09/11/2015 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ 
1. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediyesinin 2016-2020 dönemlerini kapsayan taslak stratejik planın görüşülmesi talebi. 
2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Proğram teklifinin görüşülmesi. 
3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Proğram teklifinin görüşülmesi. 
4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2016 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi. 
5. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2016 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi. 
6. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Develi Belediyesinin 2016 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi. 
7. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile 16 adet ilçe Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi. 
8. Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi. 
9. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1, 2 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel ve 8676 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi’nde, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi’nde, 367 ada, 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Bünyan Belediyesinin, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde 349 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 3276 ada, 137, 138, 139, 143 ve 144 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, dosyada belirtilen alanlardan birinin ibadet yeri olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3288 ada, 6, 114, 64, 67 ve 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde kadastro parsellerinin konumundan dolayı imar uygulaması yapılamadığı gerekçesiyle onama sınırı içerisine alınan alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 382 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 4615 ada, 8, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Tomarza Belediyesinin, Yukarı Mahalle, 108 ada, 81 ve 82 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 101 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 366, 372, 373 ve 376 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih ve 178 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 598 ada, 39 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12.Bölge Müdürlüğünün, Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mahallesi’nde, 2568 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar uygulaması yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 3993 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi’nde, 8397 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Kocasinan Belediyesinin, Karakimse Mahallesi, 116 ada, 81, 82, 83, 84, 86 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 6700 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi 6440 ada 1 parsel, 6442 ada 41 parsel, 6444 ada 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 1 ve 2 parsel ve Tanpınar Mahallesi , 6925 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanlarda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, 314 pafta, 3007 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi, Zincidere 1.Komando Tugay Komutanlığı alanının güney kısmında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 353 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel nulu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 981 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 1033 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
38. Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle, Kibritlik Mevkii, 145 ada, 127 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
39. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 186, 187, 188, 189, 190 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
40. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 426, 429, 434, 437 ve 438 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
41. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarih, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470 ve 471 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
42. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 189, 191 ve 192 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
43. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
44. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
45. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
46. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Sarız Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
47. Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
48. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
49. Hacılar Belediyesinin, isimsiz bir yola "ÇATALOĞLU SOKAK" isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
50. Kira sözleşme süresi sona eren Belediyemize ait işyerlerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi. 
51. 17-21 Kasım 2015 tarihleri arasında, Faransa’nın Strasbourg şehrende düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Dünya demokrasi Formuna katılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsilen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Salih ÖZGÖNCÜ’nün görevlendirilmesine ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluğunun ödenmesi talebinin görüşülmesi. 
52. Tomarza Belediyesinin 2015 yılı Bütçesine 1.500.000TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi. 

EK GÜNDEM 
1. (53) Yeşilhisar Belediyesinin 2015 yılı Bütçesine 1.160.000TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi. 
2. (54) İncesu Belediyesinin 2015 yılı Bütçesine 2.000.000TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi. 
3. (55) İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere kurtarma ekipmanları ve Rodfire yangın söndürme sistemi ile donatılmış 2 adet 4X4 pick-up arazi aracı ve 28 m merdivenli itfaiye aracının alınması talebinin görüşülmesi. 
4. (56) Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 562 ada, 2 parsel numaralı, 1.332,71m² yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis talebi ve Sarıoğlan Belediye Başkanlığı'nın misafirhane olarak kullanılması amacı ile Belediyelerine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
5. (57) Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesindeki isimsiz yola Emirzade Sokak ve Develi İlçesi Tombak Mahallesindeki isimsiz yola Hacı Ahmet Efendi isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. 
6. (58) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Akkışla Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
7. (59) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarih, 97, 98 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
8. (60) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
9. (61) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
10. (62) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 473, 474, 475, 476 ve 479 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
11. (63) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 222, 223 ve 224 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
12. (64) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
13. (65) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 57 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
14. (66) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 09.10.2015 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
15. (67) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
16. (68) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 81 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
17. (69) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
18. (70) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 208, 209, 210 ve 211 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
19. (71) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 86 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
20. (72) Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2015 tarih, 826 sayılı kararına istinaden, Kocasinan İlçesi, Hacıkılınç Mahallesinde yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu itirazın görüşülmesi talebinin görüşülmesi. 
21. (73) Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali kurulması amacıyla Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 113 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
22. (74) Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi, Sakar Mevkiinde, 4110 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi. 
23. (75) Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 18 pafta, 9903 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi. 
24. (76) Yeşilhisar Belediyesinin, Gülbayır Mahallesi, 2885 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
25. (77) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde, mevcut uygulama imar planında, konut alanı ve yol olarak planlı olan alanda, bölgenin ticaret alanı ihtiyacının karşılanabilmesi için, söz konusu mahalle sınırları içerisinde bulunan Komando Caddesine cepheli konut alanlarının inşaat alanı artışı olmaksızın ticaret+konut alanı (TİCK) olarak planlanması talebinin görüşülmesi. 
26. (78) Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazım Bey Mahallesi’nde, 74 ada, 32 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
27. (79) Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, 4959 ada, 2 ve 3 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
28. (80) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde, 558 ada, 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
29. (81) Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi’nde, mülkiyeti Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’ye ait olan, 133 ada, 8 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda, Şeker Fabrikasının talebine istinaden, ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
30. (82) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 7159 ada, 1 parsel ve 8424 ada, 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
31. (83) Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892, 1607 ada, 931 ve 3296 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
32. (84) Kocasinan Belediyesinin, Cırakalan Mahallesi 6198 ada, 116 ve 198 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
33. (85) Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahalle sınırları içerisinde 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda S.S. Mermerciler ve Taş İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooparatifi 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
34. (86) Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahalle sınırları içerisinde 902 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
35. (87) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 1042 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
36. (88) Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 220 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
37. (89) Tomarza Belediyesinin, 3. Mıntıka Mahallesi 202 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
38. (90) Develi Belediyesinin, Harman Mahallesi 2252 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
39. (91) Develi Belediyesinin, Yüzevler Mahallesi 301 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
40. (92) Develi Belediyesinin, Çukuryurt Mahallesi 141 ada, 117 ve 119 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
41. (93) İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi’nde, 137 ada, 89 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
42. (94) İncesu Belediyesinin, Aksubağları, Saraycık ve Örenşehir Mahallelerinde üç ayrı alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
43. (95) İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi’nde, 1445 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
44. (96) Yeşilhisar Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, Kılcan mevkiinde, gelişme konut alanı, ticaret alanı, sağlık tesis alanı, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı, park alanı, ağaçlandırılacak alan, su kanalı ve yol olarak planlı olan alanda revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
45. (97) Talas İlçesi Harman Mah. Sınrları içerisinde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı planında günü birlik kullanım tesisi ve konaklama tesisi alanı olarak planlı yerin çevre düzenleme gösterimi uygulamasına ait yönetmelik hükümlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.