiyeti Talas Belediye'sine ait, Talas Mahallesi, 82 pafta, 919 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile bu alanın kuzeyindeki yola terkini yapılan alan ve yine Talas Mahallesi’nde 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
20. Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği’nin ilimizde ikamet eden mülteci ve yetimler konusunda hizmet işbirliği yapmak istediklerinden, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (m) bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden işbirliği protokolü yapılabilmesi için hizmet içeriğinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
21. Tahsin ÖZGÜÇ isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
22. Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi, Uzuntaş Caddesi ile Taşdirek Caddesini bir birine bağlayan isimsiz yola, sokak ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
23. Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi, 1834. Sokak isminin Şehit Oğuz CANIPEK Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
24. İncesu İlçesi, Kızılören Tabaklı Mahallesi, Kenan Evren Cadde isminin değiştirilmesi, Bahçesaray ve Vali İhsan ARAS Mahallelerinde bulunan isimsiz yollara, Sokak ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
25. Aliya İzzet BEGOVİÇ isminin Kayseri’de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
26. Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, Rüzgarlı Sokak isminin Aşçılar Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

10.06.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

1. (27) Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezi’nde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mevki 8262 ada, 1 parsel numaralı ve 8263 ada, 1 parsel numaralı taşınmazlar ile Melikgazi İlçesi Keykubat Mahallesi, 2423 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
2. (28) Mülkiyeti Belediyemize ait ve imar planında İlkokul alanı olarak planlı bulunan ve Sema Yazar İlkokulu olarak faaliyet gösteren, Yazıbağları Mahallesi, 393 pafta, 4518 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza yaptırılacak Ana Okulunun, yürürlükte bulunan imar planı, kanun ve yönetmeliklere uygun olması şartıyla Belediyemiz adına yapım ve kullanımla ilgili izin alınmasına muvafakat edilip edilmeyeceği talebinin görüşülmesi.
3. (29) Mülkiyeti Belediyemize ait ve imar planında Dini tesis alanı olarak belirlenen Cırgalan Mahallesi, 3698 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, Belediyemiz Meclisi’nin 13.06.2005 tarih ve 252 sayılı kararı ile Kayseri İl Müftülüğüne tahsis edilmiş olan taşınmazın, mülkiyeti trampa suretiyle aynı amaç için kullanılmak üzere Maliye Hazinesine devredildiğinden tahsisin kaldırılması talebinin görüşülmesi.
4. (30) Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. AŞ adına tahsisli 38-A ve 38-D numaralı dükkanların, 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince, yapılan tahsisin kaldırılmasına ve dükkanların 10 yıl süre ile kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.
5. (31) 5747 Sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılımdan dolayı mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri oluşacağından, 30 Eylül 2013 tarihine kadar ulusal adres veri tabanında mevzuat doğrultusunda düzeltilmesi hususunun görüşülmesi.
6. (32) Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Meral Çıkmazı Sokak isminin, Gözübüyükzade İbrahim Efendi Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
7. (33) 04-07 Haziran 2013 tarihleri arasında Tunus’un başkenti Tunus kentinde; Nabuel kenti ile kardeş şehir protokolü imzalamak ve görüşmeler yapmak üzere Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Metin MERMERKAYA, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN ve Zabıta Daire Başkanı Ali ÇELEBİ’nin Meclis toplantı halinde olmadığından, Encümenin 03.06.2013 tarih ve 598 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi.
8. (34) Fransa’nın Strasbourg şehrinde 29-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan çalıştaya katılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümenin 22.05.2013 tarih ve 544 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi.
9. (35) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 60.000,00 TL ödeneğin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bütçesine aktarılması talebinin görüşülmesi.
10. (36) İncesu İlçesi, Bedir Bağları Mevkii’nde, nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11. (37) İncesu İlçesi, Sultansazı Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait ve Kayseri Şeker Fabrikasına tahsisli, 279 ada, 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
12. (38) Karayolları Genel Müdürlüğünün, Kayseri Boğazköprü-Organize arasındaki yol güzergahı üzerinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
13. (39) Yeşilyurt Mahallesi civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile, 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi talebinin giderilmesi.
14. (40) Gesi Bağpınar Mahallesi’nde 1002 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan çeşme ve köprünün 1. Grup yapı olarak plana işlenmesi talebinin görüşülmesi.
15. (41) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2013 tarih ve 276 sayılı kararı ile yapılan 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi.
16. (42) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2013 tarih ve 217 sayılı kararına istinaden onanarak ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi.
17. (43) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 121, 122, 123 ve 124 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
18. (44) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 136, 137, 138 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19. (45) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ve 201 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
20. (46) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 162, 163, 164, 165, 166 ve 167 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
21. (47) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 91 ve 92 sayılı kararları ile 05.06.2013 tarih ve 104 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22. (48) Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün; Talas İlçesi, Ali Dağı, Cami Tepe Mevkii’nde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Çatakdere Mahallesi’nde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Kepez Mahallesi’nde, Yücekale Nekropolü, Kepez Tümülüsü, Koyak Tepe Tümülüsü, Sivri Burun Tümülüsü ve Üçtepeler Tümülüsü’nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
23. (49) Talas Belediyesi’nin, Kuruköprü Mahallesi’ndeki 3 pafta, 1073 ve 1074 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alandaki köprünün genişletilerek 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
24. (50) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile yapılan nazım imar planı değişikliğinin ilgili mahkeme tarafından iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.
25. (51) Kocasinan Belediyesi’nin, Hasanarpa Mahallesi, 6086 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
26. (52) Kocasinan Belediyesi’nin, mülkiyeti kendilerine ait, Sümer Mahallesi, 2973 ada, 1 parselin ifraz sonucu oluşan 2974 ada, 12 parsel, 2974 ada, 9 parsel ile 1607 ada, 1535 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
27. (53) Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 302-305 pafta, 5465 ada, 1 numaralı (eski 2974 ada, 9 parsel) parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
28. (54) Kocasinan Belediyesi’nin, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
29. (55) Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi, 6702 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
30. (56) Kocasinan Belediyesi’nin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 5447 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
31. (57) Kocasinan Belediyesi’nin, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi 6192 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
32. (58) Kayseri Toptan Gıdacılar ve İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
33. (59) Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi’nde, K34-b4 nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin TCDD Lojistik Merkez Alanı yapılmak üzere Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
34. (60) İncesu Garipçe yolu kavşağından başlayarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin güney girişine kadar olan yaklaşık 13 km’lik güney çevre yolu güzergah hattının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
35. (61) Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte belediyemiz sınırları içindeki merkez ilçelerimiz ve hinterlandı dışında kalan belediyelerden gelen asfalt taleplerinin, bedelleri karşılığında yapılabilmesi için hazırlanacak protokollere Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
36. (62) Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi’ndeki, 24 pafta, 54 ada, 156 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
37. (63) Talas Belediyesi’nin, Reşadiye Mahallesi, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
38. (64) Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi’ndeki, 46 pafta, 1244 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
39. (65) Kocasinan Belediyesinin, Erkilek Mahallesi 2 pafta, 581 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
40. (66) Talas Belediyesinin, Talas Mahallesi Harami mevkii, 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.