1. Melikgazi Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih, 113 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarih, 161 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 176 ada, 1 parsel, 177 ada, 1 parsel ve 179 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda plan onama sınırı içerisine alınan yerlerde 5216 sayılı kanunun 7-c maddesine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Hacılar Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih, 33 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Kocasinan İlçesi, Oruçreis Mahallesi, 6701 ada 11 ve 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Kocasinan İlçesi, Erciyesevler Mahallesinde (tapuda Kavakyazısı Mahallesi), 2888 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2021 tarih, 46 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarih, 107 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarih, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 929 ada 54 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Talas İlçesi Reşadiye (Erciyes) Mahallesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı, Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 26.03.2021 tarih 5152 sayılı kurul kararıyla uygun bulunmuş olup, 1/5000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Sarız Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Sarız Belediyesinin, Kızılpınar Mahallesi 188 ada 6 numaralı parselin bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi sınırları içerisinde kalan 25,42 hektar büyüklüğündeki alanın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, Tomarza İlçesi, Süvegenler Mahallesi'nde 1160 ada 52 ve 53 numaralı parsellerde “Süvegenler Kaya Mezarları I-II”nin bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. İncesu Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarih, 48 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Tomarza Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarih, 45 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, Üçhavuzlar Sokak Ağa Cami güneyinden başlayarak Paşapınarı Sokağa çıkan isimsiz yola Dere Bayırı Sokağı ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Tomarza İlçesi, Akdere Mahallesinde bulunan 435. Sokak isminin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Tomarza İlçesi, Akdere Mahallesinde bulunan 432. Sokak isminin Taşın Başı Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Tomarza İlçesi, Akdere Mahallesinde bulunan 436. Sokak isminin Şehir Kayası Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. 2021-2022 dönemini kapsayan kış sezonunda Erciyes Kayak Merkezinde kullanılacak bilet fiyatlarının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “Özvatan Sulama Alanı için Akıllı Sayaç” projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.

24. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama-Paketleme Tesisi” projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.

25. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 38 HT 162 plakalı Dodge marka aracın 1 yıl süreyle Felahiye Belediyesine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

26. İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi, Köy İçi Mevkiinde yer alan, tapuda eski 1247 ada ve 7 metrelik yol içerisinde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli taşınmazda, yapılacak arkeolojik kazı çalışmalarına destek verilmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

27. İncesu İlçesi, Karamustafapaşa Mahallesinde bulunan bina cephelerinde görüntü kirliliğine neden olan etkenleri ortadan kaldırarak, cephe yenileme işlerinin yapılması talebinin görüşülmesi.

28. Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 11660 ada, 7 parsel numaralı taşınmazda İldem Sosyal Yaşam Merkezi yapımı için Melikgazi Belediyesi ile protokol yapmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

29. Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 1972 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlarda Talas Sosyal Yaşam Merkezi yapımı için Talas Belediyesi ile protokol yapmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

30. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.

31. Sarıoğlan Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı işbirliği ile yapılacak olan yatırım başka bölgede değerlendirileceğinden dolayı, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2021 tarih, 74 sayılı kararının iptal edilmesi talebinin görüşülmesi.

32. Hacılar İlçesi, Aşağı ve Yukarı Mahallelerinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 4418 ada 4 parsel numaralı taşınmazın 1/25.000 ölçekli nazım imar planında turizm tesis alanı olarak planlı kısmının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

33. Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 4539 ada 1 parsel, 4540 ada 1 parsel, 4544 ada 1 parsel, 4556 ada 1 parsel ve 4563 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarih, 172 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

 

EK GÜNDEM

 

34. (1) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarih, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

35. (2) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesinde, 322 ada, 1 parsel numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve spor tesisi alanı olarak planlı alanda bölgenin ihtiyacına istinaden spor tesisinin kuzeyinde ibadet alanı planlanması talebinin görüşülmesi.

36. (3) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notları ve Lejantının 18. Maddesine, ağaçlandırılacak alanlarına rekreasyon alanları ifadesinin de eklenerek plan notu değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

37. (4) Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesinde kadastro harici taşlık olarak kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planında doğal karakteri korunacak alan olarak planlı yerin bir kısmının belediye hizmet alanı olarak, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.

38. (5) Talas Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarih, 104 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

39. (6) Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde, 7072 ada, 1 parsel numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye hizmet alanı olarak planlı alanda bölgenin ihtiyacına istinaden aile sağlık merkezi planlanması talebinin görüşülmesi.

40. (7) Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde, 2399 ada 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kültürel tesis alanı, 5394 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneyi ve batısı ise park alanı, otopark alanı ve yol olarak planlı alanda, bölgenin ihtiyacına istinaden 5394 ada, 1 parselin güneyinin sağlık tesisi, ticaret, otopark ve park olarak, batısının ise özel sosyal tesis alanı ve park olarak, 2399 ada 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazların ise bir kısmının kültürel tesis alanı, kalan kısmının da park alanı olarak yeniden planlanması talebinin görüşülmesi.

41. (8) Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 54 ada, 1847 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı, yol ve otopark olarak planlı alanın, bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kapalı pazar alanı olarak planlanması, kaldırılan yeşil alanın ise planlama sınırı içerisinde uygun alanlar belirlenip park alanı olacak şekilde düzenlenerek planlanması talebinin görüşülmesi.

42. (9) Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesinde, 11275 ada, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilkokul alanı olarak, Germir Mahallesi, 8588 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu yer ise konut alanı olarak planlı olup, ilkokul alanı olarak planlı bölge ile konut alanı olarak planlı bölgenin yer değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

43. (10) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Cırgalan Mahallesi, 6296 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın ifrazından oluşan, Cırgalan Mahallesi, 11531 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi için protokol yapmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

44. (11) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Mevlana Mah. Kocasinan Blv. Büyükşehir Belediyesi Ek Bina No:129  Kocasinan/KAYSERİ (Yemekhane), Sahabiye Mah. Sivas Blv. No:41 Kocasinan/KAYSERİ (Muhabbet Çay Bahçesi), Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. No:9 Kocasinan/KAYSERİ (Mimarsinan Pidecisi), Battalgazi Mah. Şehir Mezarlığı Melikgazi/KAYSERİ (Millet Kıraathanesi) adreslerindeki sosyal tesislerin Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

45.  (12) Yahyalı Belediyesine 4.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

46.  (13) Sarıoğlan Belediyesine 2.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

47.  (14) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Güneşli Mahallesinde bulunan alanda, ada ve parsel numaraları belirtilen arsaların satışının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

48. (15) Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak bir tesise isim verilmesi şartıyla Saffet ARSLAN ile protokol imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

49. (16) Özvatan İlçesi, Alparslan Mahallesi sınırları içerisinde 512 ada, 1 parsel ve 391 ada, 1 ve 2 parseller, 261 ada, 1 ve 2 parseller, 259 ada, 14 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan spor alanlarının, konut alanına dönüştürülmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.