1. Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi. 
2. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan geçici eğitim merkezlerinde eğitimine devam eden 1.830 Suriyeli öğrencinin kullanımı için indirimli öğrenci seyahat kartı verilmesi talebinin görüşülmesi. 
3. Bazı illerimizde güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonlar kapsamında barikat ve hendeklerin kapatılması için iş makinelerine ihtiyaç duyulduğundan bahisle Belediyemizden istenen desteğin verilmesi için karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
4. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Direk Çakıcı Araç alınması talebinin görüşülmesi. 
5. Dubai’de düzenlenen Uluslararası Dubai ATM (Arabian Travel Market) Turizm Fuarına 22-27 Nisan 2016 Tarihleri arasında yapılan ziyaret hakkında meclisin bilgilendirilmesi. 
6. Melikgazi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının ilçe belediyelerindeki uygulanmaları esnasında yaşanan çeşitli tereddütlerin çözülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 1450 ve 4893 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Gökkent ve Germir Mahallelerinde Ağaçlandırılacak Alan olarak planlı yerlerin uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla yeniden planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. İncesu Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi'nde bulunan 102 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Yeşilhisar Belediyesinin, Hacıbektaş Mahallesi'nde bulunan 55 ada, 20, 31, 32 ve 99 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Kayseri il idari sınırları içerisinde, 1/50.000 ölçekli il çevre düzeni planına uygun olacak şekilde, Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında, Kayseri ili sorumluluğunda bulunan muhtelif paftalarda gerekli olan revizyon plan çalışmaları hakkında karar ittihazı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde, 2948 ada, 6 ve 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve doğusunda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesinde 1619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesinde 11278 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 7845 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 63 ada 12 parsel (Kadastro Kanunun 22-A maddesi uygulaması sonrası 7025 ada 1 parsel) ile 7012 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Bünyan Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi'nde 452 ada, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesi'nde 1248 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137 ve 138 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Melikgazi Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 167, 168, 169 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Kocasinan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 76, 78, 80, 81, 82 ve 83 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Talas Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 25 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Tomarza Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. İncesu Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 37 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. "Kayseri İl İdari Sınırları İçinde 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı-1/25.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı Yapımı ve Düzenlemesine İlişkin Danışmanlık Hizmet Alım İşine Ait" 1.etap, 2.aşama kapsamında hazırlanmış olan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Bünyan Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Develi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Melikgazi Belediyesinin, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi’nde, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel, 8676 ada, 1, 2 parsel, 8660 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel no’lu taşınmaz ve civarında yapılan nazım imar plan tadilatı talebi hususundaki Belediyemiz Meclisinin 11.05.2015 tarih, 412 sayılı kararı, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2015/1070 Esas, 2016/69 Karar Sayılı Kararı ile iptal edildiğinden söz konusu alan ve civarının yeniden planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. Develi Belediyesinin, Camicedit Mahallesi 571 ada ve civarındaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
38. Bünyan Belediyesinin, 2. İdare Mahkemesi Kararı ile, Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih, 930 sayılı kararının yürütmesi durdurulduğundan, davacı şirketin dilekçesine istinaden 2. İdare Mahkemesi Kararı'nın gereğinin yerine getirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
39. Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
40. Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dâhilinde Cırgalan Mahallesinde, Kumarlı parkı ve Mimarsinan kavşağı arasında, Sivas caddesinin batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
41. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ali Dağı için 1/25000 ölçekli nazım imar planında, ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanlarda plan hükümlerinin ''6.8.2. ağaçlandırılacak alanlar'' maddesine yönelik plan notu değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
42. Develi Belediyesinin, Soysallı Mahallesi 5 ada 429 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
43. Tomarza Belediyesinin, Emiruşağı Mahallesi 146 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
44. Felahiye Belediyesinin, Özvatan-Felahiye İl yolu ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
45. Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesi, Buhara Çıkmazı ile Şahintepesi Sokak arasında bulunan isimsiz sokağa "Taha" Sokak ismi verilmesi ve Gesi Fatih Mahallesi, 2350. Sokak isminin "Şehit Fazlı ALTUNTAŞ" olarak değiştirilmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
46. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
47. Diyarbakır İlimizin Sur İlçesinde çıkan çatışma sonucunda şehit olan Özel Harekatçı Uzman Çavuş Göksal CİN’in isminin Belediyemize ait bir parka verilmesi talebinin görüşülmesi. 
48. Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 1618. Sokak isminin “Fatoş BÜYÜKKUŞOĞLU” Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. 
49. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, Belediyemiz adına tescil edilen Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 108 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın “Ekip Evi’’ yapılmak üzere tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
50. Kütle parseller ve çevresinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilebilmesi amacıyla yeraltı otoparklarının yapılabilmesi için plan notu düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. 
EK GÜNDEM 
1. (51) Kayseri el halı dokumacılığını desteklemek, halı tarihini ve kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Kayseri Halıcılar Odası ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
2. (52) Kayseri Şeker A.Ş ile 15 + 10 yıl opsiyonlu Ortak İşbirliği Protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetkilendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
3. (53) Kayseri Bilim Merkezi’nde sergilenmek üzere Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığından 4 adet maket uçak alınması kaydıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kartal Vakfına 100.000,00 TL’lik bağış yapılması hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
4. (54) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliği’nin onaylanması talebinin görüşülmesi. 
5. (55) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından 1/50.000, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli imar planı tadilat talepleri için hazırlanan İmar Plan Tadilatı Dosya İnceleme Ücret Tarifesinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 
6. (56) Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
7. (57) Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3257 ada, 22, 23, 24, 25 ve 50 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
8. (58) Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 11251 ada, 27 parsel (eskisi 1380 ada, 27 parsel) ve 11252 ada, 1 parsel (eskisi 1456 ada, 1 parsel) no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
9. (59) Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10170 ada, 19 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
10. (60) Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi, Gölyeri Mevki, mülkiyeti Belediyemize ait, 962 ada, 6 parsel ve 1014 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
11. (61) Kocasinan Belediyesinin, Ziya Gökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilen alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
12. (62) Talas Belediyesinin, Alaybeyli Mahallesi, 107 ada, 63 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
13. (63) Bünyan İlçesi, Fatih Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 367 ada, 569 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
14. (64) Pınarbaşı İlçesi, Yeni Cami Mahallesi 146 ada, 9, 10, 26, 27 ve 28 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Kadın ve Gençlik Merkezi yapılmak üzere 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
15. (65) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187 ve 189 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
16. (66) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ve 220 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
17. (67) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
18. (68) Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 92, 93, 94 ve 95 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
19. (69) Talas Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
20. (70) Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih, 39 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
21. (71) Hacılar Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
22. (72) İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 57 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
23. (73) İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
24. (74) İncesu Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 66 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
25. (75) Akkışla Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
26. (76) Develi Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
27. (77) Tomarza Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 33, 34, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
28. (78) Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
29. (79) Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
30. (80) Yahyalı Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
31. (81) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.04.2016 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
32. (82) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.04.2016 tarih, 48 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
33. (83) Belediyemiz tarafından üzerine Kadın ve Gençlik Merkezi yapılması düşünülen Pınarbaşı İlçesi, Yeni Cami Mahallesi, 146 ada, 9, 10, 26, 27 ve 28 parsel numaralı taşınmazların satın alınması işlemlerini yürütmek üzere Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
34. (84) Kocasinan İlçesinde bulunan ve Orta Yol olarak bilinen yeni yola “BEKİR YILDIZ BULVARI” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.