1.5393 Sayılı Kanunun 56. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2017 yılına ait, Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
2.5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2017 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimi hususunda hazırlanan, Denetim Komisyon Raporu hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.
3.5216 Sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Encümenine gizli oyla üye seçiminin yapılması.
4.5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
5.5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
6.5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
7.5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
8.5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
9.Kocasinan Belediyesinin, Ankara-Kayseri Karayolu üzerinde, Yemliha yerleşiminde yaklaşık 100 hektarlık alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi, 101 ada, 194 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesinde 8906 ada 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 35, 36 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesinde, 3257 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, 4677 ada, 1 parsel, 4678 ada, 1 parsel, 4685 ada, 1 parsel, 4687 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın, Talas İlçesi Mevlana Mahallesinde bulunan Dağıstan Caddesi devamındaki öneri İmar Planlarında belirtilen yolun ve civarının, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, 62 ada 44 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, 100. Yıl Mahallesinde bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, 100. Yıl Mahallesinde bulunan 10 metre genişliğindeki yolun kaydırılması hususunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Pınarbaşı Belediyesinin, Karahacılı Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 126 ada, 50 parselin bulunduğu alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 11 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Pınarbaşı Belediyesi’nin, Yenicami Mahallesinde 144 ada, 12, 13, 14 parselin, 255 ada, 12 parselin bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Tomarza Belediyesinin, Tomarza İlçesi, 1. Mıntıka Mahallesi 309 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Tomarza Belediyesinin, Tomarza İlçesi, Dadaloğlu Mahallesi 155 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Melikgazi Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 94, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 50, 51, 52 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Talas Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 22, 23, 24, 26 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Develi Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Özvatan Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.İncesu Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 37, 39 ve 41 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Tomarza Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarih, 50 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin hazırlanması amacıyla konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Melikgazi İlçesi’nde plan onama sınırı içerisinde kalan yerlerde Kayseri İl genelinde koordinat sistemleri ve pafta bütünlüğünün sağlanması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yeni paftalara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39.Fen İşleri Daire Başkanlığının, şehrimizin batı kısmında bulunan Organize Sanayi Bölgesini şehrin doğu tarafına bağlayacak imar planlarında 30 metre genişliğindeki yolun açılabilmesi için kot farkından dolayı katlı kavşak yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
40.Bünyan Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarih, 58 sayılı kararına istinaden Bünyan İlçesi Yenice ve Bayramlı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5,9 hektarlık alanda, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
41.Pınarbaşı İlçesi, K.Gümüşgün Mahallesinde bulunan 93 ada, 7, 8 parsel ve civarındaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
42.Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dahilinde, Mimarsinan kavşağının güneyinde, Yıldızevler, Germir ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi sınırları içerisinde, Sivas Caddesinin doğu ve batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
43.Özvatan Belediyesinin, mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, Özvatan İlçesi, Alparslan Mahallesi (tapuda Cumhuriyet Mahallesi), 272 ada, 19 ve 21 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
44.Melikgazi Belediyesinin, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
45.Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 3432 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
46.Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, Erenköy Mahallesinde 4592 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
47.Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan Belediyesi, Alsancak Mahallesinin kuzeyinde, ‘‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
48.Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu’nun 24.11.2014 tarih, 2014/7031 sayılı kararına istinaden 24.12.2014 tarih, 29216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
49.İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesi, 240 ada, 8, 9 parsel ve Furunönü Mahallesi, 421 ada, 37 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında İncesu Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 37 sayılı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların birlikte yapılması yönündeki ortak işbirliği kararına istinaden, gerekli imar planı değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
50.Develi Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
51.Sarız Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih, 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
52.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.
53.Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulanan bulvar, cadde, sokak, meydan, küme evler ve diğer yapıların isimlendirilmesi, mevcut isimlerinde değişiklik yapılması ile ilgili CSBM Yönetmeliğinin görüşülmesi.
54.Melikgazi, Develi ve İncesu İlçelerinde muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
55.Belediyemizin 2018-2019 yılları yatırım programı dâhilinde toplam 65.000.000,00 TL İller Bankasından kredi kullanılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi ve kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
56.Şehrimizde açılması planlanan mini terminallerden Yoğunburç’ta 30 m2’lik bir alanın, Talas ve Beyazşehir’de açılacak mini terminallerde ise ATM kurulacak bir alanın uygun fiyatla Kayseri PTT Başmüdürlüğüne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
57.Develi Belediyesinin, Develi İlçesi, Ayşepınar Mahallesi, 1192 parsel nolu ve 235.200,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın borçlarına mahsuben Belediyemize devredilmesi talebinin görüşülmesi.
58.Sivas İnşaat Emlak Bölge Müdürlüğünün Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi, 1.Komando Tugayı General Vecihi Akın (Zincidere) Kışlasının bulunduğu bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.
