1.5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi.
2.İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 371 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 6316 ada, 1 ve 6317 ada, 2 numaralı parseller, 6317 ada, 18 numaralı parsel, 4462 ada, 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Develi Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 104 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 471 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Osman Kavuncu Mahallesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında belirlenen alan için hazırlatılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının ortak işbirliği kapsamında görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 3256 ada 52 ve 53 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle 104 ada, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ve 31 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin 1/5000 ölçekli nazım imar planında sağlık tesisi alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Develi Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 98 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Develi Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 103 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Talas Belediyesinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan Akçakaya 4203 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, park ve yol olarak planlı yerin, 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılarak ticaret alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Felahiye Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Melikgazi Belediyesinin, Ağırnas Mahallesi 1509 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesinde, 7460 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Kocasinan İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 6326 ada, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Erkilet Osmangazi Mahallesi, 585 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Kocasinan Belediyesinin, Turgutreis Mahallesi'nde, mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'ne ait, tapunun Sümer Mahallesi,  2893 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, Erkilet Osmangazi Mahallesi, 402 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Yeşilhisar Belediyesinin, tapunun Derebağ Mahallesi, 6 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Yeşilhisar Belediyesinin, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait, tapunun Dağılgan Mahallesi,  1389 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.İncesu Belediyesinin, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün talebine istinaden Kayseri-Adana karayolu üzerinde bazı bölümlerde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 528 ve 533 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Kocasinan Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 256 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Kocasinan Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 259 ve 260 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Develi Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 107 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 127 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Kocasinan Belediyesinin, Ankara-Kayseri Karayolu üzerinde, Yemliha yerleşiminde yaklaşık 100 hektarlık alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi, 101 ada, 194 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin hazırlanması amacıyla konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait olan 8386 ada 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda mülkiyet sahipleri 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Melikgazi İlçesi’nde plan onama sınırı içerisinde kalan yerlerde Kayseri İl genelinde koordinat sistemleri ve pafta bütünlüğünün sağlanması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yeni paftalara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt ve Melikgazi Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Fen İşleri Daire Başkanlığının, şehrimizin batı kısmında bulunan Organize Sanayi Bölgesini şehrin doğu tarafına bağlayacak imar planlarında 30 metre genişliğindeki yolun açılabilmesi için kot farkından dolayı katlı kavşak yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Bünyan Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarih, 58 sayılı kararına istinaden Bünyan İlçesi Yenice ve Bayramlı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5,9 hektarlık alanda, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.Pınarbaşı İlçesi, K.Gümüşgün Mahallesinde bulunan 93 ada, 7, 8 parsel ve civarındaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde, 10525 ada 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda tescilli yapıların bulunmasından dolayı imar uygulaması aşamasında karşılaşılan problemlerin çözülebilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının, UKOME kararı ile uygulanmasına karar verilen projelerin uygulanabilmesi için imar plan tadilatının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
40.Kocasinan ve Talas İlçelerinde muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
41.Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi.
42.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliği'nin Mezar Devirleri'ni düzenleyen 46, 47 ve 48. maddelerinin yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.
43.KASKİ Yönetim Kurulunun 25.12.2017 tarih ve 470 nolu kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen ''Su ve Atıksu Ücret Tarifesi'' konusunun KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla görüşülerek karara bağlanması talebinin görüşülmesi.
44.KASKİ Yönetim Kurulunun 02.01.2018 tarih ve 8 nolu kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen ''Şirket Kurulması'' konusunun KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla görüşülerek karara bağlanması talebinin görüşülmesi.
45.Belediyemiz ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü arasında hazırlanan protokolün onaylanması talebinin görüşülmesi.
46.Zabıta Personeli için; nüfusa göre her ay için 487,00 TL üst sınır olarak belirlenen, fazla çalışma ücreti ile 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, fazla mesai verilmesi talebinin görüşülmesi.
47.Kayseri ve Civarı Yakacak Alım ve Dağıtım (YAK-TAŞ) A.Ş.’nin şirket sermayesini 3.850.000,00-TL‘den 5.850.000,00-TL‘ye çıkarılmasından doğan ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından kullanılmayan 200.000,00-TL’lik rüçhan hakkından tarafımıza düşen rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 157.013,00-TL.’nin ödenmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.
48.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihalesi yapılan ‘‘Kayseri İli Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması, Bertarafı ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Kurulması ve İşletilmesi İşinin’’ sözleşme süresi 29.08.2018 tarihinde sona erecek olup söz konusu tesisin kurulması, lisans işlemleri ve işletmeye alınması aşamalarında zamana ihtiyaç duyulacağından işin 10 yıllığına ihale edilmesi talebinin görüşülmesi.
