1. 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
 2. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, 138 ada 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 7463 ada, 3 parsel, 2830 ada, 6 parsel, 7860 ada, 1 parsel ve 7508 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti S.S. Hurdacılar toplu işyeri yapı kooperatifine ait, şeker Mahallesi, 471 pafta, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831 ve 4832’nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 3 pafta, 1016’nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1 /5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih ve 196 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mevkii 207 pafta, 1167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesinde 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Çaytarla Mevkii, 407, 408, 409, 410, 411 ve 7692 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Kocasinan Belediyesinin, Ebiç yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Kocasinan Belediyesinin, Güneşli sınırları içerisinde bulunan Kızık yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Kocasinan Belediyesinin, Güneşli sınırları içerisinde bulunan Gömeç yerleşiminin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. Kayseri’deki yapılaşmalarda peyzaj mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesi 812 ada 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi 384 ada 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. İncesu Belediyesinin, Nevşehir –Avanos yol güzergahının ve Beylik Mahallesinde bulunan patlayıcı madde deposu alanının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 137 ada, 46 ve 48 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 20. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 259 ve 260 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 21. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 210, 211, 212 ve 213 kararlarının incelenmesi talebi.
 22. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308 ve 309 sayılı kararların incelenme talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 23. 2008 yılında Diyarbakır’ın Lice İlçesinde Şehit olan İsmail UYGUN isminin Şehrimizde yeni açılan Cadde veya Sokaklardan birine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 24. 1988 yılında Diyarbakır’ın Lice İlçesinde Şehit olan Hikmet GÜLNAR isminin Şehrimizde yeni açılan Cadde veya Sokaklardan birine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 25. Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerine Ayrıştırma Tesisi kurulması, Çöp Transfer İstasyonu İle Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu İşi, İdari Şartnamesi gereğince, 2012 yılı Katı Atık Depolama Ücret Tarifesinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.
 26. Encümenin 07.12.2011 tarih ve 49-1183 sayılı kararı ile, 11-17.12.2011 tarihleri arasında Fransa’nın Paris ve ispanya’nın Valensiya kentlerinde düzenlenen Raylı Sistem araçlarıyla ilgili teknik geziye katılan Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.

 

09.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 1. (27) Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan ve Yetkili memur Sendikası Bem-Bir-Sen üyeleri ile (Kaski dahil) T.C Anayasasının 5892 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik 53. fıkrasına istinaden iki yıl süreli Toplu iş sözleşmesinin (Sosyal Denge Sözleşmesinin) yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya yetki vereceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 2. (28) İnşaatı TOKİ tarafından yaptırılacak olan MOBİLYAKENT projesi kapsamında; TOKİ, Kocasinan Belediyesi, Mobilyacılar Odası ve Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (29) Mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 254 ada, 49 parsel numaralı, 899.60 m2 yüzölçümlü, üzerinde Surp Asdvadzadzin Kilisesi bulunan taşınmazın, yine mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Kayseri ili, Talas İlçesi, 38 ada, 11 parsel numaralı, 19.573.00 m2 yüzölçümlü, üzerinde Amerikan Koleji bulunan taşınmazların çeşitli kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere belediyemiz adına 25 yıllığına tahsisinin istenilmesi, konu ile ilgili iki kurum arasında yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (30) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesini 1. fıkrasının (e) bendi gereği İller Bankası Genel Müdürlüğü’nden Erciyes Master planı çerçevesindeki tesislerin yapımı için kullanılmak üzere (KDV Dahil) 53.000.000.00TL’nin %75’lik kısmı olan (KDV dahil) 39.750.000,00TL, “Anadolu Harikalar Diyarı projeleri kapsamındaki Hayvanat Bahçesi Yapım işi için (KDV Dahil) 13.500.000,00TL’nin %75’lik kısmı olan (KDV dahil) 10.125.000.00TL ve “Kayseri 2. ve 3. aşama raylı taşıma sistemleri ve mevcut depo sahasına yeni hatlar inşaatı yapımı” işi için (KDV dahil) 13.500,000,00TL’nin %75’lik kısmı olan (KDV dahil) 10.125.000.00TL olmak üzere toplam (KDV dahil) 60.000.000,00TL net tutarın kredi olarak kullanılmasına, kredilerin geri ödenmesinde belediyemiz Hal, Terminal, Otobüs İşletmesi gelirlerinin ve İller Bankası yasal paylarının teminat olarak gösterilmesi talebinin görüşülmesi.