59.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 12490 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
60.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notları ve Lejantına yapılan itirazlar değerlendirilerek Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.02.2018 tarih, 51 sayılı kararı ile yeniden askı ilan edildiği süre içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
61.Kocasinan Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
62.Bünyan Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                             EK GÜNDEM

1.(63)  26- 29 Mart 2018 tarihleri arasında, Holanda'nın Amsterdam Şehrinde Belediyemizle ilgili inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Teknik personellerden Murat BALTACI, Hilmi COŞKUN, Hayrettin ÖZER ve Hamit KAHRAMAN'ın yaptıkları seyahat hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi.
2.(64) ''Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği'' nin doğalgaz bacaları konusundaki mevzuat değişikliğinden dolayı revize edilmesi doğrultusunda hazırlanan Yağlı Kanal - Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği'nin görüşülmesi.
3.(65) "Engelli Kadınların Tarıma Kazandırılma Projesi" ile ilgili Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılacak protokol için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
4.(66) Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul tarafından artırılan sermayeden dolayı, rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 5.013.762,58-TL’nin ödenmesi talebinin görüşülmesi.
5.(67) "Ücretsiz ve İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği" gereği tahsis edilen serbest seyahat kartları ve indirimli öğrenci kartlarına ait her bir biniş için; 1 TL bedelin Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ödenmesi ve daha önce alınan 12.05.2017 tarih ve 221 sayılı Meclis Kararı ile 11.02.2016 tarih ve 101 sayılı Meclis Kararlarının iptal edilmesi talebinin görüşülmesi.
6.(68) Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 12791 Ada, 1 Parsel numaralı 2228,56m2 yüzölçümlü, uygulama imar planında Akaryakıt ve Servis Alanı olarak planlı taşınmazın satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(69) Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Danacılar Mahallesi, 7480 ada, 1 parsel numaralı ve Beyazşehir Mahallesi, 3663 ada, 1 parsel numaralı taşınmazlar ile mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 2499 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların takas edilmesi hususunda Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
8.(70) Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, 4838 ada, 1 parsel numaralı, taşınmaz ile mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Kocasinan İlçesi, Karpuzatan (Düz) Mahallesi, 3890 ada, 18 parsel numaralı taşınmazın, karşılıklı takas edilmesi hususunda Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
9.(71) Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 10864 ada, 5, 6, 7, 8, 9 parsel numaralı taşınmazlar ile mülkiyeti şahıslara ait Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi, 2923 ada, 109 parsel numaralı taşınmazın karşılıklı takas edilmesi hususunda Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
10.(72) Talas Belediyesinin, Erciyes Mahallesinde kadastro harici bölgede “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Talas Belediyesine yetki devri yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(73) Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi İlçesi, Ağırnas Gölbaşı Mahallesi, Sarımsaklı Mahallesi, Yeşil Mahallesi Küçük Bürüngüz ve Büyük Bürüngüz Mahallelerinin bulunduğu alanda Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin talebine istinaden 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(74) Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesi 835 ada 1 parsel, 851 ada 4 parsel, 12431 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller ve 8729 ada 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(75) Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesinde 854 ada 1842 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
14.(76) Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
15.(77) Kocasinan Belediyesinin, Himmetdede Mahallesi, 597 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
16.(78) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 402 ada 1 parsl nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih, 19 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına ask-ı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazların görüşülmesi.
17.(79) Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 10,73 hektarlık alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
18.(80) Talas Belediyesinin, Talas İlçesi Sınırları İçerisinde ''1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Halihazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı'' ihalesi kapsamında Talas İlçesi, Kepez Mahallesi’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.
19.(81) Bünyan Belediyesinin, Bünyan İlçesi, Merkez Mahalleleri Sınırları İçerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi için, uygulamada yaşanan sorunlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
20.(82) Bünyan Belediyesinin, Köprübaşı Mahallesinde 1953 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
21.(83) Akkışla Belediyesinin, Yeşil Mahallesinde 226 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz ve civarında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
22.(84) İncesu Belediyesinin, Subaşı Mahallesinde imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
23.(85) İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi 1215 ada, 1 parsel, Vali İhsan Aras Mahallesi, 255 ada, 2, 3 parsel, Karamustafa Paşa Mahallesi, 57 ada, 35, 36 parsel ve Bahçesaray Mahallesi, 139 ada, 209 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında İncesu Belediyesi tarafından alınan ortak işbirliği kararına istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebinin görüşülmesi.
24.(86) Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, 100.Yıl Mahallesi 358 ada 76 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
25.(87) Felahiye Belediyesinin, Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi, mülkiyeti Felahiye Merkez Camii Yaptırma Yaşatma ve Hizmet Derneğine ait, 4 pafta, 144 ada, 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
26.(88) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih, 112, 113 ve 117 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
27.(89) Bünyan Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih, 38 ve 39 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
28.(90) Develi Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih, 42 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
29.(91) İncesu Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih, 60, 61, 62 ve 63 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
30.(92) Tomarza Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
31.(93) Yahyalı Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.