1.Kocasinan Belediyesinin, Alsancak Mahallesinin kuzeyinde, ‘‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 10,73 hektarlık alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Talas Belediyesinin, Talas İlçesi Sınırları İçerisinde Başakpınar Mahallesinde sınırları gösterilen alanın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Talas İlçesi, Erciyes Mahallesinde 2581 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu yaklaşık 42 hektarlık alanın, 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediyesinin, Gesi Cumhuriyet Mahallesi, 769 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi içerisinde bulunan viyadük yolunun güney bağlantısını sağlayan kurp şeklindeki yolun, mevcut tescilli parsellere bastığı belirtilmiş ve planların değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Pınarbaşı Belediyesinin, Küçük Gümüşgün Mahallesi'nde yer alan 283 ada, 1 parsel, 284 ada, 1, 2 parsel, 285 ada, 1 parsel, 286 ada 1 parsel ve 288 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde 558 ada 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesinde 12118 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kocasinan İlçesi, Akin Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, 5915 ada, 133 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi, Erkilet Bulvarı-Pusula Caddesi kesişimindeki kavşakta imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Kocasinan Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih, 92 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, 4014 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Talas İlçesi, Reşadiye (Erciyes) Mahallesi 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Yahyalı Belediyesinin, Çiğili Mahallesi 1124 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih, 183, 184, 185, 186, 188 ve 190 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Melikgazi Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih, 216, 217, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Talas Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih, 63 ve 64 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Melikgazi Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 98 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin hazırlanması amacıyla konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Bünyan Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarih, 58 sayılı kararına istinaden Bünyan İlçesi Yenice ve Bayramlı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5,9 hektarlık alanda, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dahilinde, Mimarsinan kavşağının güneyinde, Yıldızevler, Germir ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi sınırları içerisinde, Sivas Caddesinin doğu ve batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesi, 240 ada, 8, 9 parsel ve Furunönü Mahallesi, 421 ada, 37 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında İncesu Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 37 sayılı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların birlikte yapılması yönündeki ortak işbirliği kararına istinaden, gerekli imar planı değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 5401 ada 3 ve 5 parseller, 5404 ada 2 parsel, 5405 ada, 2 ve 4 parseller, 5406 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi 1370 ada 121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Obruk Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 119 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmında 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Yahyalı Belediyesinin, Çiğili Mahallesi 1115 ada 1 parsel ve 765 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Develi Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih, 50 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, 4677 ada, 1 parsel, 4678 ada, 1 parsel, 4685 ada,  1 parsel, 4687 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında yapılmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını kapsayan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarih, 148 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
30.Yıldırım Beyazıt, Konaklar, Melikgazi, Yeni, Germir Mahalleleri genelinde yapılmış olan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarını kapsayan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.02.2018 tarih, 79 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
31.Kayseri Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan uygun görülecek bir cadde veya yere "Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi" ve "Şeyh Hamidi Veli Hazretleri (Somuncu Baba)" isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi.
32.Talas İlçesi ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi arasında, imar planında 30 metre genişliğindeki yeni açılan bulvara "15 TEMMUZ BULVARI" adının verilmesi talebinin görüşülmesi.
33.Belediyemiz tarafından projelendirilerek inşası devam eden mini terminallerde yer alacak satış bankolarının 2018 yılında uygulanmak üzere yıllık tahsis ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
34.Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmanlı Mahallesi Kıvılcım Sokak No:5 Melikgazi, Yemliha Mahallesi 5132 Sokak No:19 Kocasinan, Karamustafapaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:9 İncesu, Yenicami Mahallesi Gürünlü Sokak No:11 Pınarbaşı, Köşk Mahallesi Org. Eşref Bitlis Bulvarı No:48 Melikgazi, Beyazşehir Mahallesi 835. Sokak No:6 Kocasinan, Bahçelievler Mahallesi Soylular 1. Sokak No:21 Talas adreslerindeki sosyal tesislerin binası ve müştemilatı ile birlikte Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
35.Talas Belediyesinin, Talas Mahallesi Kertmeler Mevkiinde yapılan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Madde uygulamasında Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) %40 oranını sağlaması için Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hissedar olduğu Talas Mahallesi 254 numaralı parseldeki 258 m² ve 300 numaralı parseldeki 324 m² hissesinin DOP’a tahsisinin sağlanması talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                      EK GÜNDEM

1.(36) İncesu Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 93 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
2.(37) İncesu Belediyesinin, Hamurcu Mahallesinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Mera alanı ve Tarım alanı olarak planlı iken tamamının konut alanı olarak planlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın 1/5000 ölçekli imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
3.(38) İncesu Belediyesinin, Kayseri-Niğde yolunun İncesu sınırları içerisinde kalan kısmında Karayolları 6. Genel Müdürlüğünün talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
4.(39) İncesu Belediyesinin, Küllü Mahallesinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut alanı ve Tarım alanı olarak planlı iken tamamının konut alanı olarak planlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın 1/5000 ölçekli imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
5.(40) İncesu Belediyesinin, Tahirini Mahallesinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut alanı, Mera alanı ve Tarım alanı olarak planlı iken tamamının konut alanı olarak planlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın 1/5000 ölçekli imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
6.(41) Kocasinan Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 103, 104 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
7.(42) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarih, 118, 119 ve 120 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
8.(43) Kocasinan Belediyesinin, Fevzioğlu Mahallesi, 3271 ada, 27 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(44) Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 4871 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(45) Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Sağlık Kampüsü alanının güney batısında konut alanı olarak planlı bölgede bulunan DSİ kanalının planlara işlenmesi yönünde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(46) Kocasinan Belediyesinin, Zümrüt Mahallesi, 7625 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(47) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 225, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 239 sayılı ve 04.07.2018 tarih, 254, 255 ve 256 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
13.(48) Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 4086 ada 6 ve 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
14.(49) Özvatan Belediyesinin, Özvatan İlçesi, Alpaslan Mahallesi (tapuda Cumhuriyet Mahallesi), Rumkuş Mevkiinde bulunan, 387 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
15.(50) Talas Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 76, 77, 78, 79, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
16.(51) Yahyalı Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih, 56, 57 ve 58 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.(52) Bosna Hersek'in önemli şehirlerinden biri olan Mostar ile şehrimiz arasındaki Kardeş Şehir Protokolü kapsamında; Büyükşehir Belediyemiz ve KAYMEK A.Ş.'nin buradaki çalışmalarını yerinde görmek ve kamuoyuna yansıtmak üzere, ilimizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarının temsilcilerinden birer kişinin uygun görülecek bir tarihte bu ülkeye ziyaret gerçekleştirmesi talebinin görüşülmesi.
18.(53) Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin ilimiz merkezindeki bir bulvara verilmesi talebinin görüşülmesi.