1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 210 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Develi Belediyesinin, Çukuryurt Mahallesi 141 ada, 117 ve 119 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Talas İlçesi Harman Mah. Sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı planında günü birlik kullanım tesisi ve konaklama tesisi alanı olarak planlı yerin çevre düzenleme gösterimi uygulamasına ait yönetmelik hükümlerinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı, 26.11.2015 tarih, 2384 sayılı yazısı ile, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait 8901 ada, 5 parsel nolu taşınmazın güneyinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi’nde 10284 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde 11412 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Melikgazi Belediyesinin, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 172 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 992 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 513 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 281 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Yeşilhisar Belediyesinin, İçmece Mahallesi’nde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Tomarza Belediyesinin, 2.mıntıka Mahallesi, 19 ada, 71 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5248 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11491 ada, 29 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 7057 ada, 5 ve 8 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi, 594 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10139 ada, 6 parsel ve 10103 ada, 14 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 233 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Karayolları Genel Müdürlüğü, 6.Bölge Müdürlüğünün, Abdullah Gül Üniversitesi kavşağı-Mimarsinan OSB kavşağı arasında yer alan şev taşmalarından kaynaklanan düzenlemeler yapılmış olup, Derevenk viyadüğü ve bağlantı yolları işi kapsamında belirlenen kamulaştırma sınırının imar planına işlenmesi ve gerekli imar plan değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Kocasinan Belediyesi, 08.01.2016 tarih, 87 sayılı yazısı ile Beydeğirmeni Mahallesi, 13 pafta, 692 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesinde, 7522 ada, 1 ve 2 parseller, 7516 ada, 1 ve 2 parseller, 7520 ada, 2 parsel, 7519 ada, 1, 2 ve 3 parseller, 7517 ada, 1 ve 2 parseller, 7518 ada, 2 parsel ile 7523 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 593 ve 595 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi, 113 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, Yenice Mahallesi, 665 ada, 124 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, Taşhan ve İsmet Mahalleleri, 167 ada 72 parsel, 170 ada 220 parsel ve 663 ada 35 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Yeşilhisar Belediyesinin, Fatih Mahallesi’nde, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı olan söz konusu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, Kızılgeriş Mevkiinde yaklaşık olarak 150 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi, 2 ada, 8 parsel ve 1 ada 98 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
38. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 3, 5, 7, 8, 9, 12 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
39. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
40. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 65 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
41. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 7, 8, 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
42. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 5 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
43. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
44. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Felahiye Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
45. Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 562 ada, 2 parsel numaralı, 1.332,71m² yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis talebi ve Sarıoğlan Belediye Başkanlığı'nın misafirhane olarak kullanılması amacı ile Belediyelerine tahsis edilmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
46. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 47. Hacılar İlçesi, Yukarı Mahalle, Hasandede Caddesi üzerinde bulunan isimsiz sokağa "KURUOĞLU" sokak adının verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 48. İlimizde faaliyet göstermekte olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun faaliyetlerini sürdürebilmesi için Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna uygun görülecek miktarda nakdi yardım yapılması talebinin görüşülmesi. 
EK GÜNDEM 
1. (49) Suriye'nin kuzeyindeki Bayırbucak Türkmenlerine, Kayserili yardımseverler ve bazı kurum ve kuruluşların yaptığı ve yapacağı yardımların ulaştırılması ve koordinasyonu konusunda Türk Kızılayı Kayseri Şubesi ile işbirliği yapılması için Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa ÇELİK'e yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi. 
2. (50) Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 11110 ada, 31 ve 32 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda, ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
3. (51) Yeşilhisar Belediyesinin, Derebağ Mahallesi, 633 ada, 1, 9 ve 14 no'lu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
4. (52) İncesu Belediyesinin, Yarım Mahallesi, 311 ada, 12 ve 13 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
5. (53) "Kayseri İl İdari Sınırları İçinde 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı-1/25.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı Yapımı ve Düzenlemesine İlişkin Danışmanlık Hizmet Alım İşine Ait" 1.etap, 2.aşama kapsamında hazırlanmış olan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
6. (54) Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 11089 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
7. (55) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi'nde bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
8. (56) Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi'nde, 11424 ada, 3 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
9. (57) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi, 863 ada, 1, 2, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
10. (58) Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih, 949 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 1 ve 2 parsel ile Tanpınar Mahallesi, 6925 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda yapılan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfının itirazın görüşülmesi. 
11. (59) Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi, 2956 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
12. (60) Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 592 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
13. (61) Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesinde 1008 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
14. (62) Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde 142 ada, 37 ve 49 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
15. (63) Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde 1525 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
16. (64) Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 483 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
17. (65) Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, Dikilitaş Mevkii, 654 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
18. (66) Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahallesinde 1765 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
19. (67) İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 959 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel ve 960 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
20. (68) Yahyalı Belediyesinin, İsmet ve Fethullah Mahallelerinde nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
21. (69) Yahyalı Belediyesinin, Camikebir ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde uygulanacak kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
22. (70) Felahiye Belediyesinin, Kale Mahallesi, 1 pafta, 114 ada, 1 ve 2 parsel ile 1 pafta, 194 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
23. (71) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 24, 30, 31 ve 32 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
24. (72) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarih, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
25. (73) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarih ve 40 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
26. (74) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
27. (75) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 16, 17, 18 ve 19 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
28. (76) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
29. (77) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
30. (78) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
31. (79) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih 5 sayılı, 01.02.2016 tarih, 20 ve 21 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
32. (80) Kayseri toplu taşımacılık işini yürüten taşımacıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla; 4736 sayılı Kanun’un 1. Maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden Özel Halk Otobüsleri ve Raylı Sistem İşletmesine İlave Ödeme Yapılması talebinin görüşülmesi. 33. (81) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği'nin 15.a maddesi gereğince kesilen %5 oranındaki durak katkı payının 5 yıl süreyle alınmaması talebinin görüşülmesi.