09/06/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

1. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

2. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 34 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

3. Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesindeki, 1.Komando Tugay Komutanlığına ait 1/25.000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak planlı alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi

 

4. Ünpet Turizm Gıda Petrol Oto San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

5. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

6. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

7. Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi 349 pafta, 2420 ada, 4 numaralı parsel ve 148 pafta, 650 ada, 78 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

8. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10324 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

9. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi’nde, mülkiyeti S.S. İl-dem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi’ne ait olan, 113 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

10. Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, mevcut su deposu alanlarının imar planlarına işlenmesi talebi.

 

11. Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Gündoğan Mahallesi, 227 ada, 617 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

12. Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, K35-a21-b-2-a pafta, 149 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

13. Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, Yeni sanayi Mevkii, 7025 ada, 1 parsel ve 1636 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

14. Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6198 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

15. Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

16. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet kavşağının kuzey batısında bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

17. İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi, 634 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

18. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

19. Talas Belediyesinin, Harman Mah.28 pafta, 16 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım İmar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

20. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mah. 10456 ada, 27 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım İmar Plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

21. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi 163 ada, 1 parsel ve 162 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

22. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

23. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 80 ve 83 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

24. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih ve 196, 197, 198 ve 199 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

25. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih, 117, 119, 121, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

26. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 99, 100, 101 ve 102 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

27. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Sarız Belediyesinin, 06.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

28. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. Maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 149, 152, 155, 156, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

29. Merhum Murat KUYTAK isminin, uygun görülen bir cadde ve sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

30. Aydemir DOĞAN isminin İstasyon Caddesine, Tomarza İlçesinde bulunan Stat Sokak isminin, Şehit Jandarma Er Zeynel KAPUCU Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

31. Seferberlik ve Savaş hallerinde veya Bakanlar Kurulu Kararı ile olağan üstü hallerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2.’ Nci HİBM Komutanlığına sağlayacağı araç iş makinesi ve personelle ilgili olarak hazırlanan Savaş Hasar Onarım (HSO) protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi.

 

32. 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi hususunda karar alınması talebinin görüşülmesi.

 

33. 5393 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince, Belediyemiz meclis üyelerine ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi talebi.

 

09.06.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 

 

1. (34) Kayseri 2. ve 3. Aşama Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi Uzatma Hattı’nın ihtiyacı olan Hafif Raylı Sistemi araçlarıyla ilgili Avusturya’nın Salzburg ve Almanya’nın Duesseldorf kentlerine düzenlenen teknik geziye, 27-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in, Belediyemiz Encümeninin 21.05.2014 tarih ve 2014/590 sayılı kararı ile görevlendirildiklerine dair meclisin bilgilendirilmesi.
2. (35) Yapımı sürmekte olan Evsel Atık Düzenli Depolama Tesisi inşaatında sızıntı suları geçirimsizliğini sağlamak amacıyla kullanılacak geomembranı yerinde görmek ve alınması için onay vermek üzere Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Dr. S. Ahmet OKUR, Mali Hizmetler Daire Başkanı Mehmet KOÇ ve Çevre Mühendisi İrfan İNCE’nin, Belediyemiz Encümeninin 21.05.2014 tarih ve 2014/586 sayılı kararı ile 2-5 Haziran 2014 tarihleri arasında Almanya-Hamburg’a görevlendirildiklerine dair meclisin bilgilendirilmesi.
3. (36) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Macaristan Devleti işbirliği ile yürütülecek olan Kayseri Gar Binası Restorasyonu için yapılacak olan teknik incelemelere katılmak üzere, Etüt Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCUMAN ile Etüt Projeler Daire Başkanlığı bünyesinde görev alan Mimar Eda Nur AKŞEHİRLİOĞLU’nun, Belediyemiz Encümeninin 07.05.2014 tarih ve 2014/533 sayılı kararı ile 12-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında Almanya-Hamburg’a görevlendirildiklerine dair meclisin bilgilendirilmesi.
4. (37) Kardeş şehrimiz olan Almanya’nın Krefeld Belediyesin’de 05-08 Mayıs 2014 tarihleri arasında alt yapı kurumlarının koordinasyon ve teknik toplantıları’na AYKOME Şube Müdürü Şükrü PİŞKİNEL ve AYKOME Şube Sorumlusu Bircan ÖZTAŞ’ın, Belediyemiz Encümeninin 16.04.2014 tarih ve 2014/426 sayılı kararı ile görevlendirildiklerine dair meclisin bilgilendirilmesi.
5. (38) Kocasinan İlçesi, Erkilet Emmiler Mahallesinde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi ile, Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesinde bulunan Hacı Derviş Özkan Caddesi üzerinde bulunan isimsiz sokağa, Harman Bağları Sokak isminin verilmesi talebi.
6. (39) KASKİ Yönetim Kurulunun 06.06.2014 tarih ve 151 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen Kılıçoğlu Ltd.Şti.’nin alacağı hakkında “Sulh Teklifi” konusunun, 2560 sayılı kanunun (değişik 3009) 6 ncı maddesinin (ı) bendi gereğince görüşülerek bir karara varılmak üzere KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla karar verilmesi talebi.
7. (40) Hacılar İlçesi, Eşmecik Mevkiinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planında az yoğun gelişme konut alanı (bağ-sayfiye alanı) olarak planlı alanların 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması yönünde Belediyemiz Meclisi 14.02.2014 tarih ve 159 sayılı kararı almış olup, Belediyemiz meclis kararında ITRF koordinat sistemine göre sehven yazılı olan K34-c-13-d nazım imar planı paftası isminin, K34-c-13-b pafta isminde olacak şekilde düzeltilmesi yönünde tavzih kararı alınması talebinin görüşülmesi.
8. (41) Duran CESUR ve kardeşlerinin mülkiyeti kendilerine ait Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 627 parsel numaralı taşınmaz ile mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 165 ada, 5 parsel numaralı Kentsel Servis Alanını takas edilmesi talebinin görüşülmesi.
9. (42) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi, 20 pafta, 4419 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

