1. Deftarlık Milli Emlak Müdürlüğü, 08.08.2007 tarih ve 14662 sayılı yazısı ile Belediyemiz Meclisinin 09.07.2007 tarih, 306 sayılı kararına istinaden onanan ve askı-ilan süresi içerisinde yapılan itirazının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2007 tarih, 191, 194 ve 195 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.