1. İncesu Belediyesi’nin Örenşehir Mahallesi’nde, 129 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan ve içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar plan yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi’nde, patlayıcı madde deposu alanının bulunduğu Nevşehir-Avanos yol güzergahı planları 1/25.000 ölçekli nazım imar planlara işlenmesi, Kayseri-Karasaz ovası kaynakları ve yer altı suyu işletme sahası koruma alanının bulunduğu yerde 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Melikgazi Belediyesi’nin, Anafartalar Mahallesi, 2415 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. İncesu İlçesi, Sultansazı Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait ve Kayseri Şeker Fabrikasına tahsisli, 279 ada, 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Karayolları Genel Müdürlüğünün, Kayseri Boğazköprü-Organize arasındaki yol güzergahı üzerinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Gesi Bağpınar Mahallesi’nde 1002 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan çeşme ve köprünün 1. Grup yapı olarak plana işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2013 tarih ve 276 sayılı kararı ile yapılan 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 121, 122, 123 ve 124 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih ve 201 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 162, 163, 164, 165, 166 ve 167 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 91 ve 92 sayılı kararları ile 05.06.2013 tarih ve 104 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
14. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün; Talas İlçesi, Ali Dağı, Cami Tepe Mevkii’nde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Çatakdere Mahallesi’nde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Kepez Mahallesi’nde, Yücekale Nekropolü, Kepez Tümülüsü, Koyak Tepe Tümülüsü, Sivri Burun Tümülüsü ve Üçtepeler Tümülüsü’nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
15. Talas Belediyesi’nin, Kuruköprü Mahallesi’ndeki 3 pafta, 1073 ve 1074 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alandaki köprünün genişletilerek 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
16. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile yapılan nazım imar planı değişikliğinin ilgili mahkeme tarafından iptal edilmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
17. Kocasinan Belediyesi’nin, Hasanarpa Mahallesi, 6086 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
18. Kocasinan Belediyesi’nin, mülkiyeti kendilerine ait, Sümer Mahallesi, 2973 ada, 1 parselin ifraz sonucu oluşan 2974 ada, 12 parsel, 2974 ada, 9 parsel ile 1607 ada, 1535 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
19. Kocasinan Belediyesi’nin, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
20. Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi, 6702 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
21. Kocasinan Belediyesi’nin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 5447 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
22. Kocasinan Belediyesi’nin, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi 6192 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
23. Kayseri Toptan Gıdacılar ve İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
24. Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi’nde, K34-b4 nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin TCDD Lojistik Merkez Alanı yapılmak üzere Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
25. İncesu Garipçe yolu kavşağından başlayarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin güney girişine kadar olan yaklaşık 13 km’lik güney çevre yolu güzergah hattının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
26. Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi’ndeki, 24 pafta, 54 ada, 156 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
27. Talas Belediyesi’nin, Reşadiye Mahallesi, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
28. Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi’ndeki, 46 pafta, 1244 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
29. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
30. Tahsin ÖZGÜÇ isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
31. İncesu İlçesi, Kızılören Tabaklı Mahallesi, Kenan Evren Cadde isminin değiştirilmesi, Bahçesaray ve Vali İhsan ARAS Mahallelerinde bulunan isimsiz yollara, Sokak ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
32. Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, Rüzgarlı Sokak isminin Aşçılar Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
33. 5747 Sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılımdan dolayı mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri oluşacağından, 30 Eylül 2013 tarihine kadar ulusal adres veri tabanında mevzuat doğrultusunda düzeltilmesi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
34. Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Meral Çıkmazı Sokak isminin, Gözübüyükzade İbrahim Efendi Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
35. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Sözleşmesi nin 15/a ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmenliğinin 17/a maddeleri uyarınca araç sahiplerinden alınan% 5 lik durak katkı payının 2013 yılı Ağustos ayından başlamak üzere 1 yıl süre ile alınmaması talebinin görüşülmesi.

08.07.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

1. (36) 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Şehrimiz ile Bayburt arasında kardeş kent ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi.
2. (37) Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş., şirket sermayesini 7.000.000TL’ den 10.000.000TL’ye çıkarmış olduğundan, Sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve payımıza tekabül eden 2.580.000TL için iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.
3. (38) İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe esas olmak üzere “Kent Rehberi” hazırlanması için Kent Estetik Kurulunun görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
4. (39) Belçika’nın Brüksel kentinde 12- 14 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğünün Teknik Destek ve Bilgi Değişimi Mekanizması tarafından organize edilen Yerel İdare İmkanı faaliyetlerine, İnsan kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet GÜNEŞ ve AB ve Dış İlişkiler Sorumlusu Selman Sefa SÜRMELİOĞLU, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen’in 29.05.2013 tarih ve 582 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi.
5. (40) Belediyemiz İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin Uygulama Esasları Madde 7 kısmına “27) Belediyesince, Belediye Meclisi kararı ile cephe düzenlemesi yapılan yapılarda ilan ve reklam araçları Kent Estetik Kurulu onayı olmadan uygulanamaz. İzinsiz uygulayanlar hakkında bu bölümün 23. Maddesine göre işlem yapılır ve her türlü zarar tazmin edilir.” ibaresinin eklenmesi talebinin görüşülmesi.
6. (41) Kayseri Muhtarlar Derneği ile Büyükşehir Belediyemiz arasında ilişkileri artırmak ve geliştirmek amacıyla hazırlanacak işbirliği protokolünü imzalamaya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
7. (42) Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı kadrosuna Ali EREN’in ataması hususunda Meclisin bilgilendirilmesi.
8. (43)Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
9. (44)Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Başakpınar Köyönü Mevkii, 34 pafta, 225 ada, 1 parsel, 226 ada 1-2 parsel ve 228 ada 1-2-3-4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
10. (45)Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 179-180-181-1182-183-184-185-186 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11. (46) Kocasinan Belediyesinin, Kuşçu Mahallesi, 198 ada, 310 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alan ve Yamula Barajı Kıyı bölgelerinde 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
12. (47) Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mevkii, 124 pafta, 765 ada, 87 parsel ve civarında imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
13. (48) Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
14. (49) Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 418 ada 4 ve 25 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
15. (50) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih, 141, 144 ve 145 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
16. (51) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.07.2013 tarih, 203, 207, 208, 209 ve 210 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17. (52) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün, 28.06.2013 tarih ve 3082 sayılı yazılarında güzergahı belirlenen alandaki yer altı enerji iletim hattının imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
18. (53) Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, Şeker Tepe evler ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
19. (54) Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 210 pafta, 1218 ada, 16 parsel ile yine aynı bölgede mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait muhtelif parsellerde 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
20. (55) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih, 116, 117, 118, 122 ve 03.07.2013 tarih, 131, 132, 133 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.
21. (56) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 no’lu parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
22. (57) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Talas Mahallesi, 1619 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
23. (58) Gesi-Cumhuriyet Mahallesi, 113 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
24. (59) Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait, 255 ada, 1 parsel ile mülkiyeti şahıslara ait 2073, 2542, 2547, 2551, 2552, 2648 ve 2650 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.
25. (60)İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 81 ada, 2 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
26. (61) İncesu Belediyesinin, Sultansazı ve Süksün Mahalleleri’nde, 3.etap toplu konut uygulaması çalışması kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın talebine istinaden, ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
27. (62) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.07.2013 tarih, 227, 228, 229, 230 ve 231 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
28. (63) Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi, 10378 ada, 58 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
29. (64) Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 11277 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.