1. Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Tomarza Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 81 ada, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 31, 32, 42, 43 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi’nde, 1452 ada, 7, 8, 9 ve 1444 ada, 10 nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 268 sayılı kararının incelenmesi talebitalebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Melikgazi Belediyesinin, Turan Subaşı Mahallesinde 139 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarına ilişkin mevzi nazım imar planı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 887 parsel numaralı taşınmazın maliki tarafından söz konusu parselin bulunduğu alanda imar planlarının yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi’nde, 11491 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 8424 ada, 2 parsel ve 7159 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Melikgazi İlçesi, Sakarya Mahallesi, 5716 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması. 
10. Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi’nde, 167 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı ve Karacaoğlu Mahalleleri Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, 854 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 4387 ada, 1 numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait 402 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Kocasinan Belediyesi, Oymaağaç Mahallesinde K34-b-23-b-4-b pafta, 6513 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 1673 ada, 1 parsel ve 1637 ada, 1 parsel numaralı aşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Erciyes-Akçakaya Mahallesi, mülkiyeti şahısa ait, 27 pafta, 4920 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Talas Belediyesi, Talas İlçesi, Zincidere Mahallesi, 1233 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Talas Belediyesi, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, 142 ada, 5 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Talas Belediyesi, Harman Mahallesi sınırları içerisinde 51 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde, mülkiyeti Yağhan Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait olan, 129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. İncesu Belediyesi, Süksün Zafer Mahallesi, 255 ada, 36 ve 37 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 702 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Develi İlçesi, Güney Aşağı Mahallesi, Aygözme Mevkii’nde, mülkiyeti Devtaş Madencilik Nakliye İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti’ye ait olan, 1600 ada, 3, 4, 11 ve 12 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Develi İlçesi, Gazi Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait olan, 2757 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Tomarza Belediyesi, Karayollları Genel Müdürlüğü, 6.Bölge Müdürlüğü’nün 28.09.2012 tarih, 200 sayılı yazısına istinaden, Tomarza-Pınarbaşı yol ayrımının, Tomarza ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmı ile ilgili, Tomarza Belediye Meclisi, 01.11.2012 tarih, 60 sayılı kararı almıştır. Ancak o tarihten günümüze kadar teknik aksaklıklardan dolayı konu ile ilgili herhangi bir çalışma başlatılamadığından, söz konusu alanda 40 metre olan çevre yolunun 50 metreye çıkarılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Tomarza Belediyesi, 3.Mıntıka Soğla altı mevkii’nde, 40 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Tomarza İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde, 119 ada, 88 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi 67 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Yahyalı Belediyesinin, Gazibeyli Mahallesi 1263 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Yahyalı Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının 12.maddesine istinaden ilçe sınırlarında uygulama yapmak istemektedir. İmar planlarında, KAKS’ı aşmamak ve ilgili maddede belirtilen diğer hususlara da uymak şartıyla fazla kat verilip verilmeyeceği hususunda görüş verilmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Sarıoğlan Belediyesi, mülkiyeti Belediyesine ait 270 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Özvatan Belediyesi, Kermelik Mahallesinde, mülkiyeti Belediyesine ait J35-c-21-a pafta, 118 ada, 472 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 396 sayılı, 05.01.2015 tarih, 8, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 5, 6 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
38. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
39. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
40. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarız Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
41. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 66 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
42. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 163 ada, 1 parsel, 162 ada, 1 parsel ve 175 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
43. Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde bulunan Tatlıcak Çıkmazı Sokak isminin Gülizar Sokak olarak, 1572. Sokak ismininde Gülistan Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
44. Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerinde bulunan Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu İşi İdari Şartnamesinin 9’ncu maddesi gereğince, kendi imkanları ile depo sahasına atık getiren firmalardan, HER Enerji A.Ş. tarafından 2015 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
45. İntifa hakkı Belediyemize ait olan, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesinde bulunulan medrese içerisindeki Z01-A sistem odası, Z12-A çay ocağı ve Z13 avlunun Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San.Tic. A.Ş. adına tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.