1. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Mahallesi, 10737 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın doğusunda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının, Asri Mezarlığın yetersiz kalması sebebiyle yeni mezar alanı planlaması yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 11660 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 1, 2, 3 ve 4 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Hacılar Belediyesinin, Beğendik ve Sakarçiftliği Mahallelerinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi, Güneşli Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 98.15 hektar büyüklüğündeki 3498 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan Mahallesi, 6342 ada 9 parsel ve 7295 ada 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 2888 ada 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi 358 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 6 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 7 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Talas Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 9 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Kocasinan Belediyesinin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılacak olan uygulamalarda konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 20 dâhil olmak üzere 20 ile 60 arasında olması durumunda binalarda bir kapıcı dairesinin %30 hesabına dâhil olmak şartıyla yapılabilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.

15. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Ahmet KARAÇAM isminin uygun görülecek olan cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Ali SUNA isminin uygun görülecek olan cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Ahmet ALTIPARMAK isminin uygun görülecek olan cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belediye Kuralları Yönetmeliğinin görüşülmesi.

21. Şehit Ayşegül PÜRNEK isminin Kocasinan İlçesinde uygun görülecek olan cadde veya sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.

22. Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Ortaseki mevkiinde bulunan ve kadastral durumu tescil harici olarak bilinen alanın hafriyat alanı olarak kullanılabilmesi için imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

23. Hacılar Belediye Başkanlığı’nın borçlarına mahsup edilmek üzere, Hacılar İlçesi, Sakarçiftliği Mahallesi 3964 ada, 38 parsel ve Hacılar İlçesi, Aşağı Mahallesi 4382 ada, 2 parsel sayılı taşınmazlardan birinin devir alınması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

24. Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi sınırları içerisinde kalan 16.19 hektarlık, Talas Mahallesi sınırları içerisinde kalan 1.03 hektarlık, Başakpınar ve Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde kalan 55.82 hektarlık alanların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.

25.  Develi Ayvazhacı, Yazıbaşı, Gömedi ve Epçe Mahalleleri çevreyolu yapımında Öksüt Madencilik San. Tic. A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

 

 EK GÜNDEM

 

26. (1) Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cami yaptırılması amacıyla hayırsever Abdullah KESKİNKILIÇ ile protokol yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

27. (2) Kocasinan Belediye Başkanlığına 3 yıllığına tahsis edilen 38 JF 073 plakalı Semitreyler ile 38 JF 081 plakalı Çekici’nin tahsis süresinin 3 yıl uzatılması talebinin görüşülmesi.

28. (3) Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 8385 ada, 1 parsel numaralı, 2.317,25m² yüzölçümlü taşınmazdaki 21m²’lik alanın, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tesis Destek ve İnşaat Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

29. (4) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın Kocasinan İlçesi, Alsancak Mahallesi, 6204. Cadde ile 6201. Cadde kesişimindeki alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

30. (5) Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi, 13101 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

31. (6) Melikgazi Belediyesinin, Battalgazi Mahallesi, 1733 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

32. (7) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 12016 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

33. (8) Melikgazi Belediyesinin, Hunat Mahallesi, 52 ada, 113 ve 114 parsel numaralı taşınmazlar ile 50 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

34. (9) Sarıoğlan Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, Güzelyazı Mahallesi, 143 ada 112 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

35. (10) Melikgazi Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih, 24 ve 25 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

36. (11) Melikgazi Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

37. (12) Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle sınırları içerisinde, Askeri Alanın (MSB ANT Kayseri İşletme Müdürlüğü) kuzeyinde yer alan, Nazik Sokak, Serin Cami ve tescilli Kiremit Fabrikasının bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

38. (13) Yahyalı Belediyesinin, Derebağ, Kirazlı ve Yenice Mahallelerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

39. (14) İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi 1979 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

40. (15) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın Kocasinan İlçesi, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 6 hektarlık Sahabiye 1. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

41. (16) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.02.2021 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

42. (17) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih, 13, 14, 16 ve 17 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

43. (18) Kocasinan Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

44. (19) Develi Belediyesinin, Aşık Seyrani Mahallesi 1097 ada ve 2, 3 parselde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz üzerine Kur'an Kursu inşa edilmesi için alanın Develi İlçe Müftülüğü'ne 25 yıllığına tahsis edilmesi ve protokol yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.