49.Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 98. yıl dönümü münasebetiyle Valilik makamınca düzenlenen "BÜYÜK ATATÜRK GENÇLİK KOŞUSU"nda dereceye giren atletlere ödül verilmesi talebinin görüşülmesi.
50.Belediyemizin yatırım ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden borçlanma ile ilgili her türlü kanun hükümlerine bağlı kalmak şartıyla Ulusal Bankalardan 100.000.000 TL kredi alınabilmesi için Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi ve kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
51.Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan muhtelif ada ve parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
52.Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.11.2017 tarih, 439 sayılı kararı ile yeniden değerlendirilip revize edilen ve Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notları ve Lejantına askı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazların görüşülmesi.
53.Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesinde, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.10.2016 tarih, 2102 sayılı yazısında 1865 ada 14 ve 15 parsel nolu taşınmazların I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak planlara işlenmesi talebinin görüşülmesi.
54.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Gesi Fatih ve Mimarsinan Bahçelievler Mahalleleri arasında kalan bölgede Belediyemiz Meclisinin 18.08.2017 tarih, 338 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.


                                                                                                                                                     EK GÜNDEM
 
1.(55) Meclis Üyelerimizin katılımlarıyla 12-14 Ocak 2018 tarihleri arasında Bursa'da yapılacak olan değerlendirme ve planlama toplantısına katılacak Meclis Üyelerinin Ulaşım ve Konaklama giderlerinin Belediyemizce karşılanması talebinin görüşülmesi.
2.(56) Meclis Üyemiz Hikmet ŞAHİN ve Şükrü KALKANLI'nın partilerinden ayrılmalarından dolayı boşalan Ulaşım Komisyonu üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesine istinaden 2 adet üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi.
3.(57) İtfaiye Personeline 2018 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
4.(58) Yeni alınacak otobüslerin finansmanı için, Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye 80.000.000 (seksenmilyon)-TL borçlanma yetkisinin verilmesi talebinin görüşülmesi.
5.(59) Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapan personellerin 2018 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin %5,69 oranında artırılması talebinin görüşülmesi.
6.(60) 2018 mali yılında ihtiyaç duyulması halinde boş kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacak olanların net ücretlerinin ekteki tabloda belirtilen şekliyle ödenmesi talebinin görüşülmesi.
7.(61) Mülkiyetleri Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 10859 ada, 15 parsel, 10869 ada, 16 parsel, 10870 ada, 15 parsel, 10861 ada, 16 parsel numaralı taşınmazlar üzerine Belediyemiz tarafından yapılacak olan toplam 58 adet dükkân ve ekli listedeki arsa vasıflı taşınmazların satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(62) Belediyemiz Meclisinin 09.10.2017 tarih, 398 sayılı kararının düzeltilmesi talebinin görüşülmesi.
9.(63) Belediyemiz Meclisinin 15.12.2017 tarih, 508 sayılı kararının düzeltilmesi talebinin görüşülmesi.
10.(64) Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dahilinde, Mimarsinan kavşağının güneyinde, Yıldızevler, Germir ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi sınırları içerisinde, Sivas Caddesinin doğu ve batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(65) Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, 12456 ada, 1 numaralı parselin bulunduğu alanda taşınmaz malikinin dilekçesi ile nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(66) Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 10525 ada 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda tescilli yapıların bulunmasından dolayı imar uygulaması aşamasında karşılaşılan problemlerin çözülebilmesi ile ilgili Meclis gündemimizin 38. Maddesinde yer alan konunun; 5216 sayılı Kanunun 7-c maddesine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının birlikte yapılabilmesi amacıyla bu konuyla birleştirilerek görüşülmesi talebinin görüşülmesi.
13.(67) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 581 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda çevre düzeni planı ve nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
14.(68) Kocasinan İlçesi, Güneşli Mahallesinde yaklaşık 98,6 hektarlık alanda, 5393 sayılı Yasa'nın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde Güneşli Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje alanı ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
15.(69) Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 5372 ada ve 1, 2, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
16.(70) Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 307 pafta, 4428 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
17.(71) Yeşilhisar Belediyesinin, Yeşilhisar İlçesi, Kılcan Mahallesinde mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda çevre düzeni planı ve nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
18.(72) Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, Derebağ Mahallesinde muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
19.(73) Felahiye Belediyesinin, Felahiye İlçesi, Beyler Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 2 pafta, 188 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
20.(74) Hacılar Belediyesinin, Aşağı Mahallesi Tepe Mevkiinde ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
21.(75) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 2, 3, 5, 6, 7, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22.(76) Kocasinan Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 12, 14, 15 ve 16 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
23.(77) Talas Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 4 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24.(78) Bünyan Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 75 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
25.(79) İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 117 ve 118 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
26.(80) Belediyemiz tarafından yapılan Kayseri Kent İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı’nın onaylanması talebinin görüşülmesi.