1. 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Belediyemizin 2011 yılına ait, faaliyet raporunun görüşülmesi.
 2. 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2011 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimi hususunda hazırlanan, Denetim Komisyon Raporu hakkında meclisin bilgilendirilmesi.
 3. 5216 Sayılı Kanununun 16. maddesine istinaden, Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçiminin yapılması.
 4. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
 5. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
 6. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
 7. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
 8. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
 9. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Kadın ve Aile Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
 10. Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu mahallesi 1792 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Talas Belediyesinin, Başakpınar- Yıldız Mahallesindeki, 3 pafta, 898, 899 ve 3331 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesindeki 9 pafta, 1342 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi ve civarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesi, 6941 ada, 23 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesi, 210 pafta, 1214 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesi, 6348 ada, 9, 10 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih Mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 398 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 20. Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, Mülkiyeti vakfa ait olan 5313 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 21. Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi, 11223 ada, 4 parsel ve 1792 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 22. Mülkiyeti Kayseri İl Özel İdaresine ait, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 481 pafta, 3890 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 23. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 3469 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 24. Hacılar Belediyesinin, mülkiyeti Hakyol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfına ait, Akyazı Mahallesi, 176 pafta, 646 ada, 9 parsel ile mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait, 9542, 9543 ve 9544 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1 /5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 25. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 401 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 26. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi 40m’lik yol çevresinin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 27. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, mülkiyeti Turpet Turgut Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ait olan, 31 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 28. Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 2502 ada, 4, 6, 7, 8 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 29. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 305 ada, 1 parsel, 306 ada, 1 parsel, 307 ada, 1 parsel, 475 ada, 1 parsel ve 145 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 30. Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Pervane ve Kötügöller Mahallelerinde bulunan ve Adil Taşcı’ya ait olan parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 31. Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 11254 ada, 2, 3 parsel, Yeniköy Mahallesi, 1001 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 19 parsel, 3526 ada, 1 parsel, 10232 ada, 19, 20 ve 21 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 32. Melikgazi Belediyesinin, 19 Mayıs Mahallesi, 10006 ada, 6, 9 parseller, 10008 ada, 23, 28, 29, 33 parseller, 10012 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 33. Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesinde, 10844 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 34. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.02.2012 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 35. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 36. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarih 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 37. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih ve 61, 62 ve 63 sayılı kararlarının incelenmesi talebihususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 38. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih ve 60, 61, 62 ve 63 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 39. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 40. Kayseri 2. ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Hatlar İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak: İthal edilecek makine, malzeme ve teçhizatların Gümrük Vergisi ve fonlarından muaf olabilmesi; İthal-yerli makine, teçhizat ve malzemelerin KDV istisnasından yararlanabilmesi için T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden Teşvik Belgesi alınması ve bu belge ile ilgili her türlü imza işlemlerinin yapılması hususlarında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye Genel yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 41. Kayseri Raylı Taşıma Sistemi Yapım Projesi kapsamında: İhalesi ve sözleşmesi yapılan; 2. ve 3. Aşama Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi güzergahlarının yapımına başlanılan güzergahlar üzerindeki çeşitli bulvar, cadde ve sokaklarda Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye ait çelik ve polietilen doğalgaz boru hatlarının deplase (yer değişimi) edilmesi için ilgili Şirket ve Belediyemiz arasında düzenlenecek olan protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi ya da kişilere imza yetkisinin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 42. Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki yolların bakım ve onarımları için 5.000 ton sıcak asfalt talebinin uygun bulunması halinde hazırlanacak olan protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
 43. Erciyes Dağı mevcut giriş bölgesinde bulunan Kayseri Erciyes Tur. İnş. Sp. San. Tic. A.Ş.’ye 3 yıl bedelsiz olarak tahsis edilen 1’nolu dükkan Zabıta Dairesi Başkanlığınca Zabıta Karakolu olarak kullanılacağından yapılan tahsisin kaldırılması talebinin görüşülmesi.
 44. Özvatan İlçesi Küpeli Belediyesi karla mücadelede kullanmak üzere 2000 litre (2 Ton) yakıt yardımı yapılması talebinin görüşülmesi.
 45. Merhum Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN isminin herhangi bir bulvara verilmesi talebinin görüşülmesi.

09.04.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 

 1. (46) Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina Eyaleti ile “ Ticaret, Ekonomi ve Kültür” konularında işbirliği protokolü imzalanması talebinin görüşülmesi.
 2. (47) Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina Eyaleti’nde işbirliği protokolü ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere 20–27 Mayıs 2012 tarihleri arasında Belediyemizi temsilen; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Oktay DURUKAN’ın görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödenmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (48) Kültür Yoluprojesi ile ilgili ihtiyaç duyulan uzman desteği ile ilgili olarak, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tülin GÖRGÜLÜ’nün Üniversitesince 6 ay süre ile danışman olarak görevlendirilmesi için, Maltepe Üniversitesi ile yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (49) 16-21 Nisan 2012 tarihleri arasında Fransada düzenlenecek olan asfaltlama ve Yol İş makineleri ili ilgili “İNTERMAT” uluslar arası fuarına katılmak üzere Fen İşleri Dairesi Başkanı Ali HASDAL, Yol Yapım Şube Müdürü İlker SÜLEV ve Asfalt Üretim Şube Müdürü Mehmet MERCAN’ın görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 5. (50) Belediyemiz meclisinin 18.11.2011 tarih ve 772 sayılı kararı ile, 4982 Sayılı Bilgi edinme Kanunun 22. maddesine istinaden bilgi edinme bilgisi için her sayfa başına 10TL alınması şeklinde ifadenin, “Bilgi edinme Kanunun geçen 10’ncu maddesine istinaden her sayfa başına 10Tl alınması” şeklinde değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 6. (51) Kayseri’de İtfaiye Dairesi Başkanlığınca Temiz Hava solunum cihazları tüp dolumu yapılmakta olup, 5216 Sayılı Kanunun 23’ncü Maddesinin (m) fıkrası gereğince tüp dolumu başına 25,00TL ücret alınması talebinin görüşülmesi.
