1. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 6895 ada, 1 parsel numaralı ve 2995 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
2. Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 10001 ada, 1 parsel, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
3. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi 786 ada, 1-2-3-4-5-6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
4. Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde mevcut köy yerleşimi alanı olarak planlı alanın güneyinde bulunan Karagedik ve Poruklu Mevkiinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
5. Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, 3821 ada, 1, 2, 3, 5, 10, 11 parsel ile 3822 ada, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
6. Talas Belediyesinin, Talas 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile Yukarı Mahalle, Gülistanevleri-Reşadiye Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
7. Kocasinan Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Melikşah Üniversitesine ait alanda, 1/25.000 ve 1/5.000 nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
8. Melikgazi Belediyesinin Eğribucak Mahallesi 10249 ada 13 parsel numaralı bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
9. Talas Belediyesinin mülkiyeti şahıslara ait Yenidoğan Mahallesi içerisinde yer alan tapunun Talas Mahallesi, Taşlıbaşı mevkii, 39 pafta, 401 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
10. Kocasinan Belediyesinin Argıncık Mahallesi 2423 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
11. Melikgazi Belediyesinin Altınoluk Mahallesi’nde 11255 ada, 9 parsel nolu taşınmasın bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
12. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları içinde tespit edilen kanal güzergahının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
13. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Kocasinan, Melikgazi, Talas Belediye sınırları içerisinde bulunan bazı mahallelerde nazın imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
14. Talas Belediyesinin mülkiyeti şahsa ait Yazılı Mahallesi 3 pafta, 925 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
15. Melikgazi Belediyesinin Anbar Mahallesinde 2453 ada, 23 ve 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
16. Melikgazi Belediyesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Tekir kapı bölgesi ve sağsakallı-karakulaktepe bölgesine yönelik 1/25.000 ölçekli Revizyon çevre düzeni planı ve alt ölçekli planlar kapsamında değerlendirilerek imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
17. Talas Belediyesinin Reşadiye Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait 8 pafta 5705, 5660 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait 37 pafta, 157 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2013 tarih ve 174 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.11.2013 tarih ve 335, 336, 337, 338, 339 ve 340 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
20. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 194 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
21. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 307, 308, 309, 311, 312 ve 314 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
22. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 211, 212 ve 213 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 
23. Melikgazi İlçesi, Gesi Cumhuriyet Mahallesinde herhangi bir caddeye Mustafa AĞCA isminin, Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde herhangi bir caddeye Turan AKKAYA isminin verilmesi, Melikgazi İlçesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, Rüzgarlı 2. Sokak isminin Aşcılar Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
24. Kumarlı mevkiinde yapılan Anadolu Harikalar Diyarı projesinde bulunan Mazakaland isminin Türk-İslam Kültürüne uygun bir isimle değiştirilmesi, ayrıca Türk ve İslam Tarihi ile hiçbir bağlantısı bulunmayan Collesium adlı Roma Kültürüne ait yapının yıkılarak yerine Türk tarihine uygun kültürü simgeleyen bir yapının yapılması talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
25. Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet körüklü CNG (doğalgaz) yakıtlı otobüs alınması talebinin görüşülmesi. 26. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Mülkiyeti şahıslara ait Kiçiköy Mahallesi, 172 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması hususunda Belediyemiz görüşünün alınması talebinin görüşülmesi. 09.12.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM 1. (27) Akut Kayseri Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında ilişkileri arttırmak ve geliştirmek amacıyla hazırlanacak işbirliği protokolünü imzalamak üzere, Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 2. (28) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 9-11 Ocak 2014 tarihinde Kayseri’de yapılması planlanan “Büyükşehir Belediyeleri 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı”nı Türkiye Belediyeler Birliği ile Büyükşehir Belediyesi işbirliği içinde gerçekleştirmek üzere hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi. 3. (29) Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılan protokol doğrultusunda Erciyes Dağı Tekir Bölgesinde bulunan Teleski 1, Teleski 2 ve Teleski 3 tesisleri ile Zümrüt 1 telesiyej tesisinin sökülerek Erciyes Dağındaki Kış Turizm Merkezi alanında değerlendirilmek üzere Kayseri Turizm AŞ’ne verilmesi talebinin görüşülmesi. 4. (30) Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi 3 Nolu Turizm Gelişim Bölgesindeki yapıların otopark ihtiyaçları bölgede yer alan ticari ünitenin ve genel otoparkların bodrum katında yapılacak olan otoparkların yapım işlemleri, yatırılacak otopark bedelinden karşılanacağından bu bölgedeki otopark bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 5. (31) Avusturyanın Vorarlberg eyaletinde 25.01.2014- 07.02.2014 tarihleri arasında Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi kapsamında düzenlenecek olan 2013-1-TR1-LEO03-50121 no'lu "Avrupa Ülkelerinde Kayak ve Dağcılık Sporunda Meydana Gelen Kazalarda Arama, Kurtarma ve İlkyardım Tekniklerinin Yerinde Görülmesi ve Değerlendirilmesi" programına, konaklama ve ulaşım giderleri bahse konu program tarafından karşılanacak olup, Proje ve Planlama Şb. Md. V. Muhammed Zeki SOYAK'ın yurtdışına görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi. 6. (32) Merkezleri yurt dışında bulunan NAMES (Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bilim Ağı Merkezi), ASTC (Bilim-Teknoloji Merkezleri Birliği), ECSITE (Avrupa Bilim Merkezi ve Müze Ağı) gibi Bilim ve Teknoloji Merkezleri Birliliklerinin yayınladığı kaynaklardan ve düzenlediği faaliyetlerden faydalanabilmek için, adı geçen birliklere Belediyemizin üye olması ve gerekli harçların ödenmesi talebinin görüşülmesi. 