1. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 280 ada 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesi, K35-a-22-d-2-c pafta, 3053 ada, 1 parsel, 2930, 2931, 2932, 2933 numaralı imar adaları ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 3971 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5538 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi ve Alagöz Köyü, köy yerleşim planlarının çakıştığı bölgede 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Kara Kuvvetleri 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı’nın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet yerleşiminde mülkiyeti maliye hazinesine ait, alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi, K34-b-12-d-3-a pafta, 103 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Melikgazi Belediyesi Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mevkii’nde, 995 ada, 86 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Melikgazi Belediyesi Gesi-Fatih Mahallesi, 1621 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Melikgazi Belediyesi Yeni Mahalle, 2868 ada, 19, 20 ve 44 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi, 4771 ada, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisi’nin 06.06.2012 tarih ve 95 sayılı kararının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 20. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisi’nin 11.05.2012 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 21. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisi’nin 05.03.2012 tarih ve 26 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 22. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih, 118 ve 119 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 23. Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Gülhan Çıkmazı Sokak isminin, Tataroğlu Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 24. Gazi Derviş ÖZDEMİR isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 25. Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesinde bulunan 63 pafta 195 ada, 4-5-6-7-8-9 numaralı parsellerin bulunduğu isimsiz Sokağa Hasbağ Sokağı isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 26. Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarının kendileri için ücretsiz olması hususunda hazırlanan Plan ve bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 27. Hava kirliliğinin daha etkin denetlenmesi için, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Maktu Ceza Yönetmeliğinin 20. Maddesinin “m” fıkrasından sonra gelecek şekilde 7 maddenin eklenmesi talebi hususunda hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

09.07.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

1. (28) Kocasinan Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 3971 ada, 1 parsel numaralı 79.758,29m² yüzölçümlü taşınmazlar ile mülkiyeti Belediyemize ait Erkilet Mahallesi, 5259 ada, 1 parselin takas edilmesine ve takas işlemini yürütmek üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

2. (29) Ana arterler dahil olmak üzere, işçilik, nakliye serim işlerinin Hacılar Belediyesi tarafından yapılması ve bitüm bedelinin karşılanması karşılığında talep edilen 5000 ton asfaltın İlçe Belediyesine verilebilmesi için hazırlanan protokolü imzalamak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi ya da kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

3. (30) Mülkiyeti Belediyemize ait Karpuzatan Mahallesinde 1, Erkilet Mahallesinde 46 adet taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

4. (31) Mülkiyeti Belediyemize ait, Pervane Mahallesi’nde yer alan 16 adet taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

5. (32) Kayseri Dünya Ticaret Merkezi A.Ş.’nin ikinci fuar salonu yapılması talepleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemize ait olan kapalı fuar alanı civarında gerekli sermayeye karşılık olarak arsa verilmesi hususunun görüşülmesi.

6. (33) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre uygun olarak tanzim edilen teşkilat şemasının ekte sunulduğu şekliyle onaylanması talebinin görüşülmesi.

7. (34) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belediyemizde kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel statüsünde Avukat Halit ŞAHİN’in ataması yapılacağından 2012 mali yılında ödenmek üzere ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

8. (35) Karpuzatan Hobi Bahçesi kullanıcılarından istenen 2800 TL kullanım ücretlerinin eşit taksitle, 14 ayda ödenmesi talebinin görüşülmesi.

9. (36) Molu Katı Atık Depolama sahası işletmeciliğini üstlenen HER Enerji ve Çevre Teknolojileri San. Tic. A.Ş.’nin Katı Atık Depolama Ücret Tarifesi konusunda Meclisimizin almış olduğu 09.01.2012 tarih ve 25 sayılı kararının revize edilerek, ücretlerin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

 

10. (37) Develi Kaymakamlığı’nın, Oran Kalkınma Ajansı 2012 Doğrudan Faaliyet Destek Programı çerçevesinde “Erciyes Dağı Jeotermal Enerji Potansiyelinin Araştırılması Fizibilitesi” projesinde ortak olarak, Belediyemizin yer alması talebinin görüşülmesi.

11. (38) Hacılar Belediyesi’nin, Oran Kalkınma Ajansı 2012 Doğrudan Faaliyet Destek Programı çerçevesinde “Hacılar Kapının Ağaçlandırılması Fizibilite Çalışması” projesinde ortak olarak, Belediyemizin yer alması talebinin görüşülmesi.

12. (39) Melikşah Üniversitesi’nin, Oran Kalkınma Ajansı 2012 Doğrudan Faaliyet Destek Programı çerçevesinde “Kayseri’de Lojistik Köy Altyapı ve Lojistik Sistemlerin Araştırılması” projesinde ortak olarak, Belediyemizin yer alması talebinin görüşülmesi.

13. (40) Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı kadrosuna Hüseyin TAŞKARACA’nın ataması hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi.

14. (41) 10–12 Haziran 2012 tarihleri arasında kardeş şehrimiz olan Almanya’nın Krefeld kentine görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ ve tercüman Şevket Tuncay ACI’nın Encümenin 06.06.2012 tarih ve 23-658 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin Meclis’in bilgilendirilmesi.

15. (42) Kocasinan Belediyesi’nin Mithatpaşa Mahallesi, 210 pafta, 1218 ada, 16 parsel ile mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Oruçreis Mahallesi, K34-b-24-c-3 pafta, 6709 ada, 66, 67, 68, 69, 83, 84, 91 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

16. (43) Kocasinan Belediyesi’nin, Kızık Mahallesi, 5597 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.

17. (44) Kocasinan Belediyesi’nin, mülkiyeti Hazineye ait, Hacıkılınç Mahallesi, 2858 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

18. (45) Kocasinan Belediyesi’nin, Cengiz Topel Mahallesi, 3103 ada, 6 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

19. (46) Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mahallesi’nde, mülkiyeti vakfa ait olan, 5313 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

20. (47) Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi’nde, 5236 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

21. (48) Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi’nde, mülkiyeti Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı adına kayıtlı, 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

22. (49) Talas Belediyesi’nin, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait 11 pafta, 1702 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

23. (50) Talas Belediyesi’nin, Mevlana Mahallesi’nde, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne kayıtlı, X:4285800-4285950 ve Y:461350-461500 koordinatları arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

24. (51) Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Bağpınar Mahallesi, 111 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

25. (52) Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mahallesi, 6296 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

26. (53) Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 32 pafta, 4409 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

27. (54) Kocasinan Belediyesi’nin, Elagöz Mahallesi, K34-B-25-B-2 pafta, 6612 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

28. (55) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 104, 107 ve 123 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.

29. (56) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 156, 157, 158, 159 ve 160 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.

30. (57) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih ve 66 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi.

31. (58) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 156, 158 ve 159 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.

32. (59) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 142 ve 143 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.

33. (60) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 175, 176, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.

34. (61) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih ve 38 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.

35. (62) Baldöktü mahallesi, 255 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.