1.Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Obruk Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 119 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 4871 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Tomarza Belediyesinin, Tomarza İlçesi merkez mahallelerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesinde 12293 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih, 352, 357, 360 ve 361 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 1582 ada 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 11.10.2018 tarih, 48 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Akkışla İlçesi, Şen Mahallesi'nde yer alan 150 ada, 67 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih, 204, 205, 207, 208 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kocasinan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 4576 ada, 1 parsel ve 3760 ada, 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Yahyalı Belediye Meclisinin 07.11.2018 tarih, 83 ve 84 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Tomarza Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih, 46 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi'nde yer alan 832 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Talas Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih, 129, 130 ve 131 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, Kızılgeriş Mevkiinde, 504 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Pınarbaşı Belediyesinin, K. Gümüşgün Mahallesi'nde yer alan 53 ada, 128 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Melikgazi Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarih, 381 ve 382 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Kocasinan Belediyesinin, Beydeğirmeni Mahallesi, 797 ve 428 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Develi Belediyesinin, Fenese Yukarı Mahallesi, 1816 numaralı imar adasının bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesinde bulunan yaklaşık 22 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.2019 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi.
23.Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; ekli listede belirtilen birimlerin harcama kalemine ekleme ve aktarma yapılması talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                              EK GÜNDEM
 
1.(24) Yeşilhisar Belediyesine 750.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(25) Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesi, 12773 ada, 19 parsel numaralı taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait İncesu İlçesi, Sultansazı Mahallesi, 280 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın takas edilmesi hususunda Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
3.(26) Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 10715 ada, 2 parsel numaralı ve Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 10718 ada, 2 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazların satışının yapılması hususunda Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
4.(27) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Güney Mahallesinde 9302 ada 14 ve 15 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
5.(28) Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, Adnan Doğu Kışlasının doğu kısmında mevcutta bulunan derenin fiili durumunun bölgede yapılacak olan imar uygulamalarını kolaylaştırması amacıyla planlara işlenmesi talebinin görüşülmesi.
6.(29) Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi'nde 27 ada, 302, 289 ve 415 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(30) Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 784 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(31) İncesu Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih, 133, 134 ve 136 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9.(32) Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih, 225, 226, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
10.(33) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 ve 395 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
11.(34) Yahyalı Belediyesinin, Süleymanfakılı Mahallesi 119 ada 90 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(35) Kocasinan İlçesi, Erkilet Osman Gazi ve Erkilet General Emir Mahallelerinin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(36) Kayseri İli Talas İlçesi Kiçiköy Mahallesi 32 ada 3, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların hissedarları tarafından, Belediyemiz Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 231 sayılı kararına dair açılan iptal davası nedeniyle  ilgili parsele yönelik öneri planı hazırlanması talebinin görüşülmesi.
14.(37) Hacılar Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
15.(38) Yahyalı Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 72 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
16.(39) Talas Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ve 172 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.(40) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih, 411, 412 ve 415 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
18.(41) Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesinde 4140 ada 85 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
19.(42) Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahallesi'nde yer alan 1163, 1164 ve 1165 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
20.(43) Yahyalı İlçesi, Derebağ Mahallesinde 1/2000 ölçekli nazım imar planı yerel koordinat sisteminde bulunmaktadır. İmar planları arasındaki koordinat bütünlüğünün sağlanması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olması amacıyla 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının, plan kararlarında değişiklik yapılmadan düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.