10. (43) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10333 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

11. (44) Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10088 ada, 1 parsel, 10059 ada, 1 parsel ve 10060 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

12. (45) İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

13. (46) İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

14. (47) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi'nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla, Talas İlçesi Kiçiköy Mahallesi veya Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde onama sınırı içerisine alınan yerin su deposu alanı olarak imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.

15. (48) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 6 pafta, 1233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

16. (49) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi güzergahında bulunan alan ve civarında imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

17. (50) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 35 pafta, 1018 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

18. (51) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 31 pafta, 290 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.

19. (52) Talas Belediyesinin, Endürlük Mahallesi, Sırtlar Mevkii 3 pafta, 1192 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı talebinin görüşülmesi.

20. (53) Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde 6 pafta, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

21. (54) Yahyalı Belediyesinin, Seydili Mahallesi, 347 ada, 224 parsel ve 1050 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

22. (55) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 5181 ada, 11 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

23. (56) Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.

24. (57) Kocasinan Belediyesinin, TOKİ ve Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası işbirliğinde gerçekleştirilen “Mobilyakent”in bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

25. (58) Kocasinan Belediyesinin, Yavuzselim Mahallesi, 6316 ada,1 ve 2 parseller, 6317 ada, 18 ve 19 parseller, 4462 ada, 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

26. (59) Yeşilhisar Belediyesinin, İçme Mahallesi'nde, mülkiyeti, Şahin Sebze Meyve Taşımacılık Soğuk Hava Deposu ve Komisyonculuk Sanayi Lmt. Şti.'ye ait olan, 194 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

27. (60) Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi'nde, 344 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

28. (61) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi'nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan alanda, plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

29. (62) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 8600 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 4746 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

30. (63) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

31. (64) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 106, 108, 109, 110, 111 ve 112 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

32. (65) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih, 123, 124 ve 125 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

33. (66) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 130 ve 131 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

34. (67) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 149, 152, 155, 156, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

35. (68) Sosyal Hizmet Daire Başkanlığınca hazırlanan Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği taslağının görüşülmesi talebi.

36. (69) Kayseri Erciyes Aş.’nin sermaye artırımından doğan rüçhan hakkının, Develi Belediyesince kullanılmayacağından Büyükşehir Belediyesince kullanılıp kullanılmayacağı huhusunda karar ittihazı talebi.

37. (70) Kocasinan Belediyesi, Yazır Mahallesi, 6028 ada, 1 parsel nolu taşınmazın imar planı yapılması talebi.