1. Melikgazi Belediyesi, Çaybağları Mevkiinde nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 78 pafta, 359 ada, 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih, 122 ve 123 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Kocasinan Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 417 pafta, 2059, 2510, 2511, 2515, 2516 nolu adalar üzerinde 1/5000 ölçekli 30 N nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Kocasinan Belediyesi, Şeker Mevkii, 503 pafta, 4734 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 K nazım imar planı tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.08.2007 tarih, 104 ve 105 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Melikgazi Belediyesi, İnecik Mevkii, 238 pafta, 1475 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28 J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. İncesu Belediyesi, 6 pafta, 1609 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c01-d nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.08.2007 tarih, 80 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Gesi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih, 26 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih, 23 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih, 136 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Kocasinan belediyesi Boğaz köprü mevkii K34b 21c paftası, 136 ada. 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Melikgazi Belediyesi Mülkiyeti maliye hazinesine ait konaklar mahallesi 17-451 pafta, 6058 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. Kocasinan Belediyesi Mülkiyeti maliye hazinesine ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Pervane mevkii 293-305 pafta, 2976 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. Kocasinan Belediyesi Şeker mevkii 1 pafta, 9 ada, 4 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. Fatma YÜCEL ve İbrahim ÖZTÜRK’ün 10.04.2007 tarihli dilekçeleri ile Küçükali Mahallesi Beştepeler Mesire alanına sağdan çıkış yolu cadde formunda olduğu ve isminin bulunmadığı için Buraya “Kemal ÖZTÜRK Caddesi” isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 18. Fatma YÜCEL 10.04.2007 tarihli dilekçesi ile, Karacaoğlu Mahallesi Beştepeler Mesire alanına soldan çıkış yolu cadde formunda olduğu ve isminin bulunmadığı için buraya “Gazi Hasan GÜVENÇ Caddesi” isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 19. Kayseri Valiliği’nin 27.07.2007 tarih ve B054VLK4380300.Ya.İş. 519/40 sayılı yazısı ile, Şehit annesi Güllü KABAK’ın oğlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Necmettin KABAK isminin herhangi bir yere verilmesi talebinin görüşülmesi.
 20. Gesi Belediyesi yeni açılan cadde ve sokaklarına ekli listede belirtilen isimlerin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 21. 2008 yılında Büyükşehir Belediyesince serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 22. 23-28 Temmuz 2007 tarihleri arasında Almanya’nın farklı kentlerinde Raylı Sistem Projesi ile ilgili olarak DC ve Katener Kablolarının Testleri için; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN ve Trafik Sinyalizasyon Şube Müd.V. M. Zeki SOYAK’ın görevlendirilmeleri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 23. Güneşli Belediyesinin 2007 Yılı Bütçesine, 144.000,00YTL ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi.
 24. Kuruköprü Belediyesinin 2007 Yılı Bütçesine, 75.000,00YTL ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM:

 1. (25) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kriter lerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) ve II sayıl (Memur Boş Kadro Değişikliği ) Cetvellerinin onaylanması talebinin görüşülmesi.
 2. (26) Başkan Danışmanı olarak görev yapacak olan Yrd.Doç. Mustafa PALANCIOĞLU’na ödenecek aylık brüt ücretin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri brüt aylığının (4.204,08) %75’ini geçmemek üzere belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (27) 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinin 3’ncü fıkrası uyarınca, kariyer unvanları0 belirtilen; Ümit TOKCAN, F.Nur ŞİMŞEK, M.Zeki GAYRET, Cemal AYATA ve Orhan ÇETİN’in sözleşmeli personel olarak tavan ücretlerini geçmemek üzere aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (28) Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığında, Encümenin 22.08.2007 tarih ve 38-619 sayılı kararına istinaden, 2-5 Eylül 2007 tarihleri arasında, Danimarka’nın Kopenhagen ve İsveç Raylı Sistem Projesi ile ilgili olarak 16 adet motorlu makasın Kayseri’ye sevkinden önce idarenin katılımıyla imalatçının testlerinde onaylı test prosedürlerine uygun olarak makas Testlerini yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in görevlendirilmesi ile ilgili meclise bilgi verilmesi.
