1.Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde, Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait, 1001 ada, 2 parsel, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 6413 ada, 1 parsel ve mülkiyeti şahıslara ait, 1001 ada, 8, 13 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediyesinin, Köşk mahallesi, 2783 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii, 853 ada, 3799 nolu parsel ve Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 250 ve 251 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, Ramazan deresi mevkii, 4 pafta, 1116 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediyesinin, Becen mahallesi, 542 ada, 50, 51, 52, 53 ve 69 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler-Yıldızevler Mahallelerinin içinde bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde Revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık, Erciyes Mahallesi, 51 pafta, 5580, 5067, 5057 ve 5582 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli K35-d-11-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10.Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Melikgazi İlçesi, Mimarsinan mahallesinde mülkiyeti (TOKİ) adına kayıtlı 1505, 1531, 1552, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller mevkii, 207 pafta, 1167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12.İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesi ve civarında 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13.Hacılar Belediyesinin, 07.12.2009 tarih ve 32 nolu Meclis kararı ile belirlemiş olduğu Belediye ve Mahalle sınırlarının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14.Talas Belediyesinin, 07.12.2009 tarih ve 214 nolu Meclis kararı ile belirlemiş olduğu Belediye ve Mahalle sınırlarının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih, 1, 2 ve 5 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.01.2010 tarih ve 8 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18.Zabıta Dairesi Başkanlığı Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10’ncu maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. maddesine istinaden 1 adet kapalı kasa Kamyonet alınması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM:
1. (19) Tarihi Kentler Birliğinin, Birlik tüzüğünün 8. maddesi gereğince, Meclis üyeleri arasından 1 yedek üyenin daha seçilmesi talebinin görüşülmesi.

2. (20) Belediyemizin çeşitli birimlerinde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve sözleşme süreleri 31.12.2009 tarihinde sona eren 66 personel 2010 Mali yılında çalışmalarına devam edeceğinden, net aylık ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.

3. (21) Belediyemizin çeşitli birimlerinde 2009 yılında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken, Askerlik hizmeti nedeni ile sözleşmeleri fesih edilen, 2 personelin 2010 mali yılında ödenecek olan aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

4. (22) Ortağı bulunduğumuz Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tes. İşl. San. Tic. A.Ş. 12.10.209 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında şirket sermayesinin 1.250.000-TL den, 2.000.000-TL ye çıkartılmasına karar vermiş olup, artırılan sermayeden dolayı, Rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı talebinin görüşülmesi.

5. (23) Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Üniversitelerinde hizmet amacı ile kullanılmak üzere 2 adet otobüsün hibe edilmesi talebinin görüşülmesi.

6. (24) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (i) bendi gereğince Çöp Transfer İstasyonu ile, Molu Çöp Depolama Sahası Başkanlığımızca işletilmektedir. Bu sebeple; İlçe Belediyelerince toplanarak Çöp Transfer istasyonuna getirilen evsel nitelikli atıkların mevcut Molu Çöp depolama sahasına taşınması ve Rehabilitasyon işlemlerine uygun olarak depolanması işlerinin Yap-İşlet modeli ile, Katı atık düzenli depolama tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte, Molu Çöp Depolama sahasında rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanması ve elde edilecek gazdan enerji üretilerek gelir elde edilmesi işinin, Yap-İşlet-Devret modeli ile 10 yıla kadar ihale edilmesi için Encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

7. (25) Şehit Polis memuru Ali ÖRNEK’in isminin, Kayseri şehir merkezinde yeni açılan cadde veya sokak gibi uyun görülen yerlere verilmesi talebinin görüşülmesi.

8. (26) Hacılar Belediyesinin, ekli listede belirtilen hayırsever isimlerinin cadde ve sokaklara verilmesi talebinin görüşülmesi.

9. (27) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 451 ada, 56, 58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

10. (28) Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi İlçesi, Aydınlar Mevkiinde bulunan 1343 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07-b nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

11. (29) Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi, 344 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-11-a, K35-d-06-c nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

12. (30) Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 72 pafta, 339 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-D-11-A nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

13. (31) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 1517 parsel, 30-43 pafta, 240 ada, 1 parsel ve 242 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, nazım ve uygulama imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

14. (32) Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 111 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-A-18-b nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.

15. (33) Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 138 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 25N nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

16. (34) Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi 2574 ada, 5 parsel nolu taşınmazda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

17. (35) Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 148 pafta, 924 ada, 10, 15 parsel ile, 1611 ada, 84 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

18. (36) İncesu Belediyesinin, mevcut 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında muhtelif yerlerde nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

19. (37) Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, TC. Başbakanlık F-02 Kayseri Başkanlığına tahsisli, Mevlana Mahallesi, 1607 ada, 2980 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

20. (38) Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mahallesi, 446 pafta, 3129 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

21. (39) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.02.2010 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

22. (40) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 ve 46 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

23. (41) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

24. (42) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.02.2010 tarih, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

25. (43) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

26. (44) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih, 20, 21 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

27. (45) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.