1.Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 308, 309 ve 315 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih, 367 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesinde muhtelif ada parseller ve çevresinde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu kararına istinaden Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediyesinin, Ankara-Kayseri Karayolu üzerinde, Yemliha yerleşiminde yaklaşık 100 hektarlık alanda imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde bulunan muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.İncesu Belediyesinin, Garipçe Mahallesi, 148 ada, 1, 2, 3, 8, 9 ve 10 parsel ile 114 ada, 29 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi İlçesi İnecik, Eğribucak, Becen, Erenköy, Kıranardı, Hisarcık Mahalleleriyle Talas ve Hacılar İlçeleri sınırlarına denk gelen kısımların pafta bütünlüğünü sağlamak amacıyla, Kayseri İl genelinde koordinat sistemleri birliğinin sağlanması amacıyla ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan, 1/25000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumsuzluğu gidermek amacıyla, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının (ITRF Koordinatlı) yeni paftalara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 3189 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Sarıoğlan Belediyesinin, mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait Sarıoğlan İlçesi, Güzelyazı Mahallesi, 203 ada 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih 381, 388, 389,  390 ve 393 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Melikgazi Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih, 415 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih, 194 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Özvatan Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih, 67 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesinde 18. Madde düzenleme sınır içerisinde kalan plansız alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Melikgazi Belediyesinin, Caferbey Mahallesi, 80 ada 30, 31 parsel ve 12231 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 6341 ada 1 parsel ve 4592 ada 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Felahiye Belediyesinin, Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi, Doburcalı Mevkii'nde mülkiyeti hazineye ait 371 ada, 60, 61, 66 ve 68 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek tarım köy projelerinin yapılabilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi, 101 ada, 194 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Bünyan Belediyesinin, Köprübaşı Mahallesi 1433 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 12490 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün, Derevenk (Mimarsinan) Viyadüğü ve bağlantı yolları ikmali yapım işi bünyesinde yapılması planlanan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Kavşağının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 371 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Osman Kavuncu Mahallesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında belirlenen alan için hazırlatılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının ortak işbirliği kararı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Develi Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 69 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin hazırlanması amacıyla konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılması hususunda karar ittihazı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 3256 ada 52 ve 53 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait olan 8386 ada 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda mülkiyet sahipleri 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, 836 ve 866 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Felahiye Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
33.Tapu Kadastro Kayseri XI. Bölge Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılacak TAKBİS sisteminde mevcut olan tapu kaydı ve kadastral bilgilerin on-line paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirleyen protokolü Belediyemiz adına imzalaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                      EK GÜNDEM
 
1.(34) Özvatan Belediyesine 3.500.000 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(35) Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
3.(36) Mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerdeki arsa vasıflı taşınmazların satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
4.(37) Mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3628 ada, 2 parsel numaralı 2.234,46m² yüzölçümlü, aynı ada 3 parsel numaralı, 2.126,67m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
5.(38) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih 427, 430 ve 434 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
6.(39) Kocasinan İlçesi, Gömeç Mahallesi, 1486 parsel numaralı mera vasfında olan taşınmazın Hazine adına tescilinin ve Belediyemiz adına tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(40) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih 462, 463 ve 464 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
8.(41) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih, 231, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9.(42) Talas Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih, 103, 104 sayılı kararları ile 04.10.2017 tarih, 112 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
10.(43) İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih 99 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
11.(44) Kocasinan İlçesi, Kocasinan Mahallesi, muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 10.07.2017 tarih, 281 sayılı kararına istinaden onanıp askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
12.(45) Kocasinan İlçesi, Hacıkılıç Mahallesinde bulunan mülkiyeti maliye hazineye ait 809 ada 109 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(46) Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu’nun 24.11.2014 tarih, 2014/7031 sayılı kararına istinaden 24.12.2014 tarih, 29216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
14.(47) Kocasinan Belediyesinin, Beşparmak Mahallesinde, tapunun Sümer Mahallesi, 5372 ada, 1, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
15.(48) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Germir Mahallesi, 7462 ada, 1, 2 parsel ve 11270 ada, 21 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
16.(49) Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle 104 ada, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ve 31 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin 1/5000 ölçekli nazım imar planında sağlık tesisi alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.