1. Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi 6700 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.
 2. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nin güneyinde 1/5000 ölçekli K34c-10-c ve K34c-15-b paftalarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Başakpınar- Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile mera vasıflı 3264 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kalmakta olan; K35-D2 pafta numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planında ‘diğer tarım ve tarım dışı alanlar’ olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1778 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 6577 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesi, 6177 ve 6178 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 358 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünün talebine istinaden 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. İncesu Belediyesinin, merkez mahallelerin bulunduğu alandaki kentsel arkeolojik sit alanına yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. Kocasinan İlçesi, Yeni Pervane Mahallesi, 5493 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi ve Gesi - Fatih Mahallelerinin bulunduğu alanda mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 495 ada, 1 parsel ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 1615 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 6154 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10315 ada, 10 ve 23 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. Kayseri Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Develi Kapısı Ana Kayak Giriş Bölgesi olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise T2 ve T3 Özel Proje Alanı olarak planlı bulunan alanda, Belediyemiz tarafından satışı gerçekleştirilen Turizm Tesislerine ilişkin yatırımcıların imar plan değişikliği, plan notları ve mimari projeler hususundaki talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. Melikgazi Belediyesinin, Caferbey Mahallesi’nde yer alan 13 ada, 1, 2, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 8140 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yeşilyurt Mahallesi, 854 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 20. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 21. Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait, Başakpınar Mahallesi, 13 pafta, 2218 ve 2221 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 22. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet General Emir Mahallesi, 1 pafta, 53 ve 8673 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 23. Melikgazi İlçesi, Erciyes dağı kış sporları turizm merkezine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında kayak giriş noktası olarak planlı bulunan Hacılar kapısına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 24. 5216 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih ve 155 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 25. 5216 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih ve 189 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 26. 5216 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih ve 213 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 27. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 28. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih ve 199 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 29. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin, 01.10.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 30. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin, 05.10.2012 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 31. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.11.2012 tarih, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260 ve 261 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 32. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin, 05.11.2012 tarih ve 103 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 33. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2012 tarih, 223, 224, 225, 226 ve 227 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 34. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 06.11.2012 tarih, 190, 191 ve 193 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 35. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.11.2012 tarih, 273, 274 ve 275 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 36. Toplu Taşıma Araçlarından Özürlüler ve Refakatçilerinin ücretsiz yararlanmaları talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 37. Talas İlçesi, Harman Mahallesinde bulunan Dere sokak isminin, Gazi Ömer ATASOY sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.