7. (33) Belediyemiz Meclisinin 08.07.2013 tarih ve 567 sayılı Kararı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe esas olmak üzere “Kent Rehberi” hazırlanması için, görevlendirilen Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanan “Kent Rehberi”nin, onaylanması talebinin görüşülmesi. 8. (34) Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 159 ada, 4 parsel numaralı, 7.474.85 m² yüzölçümlü, 160 ada, 4 parsel numaralı, 7.579.96 m² yüzölçümlü, 165 ada, 5 parsel numaralı, 9.005.10 m² yüzölçümlü, 166 ada, 5 parsel numaralı, 5.686.61 m² yüzölçümlü, 167 ada, 5 parsel numaralı, 7.514.06 m² yüzölçümlü, Küçük Sanayi Alanı Arsasının 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi. 9. (35) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; ekli listede belirtilen birimlerin harcama kalemlerinde 19.902.000 TL’nin ekleme ve tenzilinin yapılması talebinin görüşülmesi. 10. (36) Melikgazi İlçesi Turan Mahallesinde bulunan Harman 2. Sokak isminin Çilek Sokak olarak, Kocasinan İlçesi, Örnekevler Mahallesi, Ay Sokak isminin Cemal HATTAT sokak ve Temizel Sokak isminin de Elmas HATTAT sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. 11. (37) TED Kayseri Koleji Vakfına tahsis edilen, mülkiyeti Belediyemize ait, Mimarsinan Mahallesi, Sivas Bulvarı Ümit Apt. 163/27 numaralı dairenin tahsis süresinin uzatılması talebinin görüşülmesi. 12. (38) Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi, 10079 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi. 13. (39) Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi. 14. (40) Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km:6+400-8+700 arası kesiminin, Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nün taleplerine istinaden imar planlarında 50 metreden 80 metreye çıkarılması talebi. 15. (41) Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi 10166 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi. 16. (42) Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi’nde, 5538 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi. 17. (43) Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesinde, Viyadük ile Talas ilçesi bağlantısını sağlayacak yolun bulunduğu yerde yapılan plan tadilatı Belediyemiz Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 745 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Belediyemiz meclis kararında yerel koordinat sistemine göre yazılı olan 1/5000 ölçekli ''28 O'' nazım imar planı paftası isminin, plan açıklama raporu ile bütünlük sağlaması amacıyla, ITRF koordinat sistemine uygun olacak şekilde 'K35D-07A'' ve ''K35D-07B'' pafta isimleri ile değiştirilmesi yönünde tavzih kararı alınması talebi. 18. (44) Hacılar Belediyesi, Hacılar ilçesi, Eşmecik Mevkiinde İlave Nazım imar planı talebi. 19. (45) Hacılar Belediyesi, Hacılar ilçesi, Beğendik Mahallesinde 225 hektarlık alanda Revizyon Nazım imar planı yapılmasını talebi. 20. (46) Ünpet Turizm Gıda Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belediyemiz meclisinin 09.09.2013 tarih ve 699 sayılı kararına istinaden hazırlatılarak onaylanmış olan, nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. 21. (47) Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesinde, Şeker Gölü ve Civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi. 22. (48) Kocasinan Belediyesi, Uğurevler Mahallesinde, 3226 ada, 58 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi. 23. (49) Melikgazi Belediyesi, Kazımkarabekir Mahallesi 10179 ada, 1 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi. 24. (50) Kocasinan Belediyesi, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi. 25. (51) Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1188 parsel ile 2747 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi. 
26. (52) Kocasinan Belediyesi, Muammerbey Mahallesi, 33 pafta, 119 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi. 
27. (53) Melikgazi Belediyesi, Kıranardı-Fatih Mahallesi 180 ada 1 parsel ve 181 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi. 
28. (54) Melikgazi Belediyesi, Gesi Fatih Mahallesi, 421 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi. 
29. (55) Kocasinan Belediyesi, Yeşil Mahalle, 3505 ada, 4, 42, 43, 46 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi. 
30. (56) Melikgazi Belediyesi, Eğribucak Mahallesi 5150 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi. 
31. (57) Talas Belediyesi, mülkiyeti şahsa ait Bahçelievler Mahallesi, 61-77 pafta, 322 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi. 
32. (58) Talas Belediyesi, Yukarı Mahalle, kuruköprü ve Çatakdere Mahalleleri sınırları içerisinde kalan muhtelif parsellerin bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi. 
33. (59) Talas Belediyesi, mülkiyeti şahıslara ait Reşadiye Mahallesi, 6 pafta, 5570 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı talebi. 
34. (60) Kocasinan Belediyesi, Buğdaylı Mahallesinde, 149 ada, 15 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi. 
35. (61) Yeşilyurt Mahallesinde plan onama sınırı içerisine alınan 2 ayrı yolda nazım ve uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için nazım imar plan değişikliği talebi. 
36. (62) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 89 sayılı kararının incelenmesi talebi 
37. (63) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih ve 86 sayılı kararının incelenmesi talebi. 
38. (64) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi. 
39. (65) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 343 ve 347 sayılı kararlarını incelenmesi talebi 
40. (66) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 239, 240, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi 
41. (67) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 363, 364, 365, 366 ve 367 sayılı kararlarının incelenmesi talebi. 
42. (68) Belediyemiz ve EMBARQ Türkiye arasında yapılacak protokolün imza edilmesi için Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY'a yetki verilmesi talebi.