1.Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi 3150 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve 10004 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen ve sit sınırları belirlenen "Kabakaya Tümülüsü"nün sınırlarının değiştiği belirtilmekte olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 716 ada 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi İlçesi, Anafartalar Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 2415 ada 126 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın ticaret alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi İlçesi, Anafartalar Mahallesinde, Taha Carım Caddesi ve Kristal Sokak kesişimindeki orta refüjün kapatılması için 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediyesinin, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yürütülen Kentsel Dönüşüm Projeleri için Battalgazi (eski Küçükali) Mahallesinde belirlenen 2.etap kentsel dönüşüm alanında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 6565 ada 1 parsel ile 5726 ada, 1, 2, 14 ve 15 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesi 8245 ada 1, 2, 5 ve 11 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi 13141 ada 1 parsel, 13142 ada 1 parsel ve 13188 ada 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Hacılar Belediyesinin, Yediağaç Mahallesi, Sakar Mevkii, 4477 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile tescil harici alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın Kocasinan İlçesi, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 4 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın, yapımı tamamlanan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Acıbadem Hastanesi önü yaya üst geçidi, Kocasinan Bulvarı Karayolları lojmanları önü yaya üst geçidi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı S ve J tipi araç alt geçitleri, Hulusi Akar Bulvarı Farabi Caddesi katlı kavşağı, Kocasinan Bulvarı Fuzuli alt geçidi, Kocasinan Bulvarı Tuna ve 30 Ağustos alt geçitlerinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 5 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Tomarza Belediyesinin, Tomarza İlçesi, Merkezinde 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.İncesu Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Develi Belediyesinin, Çadıryeri Mahallesi 102 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Akkışla İlçesi, Yukarı Mahalle, 226 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Akkışla Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 2 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Bünyan Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih, 12, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Talas Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih, 28, 30, 32, 33 ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Talas Belediyesine ait 860 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 3936 ve 4105 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Talas İlçesi Başakpınar Mahallesi'nde bulunan Eğitmen Caddesi isminin Eğitmen Rıza APAYDIN Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Tomarza İlçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan 140. Sokak isminin Durdu TURAN Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Melikgazi İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi Toros Caddesi'nde bulunan Altuntepe Camii'ne giden yola Mesci Baba Sokak ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı'nın Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğinin görüşülmesi.
29.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde, sokak, meydan ve bulvarlara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.
31.KASKİ Genel Müdürlüğü’nün KASKİ Esas Yönetmeliği, Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş-Görev ve Yetki Yönetmeliğinin görüşülmesi.
32.KASKİ Genel Müdürlüğü’nün organizasyon şemasının görüşülmesi.
33.İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehir Planlaması ve Yönetim Sistemleri” kapsamında, bağlı idaremiz olan KASKİ Genel Müdürlüğü’nce yapılacak proje için kullanılacak hibeye ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
34.Türkiye Belediyeler Birliği “Akıllı Şehir Uygulamaları” projesi kapsamında kullandırılacak hibeye ilişkin protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh BÜYÜKKILIÇ’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
35.Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Kocasinan İlçesi Turgutreis ve Kocasinan Mahallelerinde bulunan taşınmazların Kocasinan Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
36.Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret (KAY-TUR) A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.
37.Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Olağan Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.
38.Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarih ve 271 sayılı kararı ile onanan Başakpınar Mahalle Merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
39.Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi, Mimarsinan Kavşağı ile Mazakaland Tema Parkı arasında bulunan alanda Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2019 tarih, 185 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
40.Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 138 ada, 8 ve 10 parsel numaralı taşınmazlar ile bu alanın doğusundaki 138 ada, 6, 12 ve 14 parsel numaralı taşınmazların arazideki fiili durumu, kayıklıklar ve yapılaşmada yaşanan diğer sorunların giderilmesi amacı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                EK GÜNDEM

41.(1) Kocasinan Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
42.(2) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçe sınırlarında kalan Beydeğirmeni Besi Bölgesi Proje alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesi talebinin görüşülmesi.
43.(3) Kayseri Ticaret Borsası’nın, Kocasinan İlçesi, Elagöz Mahallesi, 6990 ada, 2 parsel ve 6606 ada, 40 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
44.(4) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın, 15 Temmuz Bulvarı - Fatih Sultan Mehmet Bulvarı kesişiminde yer alan katlı kavşak projesine ekleme yapılabilmesi amacı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
45.(5) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 10 sayılı ve 02.03.2020 tarih, 65, 66, 67, 68, 70 ve 71 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
46.(6) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 12939 ada 1 parsel numaralı taşınmaz özel eğitim tesis alanı olarak planlı iken alana ait imar planı Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2019/1252 sayılı kararıyla iptal edildiğinden Mahkeme kararına uygun olacak şekilde ilgili alanın yeniden planlanması talebinin görüşülmesi.
47.(7) Melikgazi İlçesi, Hisarcık Erciyes Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 8859 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
48.(8) Talas Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 47, 50, 51, 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
49.(9) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 392 sayılı kararı ile onanan Develi İlçesi, Yeni Mahalle'de muhtelif parsellerin bulunduğu alanda onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
50.(10) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
51.(11) Pınarbaşı Belediyesi’nin, Pınarbaşı İlçesi Merkez Mahallelerini ilgilendiren alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
52.(12) Mülkiyeti Belediyemize ait Tacettin Veli Mahallesi, Sakadatçılar sitesi içerisinde bulunan 11 ve 11/A numaralı 2 adet dükkânın 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunda Belediyemiz Encümen'ine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.