 5. (31) Kentsel SİT alanı ve Koruma amaçlı İmar Planı içerisinde yer alan ve Eski Kayseri Evlerinin restorasyonun yapılarak bir mahalle oluşturulması kapsamında İl Özel İdaresi ile yapılan ortak kamulaştırma çalışmaları neticesinde Tavukçu, Tosun ve Hacımansur Mahallelerinde bazı taşınmazlar kamulaştırılarak İl Özel İdaresi adına tescil edilmiş olan taşınmazların Koruma Amaçlı İmar Planındaki durumuna göre restorasyonu yapılacak olanların restore edilmesi, bunun dışındaki parsellerin mevcut planda önerilen şekliyle kullanılması için, restorasyon uygulama çalışmalarının tamamlanmasından itibaren 25 yıl süre ile amacına uygun olarak Belediyemiz tarafından kullanılmak üzere İl Özel İdaresinden tahsisinin istenilmesi, bu bölgede bundan sonra İl Özel İdaresi tarafından edinilen taşınmazlar ile ilgili aynı yolun izlenilmesi, konu ile ilgili iki Kurum arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetki vereceği bir kişinin yetkilendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 6. (32) İlimiz Melikgazi İlçesi, Belsin Mevki, 6769 ada, 2 parselde kayıtlı, imar planında ilköğretim alanı olarak planlı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden İlköğretim Kanunu’nun 62. ve 65. Maddeleri gereği bedelsiz olarak İl Tüzel Kişiliği adına devri talebinin görüşülmesi.
 7. (33) Erciyes Dağı Kış Sporları merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Tekiryaylası Mevki 11424 ada, 19 parsel, 6780 parsel, 6797 parsel, Kayseri İli, Develi İlçesi, 29 ada, 27 parsel, numaralı taşınmazların ifrazından sonra oluşacak, imar planında Turistik Tesis alanı olarak planlı (otel, kafeterya, vs,) yerlerin, ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde satışının yapılması, yap işlet modeli, yap işlet devret modeli, 49 yıla kadar kiralama, 49 yıla kadar cirodan pay alma v.s gibi modellerden herhangi birinin veya birkaçının kullanılarak değerlendirilmesi, konu ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında yapılması muhtemel protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetki vereceği birine imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
 8. (34) Mülkiyeti Belediyemize ait Erciyes Kayak Merkezi Mevcut Giriş Bölgesi de bulunan 1 ve 5 nolu bağımsız bölümlerin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e fıkrasına istinaden %83 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Erciyes Tur. İnş.Sp.Etk.San.Tic.A.Ş.’ye sosyal tesis olarak tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 9. (35) 2012 yılında İtfaiye personeline ödenecek olan fazla mesai ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 10. (36) 2012 yılında Zabıta personeline ödenecek olan fazla mesai ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 11. (37) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan 97 kişinin, 2012 Mali yılında ödenecek net aylık ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 12. (38) Kayseri Raylı Taşıma Sistemi İşletmeciliği Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla 10 yıllığına, Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ne tahsis edilmiş olup, Belediyemizin demirbaşlarında kayıtlı ve işletmeciliğin sürekliliği ile sürdürülebilirliğinin temini için yapılan, yapılacak olan, alınan ve alınacak olan yatırımlar ile ilgili demirbaşların, Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ye devredilmesi talebinin görüşülmesi.
 13. (39) Jeofizik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciliğinin, 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 19.08.2008 tarih ve 26972 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" nin 57. maddesinde uygulanması gerekli jeofizik etütlerde herhangi bir kat sınırlanmasının söz konusu olmadığı belirtilmiş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 57. maddesinin ilgili paragrafında yer alan jeofizik etüdlerin 9 kat ve üzeri yapılara yapılmasına ait maddenin değiştirilerek kat sınırlaması ve ayrımı gözetmeksizin her zemin etüdü projesine uygulanması talebinin görüşülmesi.
 14. (40) Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 15. (41) Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisindeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen sit alanlarının üst ölçekli planlara işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 16. (42) Kocasinan Belediyesine ait, Yıldızevler Mahallesi 338-405-1 pafta, 5031 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 17. (43) Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi K34-B24-A3 pafta, 6562 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 18. (44) Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğüne ait, Çandır Mahallesi, 287 pafta, 4392 ada, 1 ve 4 parseller ile 4393 ada 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 19. (45) Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisindeki, Kocasinan İlçesi sınırları içinde bulunan mevcut toptancı halinin 5957 sayılı kanun gereği uygun bir yere taşınması yönündeki plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 20. (46) Kocasinan Belediyesi, Uğurevler Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazın İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde Fatma ÇÖPLÜ, İrfan METİN, Hatun METİN ve Cemal METİN tarafından yapılan itirazın incelenmesi.
 21. (47) İncesu Belediyesinin, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan, Sultansazı Mahallesi, 279 ada 75 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 22. (48) Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğünün belirledikleri güney çevre yolu güzergâhının imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 23. (49) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 24. (50) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih, 7, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 25. (51) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 26. (52) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2012 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.
 27. (53) Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Atölye hizmetlerinin daha etkin ve verimli kullanılması için 1 adet 3 ton kaldırma kapasiteli üstü vinç yapılı kamyon aracı ile 15 adet solo doğalgaz yakıtlı otobüs alınması talebinin görüşülmesi.
 28. (54) Şehrimiz muhtelif kesimlerinde bulunan 579 araçlık parkmetre işletmeciliğinin Kayseri İmar ve İnş.Tic.A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.