1. Talas Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 116 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2. İncesu Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Kocasinan Belediyesinin, Askeri Güvenlik Bölgesi olarak planlı alanlarda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Felahiye Belediyesinin, Özvatan-Felahiye İl yolu ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 12413 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler, Demokrasi, Fatih, Kayapul ve Dere Mahallelerinin bulunduğu alanda, Melikgazi Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 271 sayılı kararına istinaden eş zamanlı olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (KASKİ) Kocasinan İlçesinde Cırkalan ve Oymaağaç Mahallelerinde dere yataklarının imar planlarına işlenmesi yönünde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Hacılar Belediyesinin, Aşağı Mahallesi, 191 ada, 3 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi Mahallesi’nde konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin güneyinde planlı bulunan 50 metre genişliğindeki yolun 1/5000 ölçekli nazım imar planından kaldırılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Develi Belediyesinin, Develi-Erciyes yolu ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 121 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 319, 321, 322 ve 323 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 2130 ada 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Felahiye Belediyesinin, Beyler Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 270 ada 26 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda taşınmaz malikinin dilekçesine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Yahyalı Belediyesinin, Taşhan Mahallesi’nde bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11441 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Melikgazi Belediyesinin, Vekse Mahallesinde 1/25000 ölçekli nazım imar planında gelişme konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde parsel maliklerinin talebine istinaden çok sayıda taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesinde 231 ada 1 parsel ve 10693 ada 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Bünyan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesinde 1041 ada 1 parsel ve 10693 ada 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesi, 1237 ada 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. İncesu Belediyesinin, Subaşı Mahallesi 110 ada, 146 ve 155 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 12456 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde Ağaç İşleri olarak bilinen alanın güney ve güneydoğusunda uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.05.2016 tarih, 275 sayılı kararı ile Kayseri İl İdari Sınırları içerisinde yapılan, 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı'na askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi’nde sanayi alanının güney kısmında 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Hacılar Belediyesinin, Hürmetçi ve Karpuzsekisi Mahallelerinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Felahiye Belediyesinin, Baraj Mevkiine yapılan imar planına ilişkin aksaklıkların giderilmesi için revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Bünyan Belediyesinin, Hazerşah Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 496 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Bünyan Belediyesinin, Elbaşı Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 156 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Bünyan Belediyesinin, Sultanhanı Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 1278 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 271 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı Cumhuriyet Mahallesi, 11957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde 5474 ada 2, 3, 4, 5, 6 parseller ve 10517 ada 4, 5, 6, 7, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. Kocasinan İlçesi, İstasyon Mahallesi, 2968 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. 27 Ağustos - 03 Eylül 2016 tarihleri arasında İrlanda’nın Dublin kentinde yapılan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olan Kayserili hemşehrimiz Mertcan YILDIRIMER’e gösterdiği üstün başarıdan dolayı ödül verilmesi talebi. 
38. Mülkiyeti Belediyemize ait Mimarsinan Parkı içerisinde bulunan sosyal tesisin Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi (KAY-TUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
39. Mülkiyeti Belediyemize ait Dervişağa Mahallesi, Şehit Enes Bediz Cad. No:2 Bünyan/KAYSERİ, Cumhuriyet Mahallesi İzzet Özilhan Bulvarı No:44/1 Tomarza/KAYSERİ ve Kale Mahallesi Mevlana Caddesi No:10/1 Felahiye/KAYSERİ adreslerinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezlerinin binası ve müştemilatı ile birlikte Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
40. Mülkiyeti Belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Meral Sokak No:21 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan sosyal tesisin Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 

EK GÜNDEM 
1. (41) 16-20 Ekim 2016 tarihleri arasında, Polonya’nın Sosnowiec kentinde düzenlenecek olan toplantıya katılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsilen Proje ve Planlama Şube Müdürü Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU ve İhale İşleri Şube Müdürü İsmail GÜNGÖR’ün görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi. 
2. (42) Akkışla Belediyesine 1.000.000,00 TL Ek Bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi. 
3. (43) Melikgazi Belediyesi’nin 03.10.2016 tarih ve 359 sayılı meclis kararlarına istinaden 16.500.000,00 TL ödeneğin belirtilen birimlerin harcama kalemlerine ekleme ve aktarma yapılması talebinin görüşülmesi. 
4. (44) Pınarbaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının, Pınarbaşı İlçe merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Yenicami Mahallesi, Mehmet Ali Bey Sokak, No: 3 adresinde bulunan zemin kat sol taraftaki 156 m2 alanlı, 5 odalı bölümün Pınarbaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
5. (45) ORAN Kalkınma Ajansı 2016 yılı Mali Destek Proğramı kapsamında kabul gören “Kayseri Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi” ve Seyyid Burhaneddin Türbesi Restorasyon ve Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin tanıtılması” projelerinde kurumumuzu temsile, ilzama ve projelerin belgelerini imzalamaya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin görüşülmesi. 
6. (46) Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait olan Anbar Mahallesi 2985 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
7. (47) Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait olan Mimarsinan Demokrasi Mahallesi 1278, 1279 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
8. (48) Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait olan Yeniköy Mahallesi 995 ada 100 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
9. (49) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde Mustafa Şimşek Caddesinin devamı olan Konaklar, Germir ve Gökkent Mahallelerinde de devam eden yolun çevre bağlantıları ile beraber açılabilmesi için nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 

1. (50) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Gültepe ve Köşk Mahalleleri içerisinden geçen Tavlusun ve Farabi Caddelerine bağlanan hukuki el atma davalarının da bulunduğu 30 metre genişliğindeki yolların fiilen açılabilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının yapılması talebinin görüşülmesi. 
2. (51) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahası olarak belirlenen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi. 
3. (52) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi, 6296 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
4. (53) Kocasinan Belediyesinin, Tanpınar Mahallesi, 6927 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
5. (54) Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 598 ve 599 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
6. (55) Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 3884 ada, 10, 11, 12 ve 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
7. (56) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Hacılar İlçesi, Aşağı ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde afet riski olan alanlarda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi. 
8. (57) Develi Belediyesinin, Kayseri-Niğde ayrımı Develi il yolu kavşağının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
9. (58) Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 350 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
10. (59) Sarıoğlan Belediyesinin, Güzelyazı Mahallesi, 142 ada, 173, 186 ve 191 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
11. (60) Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 214, 215 ve 216 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
12. (61) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih, 230 ve 231 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
13. (62) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih, 349, 350, 351, 354, 355, 356 ve 357 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
14. (63) Melikgazi Belediye Meclisinin 07.10.2016 tarih, 382, 383, 384, 385, 386, 387 ve 388 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
15. (64) Talas Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 149 ve 150 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
16. (65) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 09.09.2016 tarih, 80 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
17. (66) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih, 88, 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
18. (67) İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 105 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
19. (68) Felahiye Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
20. (69) Tomarza Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
21. (70) Tomarza Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
22. (71) Akkışla Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
23. (72) Mülkiyeti Felahiye Belediyesine ait arsa üzerine Belediyemizce yapılmış olan taziye evinin Felahiye Belediyesine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
24. (73) Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 6722 ada, 1, 2, 3 no’lu parseller, 3918 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu parseller ile 3919 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu parseller ve 3969 ada 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.