GÜNDEM :

1. Kocasinan Belediyesi’nin, Cengiz Topel Mahallesi, 3103 ada, 6 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi’nde, mülkiyeti Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı adına kayıtlı, 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mahallesi, 6296 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. 5747 Sayılı yasa ile tüzel kişiliği kaldırılan Kepez ve Erkilet İlk Kademe Belediyelerine bağlı Emmiler, Taşhan ve Çevril Orman Köylerinin imar mevzuatı ve hizmetleri yönünden Kocasinan Belediyesi’ne, Yazyurdu Orman Köyünün ise Talas Belediyesi’ne bağlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak olan Melikgazi İlçesi, 3248 parsel numaralı parseldeki trafo 14 ve Talas İlçesi 27 ada, 336 numaralı parselde bulunan trafo 16 binalarının, imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, Kocasinan İlçesi, 2283 parsel ve 3592 ada, 3 parsel numaralı taşınmazdaki trafo 11 binasının imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi’nde bulunan 6700 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi, 372 pafta, 4206 ada, 1, 2 numaralı parseller; 3796 ada, 3, 4, 5 numaralı parseller; 3795 ada, 1, 3, 4, 5 numaralı parseller ile 4376 ada, 7 ve 8 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Kocasinan Belediyesi’nin, Kötügöller Mahallesi’ndeki 2855 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi’ndeki 450 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
11. Kocasinan Belediyesi’nin, Pervane Mahallesi’ndeki 150 pafta, 944 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
12. Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait, Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 58 ada, 55 parsel ile 543 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ile bu parsellerin kuzeyinde bulunan mülkiyeti şahıslara ait, 1 pafta, 542 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
13. Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Yenidoğan Mahallesi, 81 pafta, 1473 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ile Bahçelievler Mahallesi, 615 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
14. Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık Meydanı genelinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
15. Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
16. Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
17. Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi’ndeki 10540 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
18. Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi’ndeki 76-97 pafta, 800 ada, 2 parsel ile 76 pafta, 791 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
19. Talas Belediyesi’nin Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Başakpınar- Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile mera vasıflı 3264 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kalmakta olup; K35-D2 pafta numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planında ‘diğer tarım ve tarım dışı alanlar’ olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
20. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.08.2012 tarih ve 205 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
21. Toplu taşıma araçlarının Özürlüler ve Refakatçileri için ücretsiz olması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
22. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
23. Sivil Savunma Uzmanlığı Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
24. KASKİ Yönetim Kurulu’nun 13.08.2012 tarih ve 198 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmasına karar verilen, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğindeki bazı maddelerinde değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
25. Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesinde bulunan Buhara Çıkmazı ile Şahin Tepesi sokak arasında kalan isimsiz yere Taha isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
26. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen Çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

13.08.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM1. ((27) 23-27 Eylül tarihleri arasında, Kazakistanın Pavlador kentinde kardeş şehir protokolü imzalamak üzere ve görüşmelerde bulunmak üzere, Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis Üyeleri, Memduh BÜYÜKKILIÇ, Rifat YILDIRIM, Ahmet HERDEM, Zekeriya, KARAYOL, Turan TÜRKÜM ve Şaban SOLMAZ’ın görevlendirilmeleri talebinin görüşülmesi.
2. (28) İncesu Belediyesinin 15.000 ton asfalt verilmesi talebi hususunda hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi
3. (29) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereğince Talas Belediyesi 03.09.2012 tarih ve 168 sayılı kararına istinaden 959.300TL aktarma yapılması talebinin görüşülmesi.
4. (30) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belediyemizde kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel statüsünde ataması yapılacak olan Didier LAROCHE’nin 2012 Mali yılında ödenmek üzere hizasında gösterilen ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
5. (31) 5216 sayılı kanunun 7/b, 7/c ve 7/o maddeleri ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmelik hükümlerine istinaden, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesi’ndeki kentsel sit alanının, 1/5000 ölçekli K34-c-05-c nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli K34-c-05c-2d, K34c-05c-1c, K34c-05c-1b ve K34c-05c-4b uygulama imar planı paftalarında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planlarının görüşülmesi talebi.
6. (32) Talas Belediyesi’nin Reşadiye Mahallesine, 9 pafta, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
7. (33) Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 11398 ada, 3 parsel, 3084 ada, 1 parsel ve 3085 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
8. (34) Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi Vekse Mahallesi’ndeki 357 ve 358 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
9. (35) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nin güneyinde 1/5000 ölçekli K34c-10-c ve K34c-15-b paftalarında ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
10. (36) 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, Gesi Mahallesi, 427 ada, 1 parsel numaralı taşınmazdaki Trafo 13 binası ve ekip binasının yeni koordinatlara göre yeniden uygulama imar planına işlenmesini talebinin görüşülmesi.
11. (37) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Bahçelievler Mahallesinde, 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
12. (38) 5216 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
13. (39) 5216 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
14. (40) 5216 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 219 ve 220 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
15. (41) 5216 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.07.2012 tarih ve 166 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
16. (42) Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih, 208, 209, 210, 211, 212 ve 213 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17. (43) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca güncel kadastro ve tapu kayıtlarına ulaşabilmek için Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
18. (44) Taksi duraklarına reklam ve ATM cihazı konulması karşılığında yeni taksi durağı binaları yaptırılmasıyla ilgili, kurum ve kuruluşlarla protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
19. (45) İncesu Belediye Meclisi’nin 05.09.2012 tarih ve 84 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
20. (46) Kocasinan Belediyesi’nin Sümer Mahallesi’ndeki 3344 ada 1 parsel, 3345 ada 1 parsel, 3346 ada 1 parsel, 3347 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
21. (47) Melikgazi Belediyesi’nin S.S. Kayseri İnşaat Malzemeleri Satıcıları Toplu İşyeri Kooperatifinin talebine istinaden, Yeşilyurt Mahallesi’nde, imar planlarına lejant işareti konulması talebinin görüşülmesi.