1. Talas Belediyesi’nin, Reşadiye Mahallesi, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi’ndeki, 46 pafta, 1244 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait, 255 ada, 1 parsel ile mülkiyeti şahıslara ait 2073, 2542, 2547, 2551, 2552, 2648 ve 2650 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 81 ada, 2 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. İncesu Belediyesinin, Sultansazı ve Süksün Mahalleleri’nde, 3.etap toplu konut uygulaması çalışması kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın talebine istinaden, ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Kocasinan Belediyesinin, Oruçreis Mahallesi, K34-b-24-c-1 pafta, 6700 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Köy yerleşim planlarına göre, 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet mahallesi, Çaytarla Mevkii, 3 pafta, 401 ve 404 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 2959 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın batısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
11. Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 4851 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan 5039 ada numaralı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
12. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, Karpuzatan Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait, 3890 ada, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
13. Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Şeker Fabrikası ve Kuzey Çevre Yolu arasında bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
14. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1607 ada, 2342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
15. Kocasinan Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, 6328 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
16. Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Yeni mahalle, 107 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
17. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10166 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
18. Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, Lifos Dağı eteğinde bulunan yerlerin alt ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
19. Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
20. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 121 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
21. Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 11254 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
22. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
23. Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
24. Talas Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
25. Talas Belediyesinin, Başakpınar Eşme mevkii, 2422 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
26. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 507 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
27. Melikgazi Belediyesinin, Küçük Mustafa Mahallesinin Kuzeybatı kısmında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
28. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde gecekonduların bulunduğu bölgede 6306 Sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamında kentsel dönüşüm yapılabilmesi amacıyla 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
29. Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde 1450 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
30. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 118 kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
31. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin 05.08.2013 tarih, 232, 233, 236 ve 238 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
32. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 68 sayılı kararı ile 05.08.2013 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
33. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 143 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
34. Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Deliklitaş Caddesi No:37’de bulunan, Kemal İmamtorunu Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunun tadilatı karşılığında yapılacak Eğitim İşbirliği Protokolünün muhtevasının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
35. Melikgazi İlçesi, Gesi Cumhuriyet Mahallesindeki herhangi bir caddeye Mustafa AĞCA isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.