1.5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları Stratejik Planının görüşülmesi talebi.
2.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih, 205, 207, 208, 211, 213, 214 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde Ortabağlar Mevkii Kaya Yerleşimi, Esvasın Kaya Yerleşimi, Nekropolü ve Güvercinliklerin bulunduğu alanların I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediyesinin, Ağırnas Mahallesinde 789 parsel ve 188 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde 807 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz ve güneyindeki park alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 10151 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi 12028 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Hacılar Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Hacılar Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih, 156 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Talas Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih, 130 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi 1888 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.İncesu İlçesi Sultansazı Mahallesinde 98 ada 51, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 79, 120, 126, 146 ve 155 parsel numaralı taşınmazlar ve civarının bulunduğu alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesinde bulunan mülkiyeti İncesu Belediyesine ait 241 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.İncesu Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi 6930 parsel numaralı taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Mülkiyeti TOKİ'ye ait Kocasinan İlçesi, Oruçreis Mahallesinde, tapunun Karpuzatan Düz Mahallesi, 3129 ada 10 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Felahiye İlçesi, Kayapınar Cumhuriyet Mahallesinde 102 ada, 14, 18 ve 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
21.İncesu İlçesi, Subaşı Mahallesinde Köyiçi Mevkiinde tapunun 190 ada, 1, 3 ve 6 numaralı parsellerinde bulunan “Subaşı Höyüğünün” I. derece arkeolojik sit alanı olarak 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
22.Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 6393 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
23.Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 8673 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
24.Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında kurumumuz adına “Kültepe Turizme Kazandırılıyor” başlıklı bir teknik destek talebinde bulunulmasına, talebin başarılı olması durumunda uygulanmasına, teknik destek talebinde kurumumuzu temsile, ilzama ve teknik desteğe ilişkin belgeleri imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.
25.Pınarbaşı İlçesi, Örenşehir Mahallesinde süt işleme merkezi yapılması işiyle ilgili olarak; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Birleşik Kafkas Derneği ile birlikte veya ayrı ayrı hazırlanacak ortak işbirliği protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
26.Sarıoğlan İlçesinde süt işleme merkezi yapılması işiyle ilgili olarak; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sarıoğlan Süt Üreticileri Birliği ile birlikte veya ayrı ayrı ortak işbirliği protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                                       EK GÜNDEM

27.(1) Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesi, 10715 ada, 3, 4, 5, 6 numaralı parseller, Erkilet Mahallesi 10718 ada 1 parsel numaralı Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı olarak planlı ve Erkilet Dere Mahallesi 10715 ada, 8 parsel numaralı Uygulama İmar Planında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlı olan arsa vasıflı taşınmazların satışının yapılması hususunda Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
28.(2) Talas İlçesi, Mevlana Mahallesinde 1877 ada 1 parsel, 1569 ada 2 parsel, 1916 ada 1 parsel, 1617 ada 1 parsel ve 747 parselin bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
29.(3) Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 366, 367, 370, 371, 374 ve 377 adaları içerisindeki muhtelif parsellerin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
30.(4) Kocasinan Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih, 168 ve 169 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
31.(5) İncesu Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih, 84 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
32.(6) Develi Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih, 69 ve 71 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
33.(7) Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesi, 4592 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
34.(8) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih, 231, 232, 233, 234, 235, 236 ve 241 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
35.(9) Melikgazi İlçesi, 30 Ağustos Mahallesinde bulunan 8705 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu yaklaşık 1,89 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
36.(10) Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi 12780 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
37.(11) Talas İlçesi, Harman ve Mevlana Mahallelerinde öneri planda gösterilen, 5393 sayılı kanunun 73. maddesi kapsamında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
38.(12) Kocasinan Belediyesinin, Yemliha Mahallesi, Ankara-Kayseri Karayolu civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
39.(13) Akkışla Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
40.(14) Talas İlçesi, Erciyes Mahallesinde yaklaşık 42 hektarlık, 5393 sayılı kanunun 73. maddesi kapsamında 23.02.2018 tarih ve 2018/11280 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Kentsel Dönüşüm Alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
41.(15) Yahyalı İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, 61 ada 147 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
42.(16) Yahyalı İlçesi merkezinde 12 mahalleyi kapsayan alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
43.(17) Yeşilhisar İlçesi, Köşk Mahallesi, 1397 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
44.(18) Bünyan İlçesi, Tuzhisar Mahallesinde uygun görülecek bir caddeye ‘‘Şehit Musa YÜCE’’ isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
45.(19) Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, 3279. Sokak veya uygun görülecek bir sokağa ‘‘Mehmet ÖZET’’ isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.