1. Melikgazi İlçesi, Selimiye Mahallesi, 7564 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesinde 9072 ada, 1 ve 3 parsel ile 13076 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 192 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 196 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 197 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 200 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 201 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Kocasinan İlçesi, Erkilet General Emir Mahallesindeki 13728 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneydoğusunda bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tescil dışı olarak belirtilen taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Kocasinan İlçesi, Hasancı Mahallesi, 11035 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Kocasinan Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 161 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih, 44 sayılı kararını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Talas İlçesi, Harman Mahallesi, 1501 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu bölgede imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Talas Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 137 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Talas Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 138 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Talas Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 139 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Bünyan İlçesi, Gergeme Mahallesi, 145 ada, 93 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih, 39 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Yahyalı İlçesi, Delialiuşağı Mahallesi ve Avlağa Mahallesi sınırları dahilinde yapılması planlanan 3 Adet Türbin ve Ulaşım Yolları için 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Kayseri İli, Develi İlçesi, Zile Mahallesinde 30.01.2009 tarih, 1288 sayılı Kurul Kararıyla "Yerleşim" adı altında tescilli olan sit alanının yerinin yanlış işaretlenmiş olması nedeniyle güncellenmesine yönelik 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Develi İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 504 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Develi İlçesi, Çayırözü Mahallesi, 115 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Yahyalı İlçesi, kent merkezini kapsayan 1/1000 ölçekli Yahyalı Uygulama İmar Planında 2022 yılı içerisinde revizyon ve ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde vatandaş tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. Yahyalı İlçesi, kent merkezini kapsayan 1/1000 ölçekli Yahyalı Uygulama İmar Planında 2022 yılı içerisinde revizyon ve ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde Yahyalı Belediyesi tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. İncesu İlçesi, Karakoyunlu Mahallesi, 2805 ada, 39, 40, 41 ve 42 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.07.2023 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.07.2023 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.09.2023 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.09.2023 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde uygun görülecek bir caddeye Mustafa KIZIKLI isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

33. Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi'nde uygun görülecek bir cadde veya sokağa Vedat ARIKAN isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

34. Sinan ATEŞ isminin şehrimizde bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

35. Melikgazi İlçesi'nde bulunan Kartal Bulvarı isminin Şht. Tarık KOÇOĞLU Bulvarı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

36. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında Pınarbaşı İlçesindeki mükerrer bulvar, cadde ve sokak (CSBM) isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

37. Kayseri Büyükşehir Belediyesine 2.500.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

38. RHG Enertürk Enerji Stadyumu Misafir Takım Tribününde güvenlik tedbirlerinin alınması için ödenek aktarılması amacıyla Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Av. Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

39. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Erciyes Mahallesi, 10737 ada, 22, 31 ve 33 parselde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezinin Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

40. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 16740 ada, 1 parsel, 16741 ada, 1 parsel, 16742 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların satışının yapılması ve satış işlemlerinin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

41. 38 JF 073 ve 38 JF 077 plakalı semitreylerin İncesu Belediyesine bedelsiz olarak devrinin yapılması talebinin görüşülmesi.

42. Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Kazım Karabekir Mahallesi, 15215 ada, 1 parsel ve 15221 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanın güneyinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

43. Kocasinan Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 145 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

44. Develi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

45. Özvatan Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

46. Özvatan Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

47. Özvatan Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 45 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

48. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih, 45 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

49. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

50. Yahyalı Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih, 81 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM

51. (1) Yahyalı İlçesi, Seydili Mahallesi, 342 ada, 5 parsel ve Yenice Mahallesi, 480 ada, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68 ve 69 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

52. (2) UKOME Kurulu’nun 14.09.2023 tarih, 2023/09-24 sayılı kararına istinaden, Esentepe Mahallesi, 13217 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

53. (3) İncesu İlçesi, Karakoyunlu Mahallesi, 2823 ada, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazlarının bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

54. (4) Develi İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 2248 ada, 138 parselin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

55. (5) İncesu Belediye Meclisinin 06.04.2023 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

56. (6) İncesu Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 85 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

57. (7) Tomarza Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

58. (8) Tomarza Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

59. (9) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.10.2023 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

60. (10) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.10.2023 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

61. (11) Talas İlçesi, Kamber Mahallesi, 1068 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

62. (12) Talas Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 163 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

63. (13) Talas Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 164 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

64. (14) Talas Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 165 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

65. (15) Talas Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 166 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

66. (16) Talas Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 167 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

67. (17) Talas Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 168 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

68. (18) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

69. (19) Kocasinan Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 173 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

70. (20) Kocasinan Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 175 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 

71. (21) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2023 tarih, 196 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.  

72. (22) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2023 tarih, 197 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

73. (23) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 228 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

74. (24) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 229 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

75. (25) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 231 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

76. (26) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 232 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

77. (27) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 233 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

78. (28) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 234 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

79. (29) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 235 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

80. (30) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 237 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

81. (31) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2023 tarih, 251 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

82. (32) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2023 tarih, 252 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

83. (33) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2023 tarih, 253 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

84. (34) Felahiye Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

85. (35) Felahiye Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih, 35 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

86. (36) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi, Oruçreis Mahallesinde bulunan yaklaşık 36 hektarlık alanda gerçekleştirilecek dönüşüm projesi ile ilgili; Hak Sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri için hazırlanan Uygulama Esaslarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

87. (37) Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi taleplerinin görüşülmesi.

88. (38) Felahiye Belediyesine 12.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

89. (39) Melikgazi Belediyesine 450.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

90. (40) Özvatan Belediyesine 10.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

91. (41) Adıyaman şehrimizdeki depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için konut yaptırılması, bu amaçla şartlı bağışların kabul edilmesi ve ilgili işlemleri yürütmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

92. (42) Yatırımı devam eden işlerin finansmanında kullanılmak üzere kamu bankalarından finansman sağlanabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

93. (43) Kayseri İli, İncesu İlçesi, Furunönü Mevkii 2804 ada, 228 parselde şehrimizin toplu ulaşım elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere kurulacak rüzgar enerji santrali için kredi alınmasıyla ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri imzalamaya ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

94. (44) Bünyan İlçesi, Kahveci Mahallesinde yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle ev ve aracı zarar gören Turan KILIÇER'e nakdi yardım yapılması talebinin görüşülmesi.