1. Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi.

2. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih, 243 ve 245 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih, 194, 197, 200, 204, 205 ve 206 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.12.2022 tarih, 229, 230, 231, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Felahiye Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Talas Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih, 168, 169 ve 172 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Talas İlçesi, Çatakdere Mahallesi 163 ve 984 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarih, 71 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi 108 ada 59 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. İncesu İlçesi, Semerkent Mahallesi, 2749 ada, 134, 135, 136, 137 ve 138 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi, 807 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2777 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Yeşilhisar İlçesi, Gülbayır Mahallesi, 2377 ada 1146 ve 477 numaralı parsellerin bir kısmı ve 2377 ada 478, 479, 480, 481, 482 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde sınırları belirlenmiş olan I. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiş sınırın 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenerek güncellenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Develi İlçesi, Reşadiye Mahallesi sınırlarında bulunan, 521 ada 64 ve 170 parseller ile 523 ada, 2 ve 3 parsellerin bulunduğu alanda, nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Tomarza Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarih, 85 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı'nın, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Kavşak Planlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları ve Lejantı'nın 25. Maddesi hükümlerinin 10.10.2022 tarihinden önce inşaat sözleşmesi ile başlanmış projelerde mağduriyet yaşanmaması için yeniden değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 7572 parsel üzerinde yapılacak spor salonunu Kayseri Gençliğinin Spor, Eğitim ve Sosyal Etkinliklerde kullanması amacıyla gerekli iş ve işlemlerinin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ortak Raporunun görüşülmesi.

20. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2022 tarih ve 2022/424 sayılı kararı ile reddedilen, 38 AB 114, 38 AB 120 ve 38 AB 160 plakalı özel halk otobüsü işletmecilerinin 10 yıl olan sözleşme sürelerinin 49 yıl olarak belirlenmesi talebine talep sahipleri tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.

21. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "K Cetveli"ne göre; Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi talebinin görüşülmesi.

22. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "K Cetveli"ne göre; İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi talebinin görüşülmesi.

23. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Durmuş ŞİGAN ve Şaziye ŞİGAN arasında okul inşa edilmesi için imzalanan protokol gereğince, Kocasinan İlçesi, Cırgalan Mahallesi 4633 ada 6 parselde bulunan 10 adet dairenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına tescil işlemlerini yürütmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

24. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

25. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.

26. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (Aykome) Kuruluş, Görev, Çalışma ve Usulleri Uygulama Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi talebi.

27. Kayseri Büyükşehir Belediyesinde geçici (mevsimlik) işçi statüsünde görev yapan personele ait vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi.

28. Kayseri Büyükşehir Belediyesinde sözleşmeli personel statüsünde görev yapan personelin 2023 mali yılı net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

29. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 8386 ada, 10 parsel numaralı ve Altınoluk Mahallesi, 8534 ada, 1 parsel üzerinde bulunan 1 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın satışlarının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

30. Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret (KAY-TUR) A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.

31. Pınarbaşı İlçesi, Yahyabey Mahallesi, 120 ada, 309 ve 310 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

32. Mülkiyeti KASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 7099 ada 44, 58, 59, 61 ve 4702 ada 29 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

33. İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

34. Pınarbaşı İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 345 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

35. Pınarbaşı İlçesi, Küçükgümüşgün Mahallesi, 370 ada 1 parsel, 283 ada 3 parsel, 287 ada 1 parsel, 216 ada 4 parsel, 53 ada 158 ve 178 parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

36. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarih, 55 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

37. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 09.12.2022 tarih, 68 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

 

EK GÜNDEM

38. (1) Develi İlçesi, Reşadiye ve İbrahimağa Mahalleleri sınırlarında bulunan yaklaşık 65 hektarlık bölgede nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

39. (2) İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi, 2563 ada, 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

40. (3) İncesu İlçesi, Süksün Zafer ve Süksün Cumhuriyet Mahallelerini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

41. (4) Kocasinan Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih, 11, 12 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

42. (5) Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, Çaytarla Mevkii, 538 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

43. (6) Kocasinan İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sarphisar Kümeevler Sokak mücavirinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

44. (7) Erciyes Teknopark A.Ş.’nin, mülkiyeti Kamu Orta Malına (Mera) ait, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 6925 ada 2 parsel, 6371 ada, 6 ve 7 parseller ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 6371 ada, 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

45. (8) Kocasinan İlçesi, Mahzemin Mahallesinde revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

46. (9) Kocasinan İlçesi, Sancaktepe Mahallesi (tapuda Kötügöller Mahallesi), 10703 ada 2 ve 3 parsel ile 16485 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu bölgede imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

47. (10) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih, 1, 2 ve 3 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

48. (11) Melikgazi İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde 512 ada 1 parsel ile 9447 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

49. (12) Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesinde 9072 ada, 1 parsel ve 13076 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında teknik altyapı alanı olarak planlı olup söz konusu alanın, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda ibadet alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.

50. (13) Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi 11687 ada 19 ve 20 parsel numaralı taşınmazlar ile 11710 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın mezarlık alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.

51.  (14) Yahyalı Belediye Meclisinin 05.01.2023 tarih, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

52. (15) Talas Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih, 1, 2 ve 3 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

53. (16) Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İç Hizmet Yönergesinin yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.

54. (17) Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilçe belediyelerinden; Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Kocasinan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas, Yahyalı ve Yeşilhisar Belediyelerine plakaları belirtilen araçların tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

55. (18) Kayseri Valiliği, Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti arasında, İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesinde bulunan 2387 ada 42 parsel üzerinde Rehabilitasyon Merkezi Yapım işine ait imzalanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolünün onaylanması talebinin görüşülmesi.

56. (19) Ziya Gökalp Mah. Meral Sok. No:21 Kocasinan/KAYSERİ adresindeki taşınmazda bulunan, 7 sınıf, 1 depo, giriş kısmında danışma bölümünün ve tesisin kuzey doğu
tarafında bulunan 2. katının Kocasinan Kaymakamlığına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

57. (20) Mülkiyeti Sarız Belediyesi'ne ait Sarız İlçesi, Bahçeli Mahallesi, 123 ada, 14 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sarız Millet Kıraathanesi’nin, Sarız Belediye Başkanlığına tapu devrinin yapılması ve tapu devir işlemlerinin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

58. (21) Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 417 ada, 86 parsel numaralı taşınmaz içerisinde bulunan, Maliye Hazinesi tarafından 2981 sayılı Kanun kapsamında tapu tahsis belgesi verilen ve arsa bedellerini ödeyen vatandaşlarımızın tapu tahsis belgeleri ile Melikgazi İlçesi, Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesindeki (Osmanlı ve Danişmentgazi Mahallelerinde) Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait arsaların takas edilmesi ve takas işlemlerinin yürütmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

59. (22) Kayseri’de yaşayan engellilerin aktif iş gücüne katılımlarını sağlamak, engellilerin istihdamını artırmak ve desteklemek için Kayseri Valiliği öncülüğünde, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve S.S Erciyes Engelli Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında yapılacak olan iş birliği protokolünü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

60. (23) Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.

61. (24) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin vergi borçlarının ödenmesi amacıyla bilgileri belirtilen taşınmazların tapu devirlerinin yapılması ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

62. (25) Talas İlçesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2022 tarih, 361 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.