1.Kocasinan Belediyesi sınırları dahilinde, Mimarsinan Kavşağının güneybatısında, Yıldızevler Mahallesi sınırları içerisinde, Sivas Caddesinin batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2017 tarih ve 61 sayılı ve 02.05.2017 tarih ve 231 sayılı kararlarına dair açılan iptal davası nedeniyle ilgili parsele yönelik öneri planı hazırlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Felahiye Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın, Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesinde Saffet Arıkan Bedük Caddesi ile Dinçer Sokak kesişiminde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Develi Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih, 122, 123 ve 124 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan Belediye Meclisinin 09.08.2018 tarih, 140, 141, 142, 143, 144 ve 145 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih, 261, 262, 263, 264 ve 265 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 747 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Talas Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Pınarbaşı Belediyesi’nin Su Ürünleri Üretim, Yetiştirme ve Muhafaza Alanlarının marjinal tarım arazilerinde yapılabilmesi için, 1/25000 ölçekli nazım imar planı hükümlerine ilave plan hükmü eklenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Melikgazi Belediye Meclisinin 09.08.2018 tarih, 284, 285, 286 ve 287 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün Pınarbaşı İlçesinde Köprülü Kavşak inşaatı kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesi, 240 ada, 8, 9 parsel ve Furunönü Mahallesi, 421 ada, 37 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında İncesu Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 37 sayılı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların birlikte yapılması yönündeki ortak işbirliği kararına istinaden, gerekli imar planı değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Kocasinan Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih, 146, 149, 150 ve 151 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.Felahiye İlçesi, Kale Mahallesinde, Toplu Ahır yapılmak şartıyla Belediyemize tahsis edilen, 324 ada 111 ve 112 parsellerin bulunduğu alan ve civarında imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
18.Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi 324 ada, 111 ve 112 parselde bulunan, intifa hakkı belediyemize ait olan Toplu Ahır Projesi yapılacak taşınmazların ihale ile 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunda Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.


                                                                                                                                            EK GÜNDEM
 
1.(19) Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi, 7667 ada, 1 parsel numaralı, arsa vasıflı taşınmaz üzerine yapılacak olan 14 adet iş yerinin satışlarının yapılması için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(20) Mülkiyeti Belediyemize ait Beyazşehir Mahallesi, 3721 ada 5, 6 parsel numaralı taşınmazlar ile mülkiyeti şahıslara ait Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 12904 ada 1 parsel numaralı ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 12904 ada 2 parsel numaralı taşınmazların karşılıklı takas edilmesi talebinin görüşülmesi.
3.(21) Mülkiyeti Belediyemize ait Şeker Mahallesi, 10862 ada 1 parsel numaralı taşınmazın Kocasinan İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
4.(22) Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında yaptırılan bir okul ile ilgili, Gürkan Ofis Mobilyaları San. Tic. Ltd. Şti.’nin sahibi Mehmet İLGÜ isimli hayırseverle, Belediyemiz arasında okula isim verilmesi şartıyla hazırlanan protokolün onaylanması talebinin görüşülmesi.
5.(23) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 7287 ada 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
6.(24) Develi Belediyesinin, Yeni ve Camiicedit Mahallelerinde bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(25) Melikgazi Belediyesinin, Kemeraltı Mahallesi 21 ada 4 ve 89 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(26) Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi 5443 ada 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(27) Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi 10305 ada 13 parsel nolu taşınmazın güneyinde su deposu alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(28) Talas Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih, 108 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
11.(29) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarih, 159 ve 160 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
12.(30) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih, 293, 295 ve 297 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
13.(31) Develi Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih, 72 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
14.(32) İncesu Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih, 117 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
15.(33) Hacılar Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih, 42 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
16.(34) Kocasinan İlçesinin, İstasyon Mahallesi, 2968 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
17.(35) Bünyan İlçe merkezini kapsayan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.06.2018 tarih, 240 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
18.(36) Kocasinan Belediyesinin, İstasyon Mahallesi, 2965 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel ile Kavakyazısı Mahallesi, 956 ada, 907, 908,  909, 979 parsel, 957 ada, 8 parsel, 2372 ada, 5 parsel, 4323 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
19.(37)  Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 7504 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
20.(38) Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 5479 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
21.(39) Elektronik ücret toplama sistemi ile işletmecilik yapılan ilçe ve mahallelerde (Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri hariç) gerçekleşen her bir indirimli biniş için işletmecilere ödenmek üzere Kayseri Ulaşım A.Ş.'ye gelir desteği yapılması talebinin görüşülmesi.