1.Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesi 12769 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde yapılmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2018/961 esas sayılı kararına istinaden yeniden yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2019 tarih, 288, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298 ve 299 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Hacılar Belediye Meclisinin 04.11.2019 tarih, 83 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, 6562 ada, 23 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediyesinin, Yunusemre Mahallesi, 630 ada, 579 numaralı parselin kuzeyinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Felahiye Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih, 33 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Talas Belediye Meclisinin 04.11.2019 tarih, 178, 179, 180 ve 181 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Sarız İlçesi, Çağşak Mahallesi 146 ada, 72 ve 75 parsel numaralı taşınmazların civarında 1/50.000 ölçekli çevre düzen plan tadilatı ile 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Hacılar İlçesi, Beğendik Mahallesi'nde bulunan cadde isminin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Sarız İlçesi, Tekneli Mahallesi'nde bulunan Cavlak Küme Evler isminin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Bünyan İlçesi, Tuzhisar Mahallesi'nde uygun görülecek bir caddeye  "Şehit Musa Yüce"  isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocukevi Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kayseri XI. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü arasında web tapu sistemi üzerinde elektronik ortamda işlem yapılmasına ilişkin düzenlenecek olan protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
17.Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 562 ada, 2 parsel numaralı, 1.332,71 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapının; Sarıoğlan Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
18.Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde Millet Bahçesi olarak planlı alanda yapılacak olan tesislerin elektrik ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla trafo binalarının plana işlenmesi talebinin görüşülmesi.
19.Melikgazi İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, 8705 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.10.2019 tarih, 266 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

                                                                                                                                        EK GÜNDEM
 
20.(1) Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, 126 ada, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
21.(2) Kocasinan Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 215 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22.(3) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 312, 313, 314, 315, 316 ve 317 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
23.(4) Talas Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 194, 195 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24.(5) Develi İlçesi, Yeni Mahalle'de muhtelif parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
25.(6) Develi İlçesi, Ebçe Mahallesi, 1837 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
26.(7) Develi Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 91 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
27.(8) İncesu Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 108 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
28.(9) Akkışla İlçesi, Yukarı Mahalle, 184 ada, 315 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
29.(10) Akkışla İlçesi, Yukarı Mahalle, 226 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
30.(11) Hacılar Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 87 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
31.(12) Develi İlçesi, Harman Mahallesi, 114 ada 187 ve 215 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
32.(13) Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 10637 ada, 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
33.(14) Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019 tarih, 296 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
34.(15) Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi, 328 ada 10, 11 ve 12 numaralı parsellerin üzerindeki müştemilatı ile birlikte 49 yıla kadar kiralanması için Belediyemiz Encümen'ine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
35.(16) Melikgazi İlçesi, Hacımansur Mahallesi, (Kayseri Mahallesi 2. Etap) 329 ada 24, 25, 26, 27, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 68, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 93, 94, 107, 108, 111, 112 ve 119 numaralı parsellerin 49 yıla kadar kiralanması için Belediyemiz Encümen'ine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
36.(17) Mülkiyeti Belediyemize ait Talas İlçesi Reşadiye Mahallesi muhtelif ada ve parsellerde yer alan taşınmazların satışının yapılması hususunda Belediyemiz Encümen'ine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
37.(18) Kaymek Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. ve Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin vergi ve sigorta borçlarının ödenmesi için tapu bilgileri belirtilen taşınmazların borçların takasında kullanılmak üzere Gevher Nesibe Vergi Dairesi, Mimarsinan Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne devrinin yapılması amacı ile Belediyemiz Encümen'ine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
38.(19) Büyükşehir Belediyemiz ile Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) arasında işbirliği protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
39.(20) Pınarbaşı İlçesi Paşalı ve Felahiye İlçesi Darılı Mahallerinde bulunan Sulama Göletlerinin su iletim yapılarının yenilenmesi için DSİ'ye devredilmesi amacıyla Devir Sözleşmesi imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
40.(21) Talas Gençlik Merkezi Spor Salonunun kullanımına ilişkin Belediyemiz ile Talas Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.