1. Kocasinan Belediye Başkanı olmasından dolayı İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğinden istifa eden Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR’ın yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesine istinaden seçim yapılması talebinin görüşülmesi. 
2. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Kocasinan Belediyesinin, Oymaağaç Mahallesinde K34-b-23-b-4-b pafta, 6513 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 1673 ada, 1 parsel ve 1637 ada, 1 parsel numaralı aşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde, mülkiyeti Yağhan Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait olan, 129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Develi İlçesi, Güney Aşağı Mahallesi, Aygözme Mevkii’nde, mülkiyeti Devtaş Madencilik Nakliye İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti’ye ait olan, 1600 ada, 3, 4, 11 ve 12 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Develi İlçesi, Gazi Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait olan, 2757 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Tomarza Belediyesinin, 3. Mıntıka Soğla altı mevkii’nde, 40 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Yahyalı Belediyesinin, Gazibeyli Mahallesi 1263 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Sarıoğlan Belediyesinin, mülkiyeti Belediyesine ait 270 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 20.11.2014 tarih ve 875 sayılı kararına Talas Belediyesinin askı ilan sürecinde yaptığı itirazın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait (TGB-2) numaralı alanın sınırlarının değiştirilmesi hakkındaki 01.12.2014 tarih, 2014/7042 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden, değişen sınırın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin yer altı ve yer üstü doğalgaz tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 302 pafta, 3077 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Kocasinan Belediyesinin, 30 Ağustos Caddesi’nde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi, K35-A22-B-3-C pafta, 6336 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Melikgazi Belediyesinin, Aydınlar Mahallesi 130, 772 ve 763 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave nazım imar planı ve nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi, 10884 ada, 33 parsel numaralı taşınmaz hissedarının dilekçesine istinaden mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması ve nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 4872 ada, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi’nde, 11408 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı Mahallesi, 7393 ada, 1 parsel, 7394 ada, 1 parsel ve 7395 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Melikgazi Belediyesinin, 7799 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 999 ada, 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 5317 ada, 1 parsel ve 3364 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 5716 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Melikgazi Belediyesinin, Küçük Ali Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, mülkiyeti şahısa ait 4393 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde, mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 394 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ile yol ve park olarak terkin edilen alanın bulunduğu yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Yahyalı Belediyesinin, Kavacık Mahallesinde bulunan bir alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik Mahallesi, J36-d-21-b-4-a pafta, 514 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 154 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Özvatan Belediyesinin, Kermelik Mahallesinde, mülkiyeti Belediyesine ait J35-c-21-a pafta, 118 ada, 472 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. Talas Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 24 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
38. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 26, 27 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
39. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih, 38, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
40. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 45, 46, 47, 48, 50, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
41. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 66 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
42. Yahyalı Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
43. Özvatan Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarih ve 2 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
44. Felahiye Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
45. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Melikgazi İlçesi, Erenköy ve Caferbey Mahallelerinde, İncesu Belediyesinin sokakların isim değişikliği ile yeni açılan yola önerilen isimlerin verilmesi, Talas Belediyesinin Sokak ismi değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
46. Ulaşım planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanlığının yeniden hazırlanan çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi talebi. 

 EK GÜNDEM 
1. (47) Melikgazi İlçesi, Mustafa Necip Mahallesi, 65 pafta, 267 ada, 2 parselde bulunan Setenönü Hamamının, içinde bulunduğu Kayseri Mahallesi projesine uygun olarak fonksiyonlandırılması amacıyla 8 yıla kadar kiraya verilmesi hususunda Encümen’e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
2. (48) Meclisimizin 10.11.2014 tarih ve 806 Sayılı kararı ile Bef A.Ş.’ye tahsis edilen, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi 329 ada, 6-91-93 parsellerde bulunan tarihi konağın tahsisinin kaldırılarak 10 yılı kadar kiraya verilmesi hususunda Encümen’e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
3. (49) Belediyemizce yapılacak bir Okul binasına hayırsever Fatma ve Yüksel BAŞBUĞU isminin konulması şartı ile 150.000TL bağış yapma taleplerinin görüşülmesi. 
4. (50) Kayseri- Ankara Kuzey Çevre Yolu 24. km. de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kesin tahsisli, 41 ha alan üzerinde inşaa edilen, Tesislerde bulanan binalar ve iş makinelerinin, İdaremiz tarafından hazırlanan Özel İdari ve teknik Şartnamelere uygun olarak 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için Encümene ihale yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi. 
5. (51) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince Melikgazi Belediyesi’nin ekli listede belirtilen birimlerinin harcama kalemlerine 20.000.000TL ödeneğin aktarma yapılması talebinin görüşülmesi. 
6. (52) Kayseri Eğitim Çağındaki Gençlere Yardım Derneğinin, mülkiyeti Belediyemize ait imar planında (M) işaretli taşınmaz ile Dernekleri adına kayıtlı 2 adet taşımazın ve Dernekleri adına kayıt aşamasında bulunan 3 adet taşınmazlar ile takas talebinin görüşülmesi. 
7. (53) 01-07 Şubat 2015 tarihleri arasında "İnsan Kaynakları'nın Geliştirilmesi ve Operasyonel Programı, Sosyal İçerme Önceliği" kapsamında "İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim(ÎSKEP)" başlıklı proje için Portekizde düzenlenen ziyarete, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümen'in 28.01.2015 tarih ve 2015/207 nolu kararma istinaden Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali KARCIOĞLU’nun görevlendirilmesi hakkında Meclisin bilgilendirilmesi. 
8. (54) Oto Sanatkarları Odası Başkanlığı ve vatandaş müracaatları ile, Şeker Mahallesi 6137. Sokağın "NİHAT ELİBÜYÜK" Sokak olarak değiştirilmesi, Battalgazi Mahallesi, 1396. Sokağında "ÖMER ATİK" Sokak olarak değiştirilmesi taleplerinin görüşülmesi. 
9. (55) Ulaştırma Bakanlığının Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde yapılan ve Resmi Gazetede yürürlüğe giren değişikliklerin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğine dahil edilmesi talebinin görüşülmesi. 
10. (56) Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2014 tarih, 870 sayılı kararma istinaden, Kocasinan Belediyesi, Seyrani Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde Mehmet YAŞAR’ın yaptığı itirazın görüşülmesi. 
11. (57) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih, 680 sayılı kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Feyzullah IŞIK ve Mestaş Metal Endüstri San. Ve Tic. A. Ş.’nin yaptığı itirazın görüşülmesi. 
12. (58) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi 1012 ada, 1 parsel, 590 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
13. (59) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 10545 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
14. (60) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi 1764 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
15. (61) Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesi’nde, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait olan, 705 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
16. (62) Talas Belediyesinin, Erciyes -Reşadiye Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
17. (63) Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait 388 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
18. (64) Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahalle sınırları içerisinde 220 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
19. (65) Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde 1153 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
20. (66) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Özvatan Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
21. (67) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi 22. 
(68) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 47 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
23. (69) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 117 ve 119 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
24. (70) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
25. (71) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Akkışla Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih, 4 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
26. (72) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
27. (73) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih, 80, 81, 83, 86, 89 ve 91 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
28. (74) Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde ve Eurolig’de ilimizi başarı ile temsil eden Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü oyuncu ve teknik heyetine, 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince 2.000.000TL ödül verilmesi talebinin görüşülmesi.
29. (75) Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yeniden güncellenen “Görev Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.