 7. (52) 29.03.2012–02.04.2012 tarihleri arasında Pakistan’da ulaşım ve çevre konularında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Belediyemiz Encümenin 28.03.2012 tarih ve 13-363 sayılı kararı ile görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Seyit Ahmet OKUR ve Otobüs İşletme Şube Müdürü Yusuf DELİKTAŞ’ın inceleme ve temasları hakkında meclisin bilgilendirilmesi.
 8. (53) 26-30 Mart 2012 tarihleri arasında İspanyanın Andora kentinde incelemelerde bulunmak üzere Belediyemiz Encümenin 21.03.2012 tarih ve 12-339 sayılı kararı ile görevlendirilen İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı İbrahim YAPAR ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın inceleme ve temasları hakkında meclisin bilgilendirilmesi.
 9. (54) Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 3000 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 10. (55) Hacılar Belediyesince, 02.01.2012 tarih ve 9 sayılı kararının sehven 63 sayılı karar olarak yazıldığı ve bu karara ilişkin alınan meclis kararının 9 sayılı karar olarak tavzih edilmesi talebinin görüşülmesi.
 11. (56) İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 12. (57) İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 286 ada, 44 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 13. (58) İncesu Belediyesinin, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Boğazköprü kavşağı ile Garipçe kavşağı arasındaki, yaklaşık 10 Km’lik alanda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 14. (59) Melikgazi Mahallesinde bulunan, 2574 ada, 5 parsel nolu taşınmaz malikinin talebi ile Nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 15. (60) Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi 11466 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 16. (61) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesi, 530 ve 531 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 17. (62) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 18. (63) Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde yaklaşık 27.32 hektarlık bir alanda Nazım İmar Plan Değişikliği talebinin görüşülmesi.
 19. (64) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde yaklaşık 20 hektarlık bir alanda 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar Planı yapılması talebinin görüşülmesi.
 20. (65) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 10442 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 21. (66) Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Çevre düzeni planı değişikliği, Nazım İmar Plan değişikliği ve İlave Nazım İmar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
 22. (67) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 1778 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 23. (68) Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün Melikgazi İlçesi Şehit Nazımbey Mahallesi kentsel sit alanındaki koruma amaçlı revizyon imar planlarında değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
 24. (69) Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Hazineye ait İl Özel İdaresine tahsisli, Pervane Mahallesi, 853 ada, 3365 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 25. (70) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 26. (71) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.04.2012 tarih ve 102, 103, 104 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 27. (72) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 83, 84 ve 85 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 28. (73) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 61, 62, 63, 65 ve 66 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 29. (74) Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde bulunan İstasyon Caddesi isminin, Alparslan TÜRKEŞ Bulvarı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 30. (75) Melikgazi İlçesi, Gesi Bağpınar Mahallesinde bulunan cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 31. (76) Melikgazi İlçesi, Gesi Güzelköy Mahallesinde bulunan bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 32. (77) Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli Melikgazi İlçesi Hunat Kapıoğlu Mahallesindeki arazi yerleşiminin kadastal sınırlarına çekilmesi için kurumlar arasında yapılacak protokolün imzalanması hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 33. (78) Erciyes Dağında Kış Sporları ve Turizm Merkezi Bölgesi Tesisleri’ne ilişkin II. Aşama İşlerin Gerçekleştirilmesi Sırasında Teknik Destek Sağlanması ve Kontrollük Hizmetleri Alım İşi ihalesinin yapılmasına izin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 34. (79) Kocasinan Belediyesinin, Pervane mahallesinde bulunan ve Ahmet KOCAER’e ait olan parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 35. (80) İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 280 ada 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 36. (81) İncesu Belediyesinin, Aksubağları mevkii sınırları içerisinde bulunan taşkın koruma baraj alanının bulunduğu alanda imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 37. (82) Talas belediyesi sınırları içerisinde yer alan Özel Vakıf Üniversitesi alanının genişletilmesine yönelik, Belediyemiz Meclisinin 17.02.2012 tarih ve 120 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
 38. (83) Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi, 11374 ada, 5 parsel, Melikgazi Mahallesi, 854 ada, 230, 231, 232, 287, 290, 291, 292 parsel, Billur Mahallesi, 10511 ada, 19 parsel, Kocasinan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 101, 108, 109, 112, 113, 114 parsel 3822 ada 1 parsel de bulunan taşınmazların bulunduğu imar planlarının incelenerek değişiklik gereken yerlerde düzenleme yapılması talebi.
 39. (84) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare ve Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen I Sayılı Cetvel (Memur Kadro İhdası) onayı talebinin görüşülmesi.
 40. (85) Kayseri Ve Civarı Elektrik Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.’in % 20 hissesinin özelleştirilmesi ihalesine Yonca Enerji Yatırım Danışmanlık A.Ş. katılabilmesi için gerekli olan 800.000$ karşılığında TL kefalet verilmesi hususun görüşülmesi.
 41. (86) Hizmet alanı şehir kasaba ve köylerde kurulan: sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır ve ilgili belediyesince çalışma ruhsatı verilmiş; büfe, çay bahçesi, hurdacı, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun gibi seyyar yerlere ilişkin geçici abonelik verilmesi talebinin görüşülmesi.