1.Melikgazi Belediyesinin, Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezine ulaşımı sağlayan yol güzergahları üzerinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan alanlarda mülk sahiplerinin taleplerine ilişkin sorunlar yaşandığında hangi yolların izleneceğine dair genel bir karar alınması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 5716 ada 53 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediyesinin, sit alanı dışında, tapunun 886, 4034, 4037, 4038 parseller ile kadastro harici alanda yer alan mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi’nde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2019 tarih, 89 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi aşamasında yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarih, 111 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediyesinin, Yavuzselim Mahallesi’nde, Ahievran Kentsel Dönüşüm Alanı ve Harikalar Diyarı mücavirinde, Sivas Caddesinin güneyindeki alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan İlçesi, Oruçreis ve Mithatpaşa Mahallelerinde planlı bulunan Karpuzatan Deresi ve civarında yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih, 340 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 78, 116 ve 94 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesinde, Mimarsinan Kavşağı ile "Mazakaland" tema park alanının arasında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının, Yeşilhisar İlçesi, Kılcan Mahallesinde, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait, 771 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Talas İlçesi, Harman Mahallesi, 1259 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.İncesu Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı'nda gerekli düzenlemelerin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde, sokak, meydan ve parka isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması talepleri hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde, bulvar ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.
18.Talas Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 104, 107, 108, 110 ve 111 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19.Sarıoğlan Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
20.Melikgazi Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 140, 142, 147, 148, 149, 150 ve 152 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
21.Kocasinan Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 121, 122 ve 123 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22.Hacılar Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
23.Felahiye Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24.Erciyes kayak merkezinde kullanılacak yeni bilet fiyatlarının güncellenmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                                           EK GÜNDEM
 
1. (25) Melikgazi İlçesi, Tavukçu Mahallesi, 265 ada 5 parselde bulunan tarihi binanın "Basın Müzesi" olarak hizmet vermesi amacıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanımız Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreterimiz Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
2. (26) Kaymek Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. ve Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş, borçlarının takas edilmesi için tapu bilgileri belirtilen taşınmazların borçların takasında kullanılmak üzere Gevher Nesibe Vergi Dairesi Müdürlüğüne ve Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğüne devredilmesi talebinin görüşülmesi.
3. (27) Kaymek Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. ve Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş, borçlarının takas edilmesi için tapu bilgileri belirtilen taşınmazların borçların takasında kullanılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürlüğüne devredilmesi talebinin görüşülmesi.
4. (28) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Beyazşehir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esaslarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
5. (29) Felahiye Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
6. (30) İncesu Belediye Meclisinin 25.06.2019 tarih, 58, 59, 60, 61 ve 62 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
7. (31) İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesinde, “Bahçesaray Kaya Mezarları” sit alanının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
8. (32) Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148 ve 149 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9. (33) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünün, 154 kV Ürgüp-Çinkur (TTFO) (KOP) Enerji İletim hattının 1/5000 ölçekli planlara işlenmesi talebinin görüşülmesi.
10. (34) Develi Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 55 ve 04.12.2017 tarih ve 108 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
11. (35) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 555 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
12. (36) Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahallesi 159 ada, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 ve 19 parsel numaralı taşınmazlar ve civarında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
13. (37) Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kuzey Mahallesi 662 ada 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
14. (38) Bünyan Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarih, 27 sayılı ve 03.06.2019 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
15. (39) İncesu Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarih, 71 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
16. (40) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan ve Melikgazi İlçeleri sınırında kalan Beyazşehir Mahallesinde, Beyazşehir Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı ilan edilen alanın imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
17. (41) Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesinde Erkilet Askeri Hava Alanının mücavirinde, Havaalanı yolunun batı ve doğusunda bulunan alanlarda, imar uygulamalarında yaşanan sorunların ve devam eden hukuki davaların çözümü için imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
18. (42) Melikgazi Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 163, 164, 166, 167, 168 ve 170 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19. (43) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarih, 196, 199, 200, 201, 202 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
20. (44) Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesi, 10840 ada, 10, 11, 12 ve 15 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
21. (45) Talas Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 115, 116, 118 ve 119 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22. (46) Sarıoğlan Belediyesinin, üzerinde bakımsız ve atıl durumda sosyal tesis yapıları olan, Sarıoğlan İlçesi Çiftlik Mahallesi 524 ada, 25 parsel numaralı 5,488.47m² yüzölçümlü taşınmazın Sarıoğlan Belediyesine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
23. (47) Keykubat Mahallesi Kadir Has Stadyumu ve Zümrüt Mahallesi Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nun Belediyemiz tarafından işletilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol yapılması için Belediye Başkanımız Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.