 5. (29) Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “KayseRAY” Projesi kapsamında; 19-22 Eylül 2007 tarihleri arasında, Raylı Sistem araçlarının üreticisi AnsaldoBreda S.p.A firmasının İTALYA’daki fabrika tesislerinde Kayseray (Sirio Aracı) araçlarının üretim, ilerleme durumlarını izleme ve teknik konularda toplantıya katılmak üzere, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in yurt dışına görevlendirilmeleri ve tüm masraflarının Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebinin görüşülmesi.
 6. (30) Hacılar Belediyesi, 1/5000 ölçekli 26L nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 7. (31) Mülkiyeti Belediyemize ait Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1983 parsel numaralı, 10.001.07M2 Ticaret alanı arsasının, 1984 parsel numaralı, 4.224.70M2 Sağlık alanı arsasının, 1985 parsel numaralı, 71.030.91M2 konut alanı arsasının, 1986 parsel numaralı, 71.609.28M2 konut alanı arsasının , 1987 parsel numaralı, 62.549.92M2 Konut alanı arsasının, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
 8. (32) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye meclisinin 10.08.2007 tarih, 90 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 9. (33) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 93 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 10. (34) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Gesi Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 28 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 11. (35) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Güneşli Belediye meclisinin 04.09.2007 tarih, 13 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 12. (36) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 144, 145 ve 146 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 13. (37) Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı mevkii, 296 pafta, 1593 ada, 2958 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 14. (38) Gesi Belediyesi mülkiyeti Rasm ALTOP ve Belediyeye ait olan Güzelköy Mahallesi, 19 pafta, 108 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazda 1/1000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi.
 15. (39) Mimarsinan Belediyesi, K35-A-22-B-4-C ve K35-A-22-B-4-D uygulama imar plan paftalarında, 244, 745 ve 882 nolu imar adalarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 16. (40) Gesi Belediyesi mülkiyeti S.S İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooparatifi ve Gesi Belediyesi tüzel kişiliği adına kayıtlı 30-43 pafta, 106 ada, 1 parsel, 111 ada, 1 parsel, 132 ada, 1 parsel ve 173 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 17. (41) Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “KayseRAY” Projesi kapsamında; 12 adet İlave raylı sistem aracı alımında kullanılmak üzere 29.000.000 Avro tutarında finansmanın, Belediyemizce ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere kanuni oranlarla sınırlı olmak şartıyla ve borçlanmayla ilgili her türlü kanun hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile İller Bankası, ulusal bankalar veya uluslararası finans kurumlarından borç veya kredi alınabilmesi hususunda Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi yada kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 18. (42) 5393 Sayılı belediye kanunun 76. maddesine istinaden ve 08.10.2006 tarih, 26313 Sayılı Resmi gazetede yayınlanmak sureti ile “Kent Konseyi Yönetmeliği’’ hazırlanmış olup, adı geçen Yönetmeliğin 3. Bölüm 8-1 maddesinin (d) fıkrasında belirtilen; Meclis üye tamsayısının %30’unu geçmemek üzere, en geç Eylül ayı içerisinde Belediye Meclisinin kendi arasında seçeceği temsilcilerin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 19. (43) Belediye Huzurevi ve arsasının SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne devri için karşılıklı mutabakata varmak kaydıyla hazırlanacak protokol metnini Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Av.Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 20. (44) 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesine göre, Süksün Belediyesinin, 2007 Yılı Ek Bütçe taleplerinin görüşülmesi.
 21. (45) 5216 Sayılı Yasayla yeniden belirlenen Belediyemiz sınırlarını kapsayan alanlarda sayısal olarak üretilen Çevre Düzeni Planının, 1/25000 ölçekli Nazım imar planının, Halihazır haritaların ve ortofoto haritaların pafta örneği yada sayısal olarak Belediyemizden istenmesi halinde, ücret karşılığı kurum yada şahıslara verilebilmesi talebinin görüşülmesi.
 22. (46) Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı Mahallesi, 329 pafta, 3521 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 23. (47) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih, 88 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 24. (48) Kayseri Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yangın merdiveninin kapılarının ve Müdürlüklerinin 6. katında bulunan PVC pencere ve kapıların belediyemiz tarafından yapılması talebinin görüşülmesi.
 25. (49) Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesi 1 pafta, 26 ada, 9 nolu parsel K35-d-01-c ve K35-d-06-b paftada 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.