1. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih, 175 ve 176 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Kocasinan İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, Sivas Bulvarı üzeri 4111. Sokak ve 1798. Sokak kesişimindeki, Cırgalan Mahallesi, Sivas Bulvarı üzeri 338. Sokak kesişimindeki ve Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Pusula Caddesi kesişimindeki alanlarda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Kocasinan Belediyesi’nin, Kocasinan İlçesi, Osmangazi Mahallesinde (tapuda Erkilet Mahallesi), mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, 784 ada 1 parsel ve Kocasinan Belediyesi'ne ait, 785 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 2809 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Kocasinan İlçesi, Talatpaşa Mahallesi'nde, 4446, 4447, 4448 numaralı imar adalarının mücavirinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 2248 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda ticaret alanı olarak planlı yerin belediye hizmet alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Sarız İlçesi, Günesen Mahallesi, 323 ada 62 ve 15 numaralı parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Bünyan Belediye Meclisinin 07.03.2022 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Kayseri Büyükşehir Belediyesi uygulama imar plan notları ve lejantının değişen mevzuatlar ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek revize edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Şehit Hayrettin EREN isminin yaşatılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi veya Bünyan Belediyesi sınırlarında uygun olan bir caddeye verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.

13. Erciyes Kayak Merkezinde 2022-2023 sezonunda kullanılacak bilet fiyatlarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

14. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.

15. Tomarza Belediyesi’ne 25.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

16. Yeşilhisar Belediyesi’ne 12.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

17. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.07.2022 tarih, 35 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

18. Kocasinan İlçesi, Buğdaylı Mahallesi, 6431 ada, 105 parsel numaralı taşınmaz, 6431 ada, 27, 28, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88, 89, 90, 92 parsel numaralı taşınmazlar, 6204 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar ve tescil harici alanlardan oluşan yaklaşık 180 hektar büyüklüğündeki alanda ilave imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM

 

19. (1) Melikgazi İlçesi Germir, Yıldırım Beyazıt, Alpaslan, Köşk, Kılıçarslan, Hunat, Gültepe, Tacettin Veli, Battalgazi, Esenyurt, Osmanlı, Selçuklu, Danişmentgazi Mahallelerini kapsayan alanda 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

20. (2) Felahiye Belediye Meclisinin 03.10.2022 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

21. (3) Yahyalı Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih, 94 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

22. (4) Yahyalı Belediye Meclisinin 07.10.2022 tarih, 98 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

23. (5) Sarıoğlan İlçesi, Çiftlik Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 6117 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

24. (6) İncesu İlçesi, Karahöyük Mahallesi 106 ada 121 parsel numaralı alanda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES) planlamasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

25. (7) İncesu İlçesi, Beylik, Garipçe, Örenşehir ve Saraycık Mahallelerini kapsayan alanda Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2022 tarih, 255 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.

26. (8) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih, 48 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

27. (9) Kocasinan İlçesi, Kuşçu Mahallesinde 198 ada, 29, 286, 310, 312, 320 parsel ve 199 ada, 49, 52 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

28. (10) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarih, 55 ve 56 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

29. (11) Talas Belediye Meclisinin 03.10.2022 tarih, 148 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

30. (12) Bünyan Belediye Meclisinin 07.03.2022 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

31. (13) Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2022 tarih, 154 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

32. (14) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih, 163 ve 165 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

33. (15) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2022 tarih, 196, 197, 198, 199 ve 200 sayılı kararları ile 07.10.2022 tarih, 219, 220, 221 ve 222 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

34. (16) 38 EH 721 plakalı Ford minibüsün Felahiye Belediyesi’ne devredilmesi talebinin görüşülmesi.

35. (17) Akkışla, Sarız, Develi, Sarıoğlan, Felahiye ve Yahyalı İlçelerinde bulunan lojmanların aslî görev ve hizmetlerde kullanılmak üzere bedelsiz olarak ilgili İlçe Belediyelerine tapu devirlerinin yapılması ve tapu devir işlemlerinin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

36. (18) Sarız Belediyesi’ne 4.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

37. (19) Özvatan Belediyesi’ne 3.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

38. (20) Sarıoğlan İlçesinde yaşayan kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlamak, ilçedeki kadınların istihdamını artırmak ve desteklemek için Sarıoğlan Kaymakamlığı öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan Belediyesi ve S.S. Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

39. (21) Fen İşleri Daire Başkanlığı hizmet talepleri arasında yer alan ve listede belirtilen projelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereğince bedelsiz olarak yapılması için yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

40. (22) Baharatçılar Çarşısında yer alan muhtelif dükkânların cephe, tabela yenileme ve ortak kullanıma sahip üst örtü ve zemin yenileme çalışmalarının yapılması talebinin görüşülmesi.

41. (23) Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlarında sosyal yardım faaliyeti kapsamında ihtiyaç sahiplerinin araştırılması, ihtiyaçların dağıtılması konularında iş birliği yapmak ve koordineli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Şubesi arasında ortak işbirliği protokolü imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

42. (24) Belediye hizmetlerinin bölge sakinlerine daha hızlı ve yerinde götürülmesi amacı ile belirtilen adreslerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan sosyal tesislerin, Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

43. (25) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Yahyalı İlçesi, Fevziçakmak Mahallesinde bulunan yerin, S.S. Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından kadınlara yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Yahyalı Belediyesine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

44. (26) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi, 6773 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Tekir Yaylası Küme Evleri, K.B.B. Erciyes Cafe No:60/1" adresindeki binanın alt katında bulunan 2 adet odanın Jandarma Asayiş Noktası olarak kullanılmak üzere Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

45. (27) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosunun yenilenmesi amacıyla sermaye artırımı karşılığında Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından kullanılmak üzere 70.000.000,00 TL finansman sağlanabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

46. (28) Kardeş şehrimiz olan Macaristan’ın Miskolc Şehri ile dostluğumuzu pekiştirmek ve mevcut kardeş şehir ilişkilerimizi ileriye taşımak amacıyla 25-29 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yurtdışı ziyareti hakkında meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi.