1. 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Belediyemizin 2012 yılına ait, faaliyet raporunun görüşülmesi.
2. 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2012 Mali Yılına ait, Hesap,İş ve İşlemlerinin Denetimi hususunda hazırlanan, Denetim Komisyon Raporu hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.
3. 5216 Sayılı Kanununun 16. maddesine istinaden, Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçiminin yapılması.
4. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
5. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
6. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
7. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
8. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
9. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Kadın ve Aile Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
10. Kocasinan Belediyesi’nin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nün (KASKİ) talebine istinaden, Keykubat bölgesinde yeni depolar arasındaki terfi-isale hatları ile Karpuzatan içme suyu tesislerine ait bazı kuyuların imar planlarına işlenmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
11. Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi, K35a-22a-4c pafta, 6296 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
12. Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi’nde, Kumarlı Parkı ve Mimarsinan Kavşağı arasında, Sivas Caddesi’nin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
13. Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 8868 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
14. Kocasinan Belediyesi’nin, Akçetepe Yerleşime ait mevcut 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
15. Kocasinan Belediyesi’nin, Mimarsinan Mahallesi, 311 pafta, 4412 ada, 1 parsel, 4787 ada, 1 parsel, 4788 ada, 1 parsel, 311-328 pafta, 4789 ada, 1 parsel ve 328 pafta, 4414 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
16. Melikgazi Belediyesi’nin, Germir Mahallesi, 2502 ada, 1, 3, 9 parsel, 11270 ada, 3 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
17. Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi, 621, 622, 625 ve 693 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
18. Melikgazi Belediyesi’nin Konaklar Mahallesi, 5942 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
19. Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 1297 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
20. Melikgazi Belediyesi’nin Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, Döşeme Mevkii, 1640 parsel (yeni 11482 ada 3 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
21. Melikgazi Belediyesi’nin Eğribucak Mahallesi, 10298 ada 1 parsel ve Altınoluk Mahallesi, 11256 ada 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
22. Melikgazi Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi, 1253 ada, 1043 parsel, Melikgazi Mahallesi, 3286 ada, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 95 ve 96 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
23. Melikgazi Belediyesi’nin Bağpınar Mahallesi, 107 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığından, bu bölgenin planlanmasının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
24. Melikgazi Belediyesi’nin, Gültepe Mahallesi, 2910 ada, 5 parsel ve 2911 ada, 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
25. Melikgazi Belediyesi’nin, 19 Mayıs Mahallesi, 5540 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
26. Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 752 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
27. Plan müellifinin (Doğukan ve Anakent Müşterek İş Ortaklığı) Melikgazi ve Kocasinan ilçe sınırları içerisinde muhtelif alanlarda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasında uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
28. İncesu Belediyesi’nin, Saraycık Mahallesi, 7-8 pafta, 339, 340 ve 774 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
29. İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi, 296 ada, 148 ve 149 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
30. Engir Gölü Doğal Sit Alanı, Germir-Tavlusun Doğal Sit Alanı, Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı, Gesi Kentsel Sit Alanı, Germir Kentsel Sit Alanı ve Tavlusun Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlattırılan Koruma Amaçlı İmar Planlarıhususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
31. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 55, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
32. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 64, 65, 66, 67, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
33. Futbolcu Battal UĞURLU isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
34. Erciyes Tur.İnş.Spor Etk. San.ve Tic. A.Ş. ye bedelsiz olarak tahsis edilen, Belediyemize ait Erciyes Mevkii Tekir bölgesindeki 5 nolu (38-S) dükkanın tahsisinin iptal edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince, 5 numaralı dükkanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.
35. Belediyemiz İştiraklerinden Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat San. ve Tic. AŞ’nin yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini 5.000.000TL’den 5.500.000TL’ye çıkarmıştır. Şirket ortaklarından %1 ortağı olan Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri AŞ’nin kullanmadığı 50.000TL rüçhan hakkının Belediyemizce kullanılıp kullanılmayacağı talebinin görüşülmesi.

08.04.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

1. (36) 22–26 Nisan 2013 tarihleri arasında, Kamerun’un Maroua kenti ile kardeş şehir protokolü imzalamak ve görüşmeler yapmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN, Başkanlık Özel Kalem Sorumlusu Ali YILMAZ ve Başkan Basın Danışmanı Sami DAYANGAÇ’ın görevlendirilmesine ve adı geçenlerin 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödenmesi hususunun görüşülmesi talebi.
2. (37) Mülkiyeti Belediyemize ait İncesu İlçesi, Süksün Mahallesi, 433 ada, 1 parsel numaralı, 7.799.71 m², 434 ada, 1 parsel numaralı, 11.718.63 m², 2 parsel numaralı, 11.725.96 m², 435 ada, 1 parsel numaralı, 11.009.68 m², 2 parsel numaralı, 10.971.69 m², 437 ada, 1 parsel numaralı, 11.265.77 m², 2 parsel numaralı, 11.206.43 m², 441 ada, 3 parsel numaralı, 4.524.64 m², 440 ada, 2 parsel numaralı, 5.095.89 m² Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Arsasının 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması hususunun görüşülmesi.
3. (38) Fransa’nın Strasbourg şehrinde 24–28 Mart 2013 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN’ın yurt dışında yapılan inceleme ve temasları hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi.
4. (39) 14-21 Mart 2013 tarihleri arasında Guangzhou-Dongguang-Foshan Çin Şehircilik Fuarı’nda araştırma ve incelemelerde bulunan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN ve Başkan Danışmanı Hüseyin TAŞKARACA’nın Encümenin 13.03.2013 tarih ve 2013/277 sayılı kararı ile Ulaşım ve Konaklama ücretleri hariç olmak üzere Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı geçici görev yolluğunun Belediyemizce ödenerek görevlendirilmelerine ilişkin Meclis’in bilgilendirilmesi.
5. (40) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen 1 Sayılı Cetvel’in ( Memur Kadro İhdası) onaylanması talebinin görüşülmesi.
6. (41) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 21. maddesinin 1 ve 2. fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre uygun olarak tanzim edilen teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi.
7. (42) Başkan Danışmanı olarak görev yapacak olan Tarih Okutmanı, Mehmet ÇAYIRDAĞ’a 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri brüt aylığının %75’ini geçmemek üzere ödenecek aylık brüt ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
8. (43) Belediyemizce, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi uygulamalarında, düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının düzenlenme ortaklık payına tahsisine ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
9. (44) Erciyes Master planı dahilinde Kabaktepe mevkiine yaz aktivitelerinin geliştirilmesi amacı ile “Yaz Kızağı” projesinin 25 yıla kadar yap-işlet-devret veya yap-işlet modeli ile ihale edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
10. (45) Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki yolların yama ve tamir işlerinde kullanılmak üzere 5.000 ton sıcak asfalt talepleri ile ilgili hazırlanan taslak protokol için Belediye başkanı veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
11. (46) Belediyemizce, Kültür Yolu Projesi kapsamında kalan İnönü Bulvarı üzerinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan ekli listedeki bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması talebinin görüşülmesi.
12. (47) Kocasinan Belediyesi’nin, Elagöz Mahallesi, 6610 ada, 12 parsel ve 6609 ada, 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
13. (48) Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde mülkiyeti İl Tüzel Kişiliği’ne ait olan 138 ada, 8 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
14. (49) Melikgazi Belediyesi’nin, Anbar, Selimiye, Küçük Mustafa, Esenyurt, Becen ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
15. (50) İncesu Belediyesi’nin, Garipçe Mahallesinde, 255 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
16. (51) İncesu Belediyesi’nin Vali İhsan Aras, Kara Mustafa Paşa ve Karakoyunlu Mahallerinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait alanlarda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
17. (52) Talas Belediyesi’nin, 1/5000 ölçekli K35-D-02-C ve K35-D-02-D nazım imar planı paftalarında, Melikgazi Belediyesi ile Talas Belediyesi’ne ait imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilerek 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
18. (53) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın mevcut teşkilat yapısında değişiklik yapılması ihtiyacını doğurduğundan, 21339 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan ''Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik ve Tasarıların Hazırlanmasına İlişkin Esaslar''a uygun olarak yeniden düzenlenen çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi.
19. (54) Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarı ile Reis Mehmet Alibey Caddesi arasında kalan isimsiz yola, sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.
20. (55) Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kavakyazısı Mevkii, 124 pafta, 765 ada, 87 parsel ve mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 765 ada, 57 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
21. (56) Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Hamurkesen Mevkii, 361 ada, 2 parsel numaralı ve Harman Mahallesi 923 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi.
22. (57) İncesu Belediyesi’nin Örenşehir Mahallesi’nde, 129 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
23. (58) Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133 ve 134 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
24. (59) Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 32 pafta, 4409 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
25. (60) Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin Beyazşehir Mahallesi bulunan enerji nakil hattı ile ilgili nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
26. (61) Kocasinan Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 2647 ada, 42 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.
27. (62) İller Bankası A.Ş.’nin Engir Gölü Doğal Sit Alanı, Germir-Tavlusun Doğal Sit Alanı, Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı, Gesi Kentsel Sit Alanı, Germir Kentsel Sit Alanı ve Tavlusun Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlattırılan Koruma Amaçlı İmar Planlarını hakkında ilçe belediyelerinin almış olduğu meclis kararlarının görüşülmesi.
28. (63) Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Bağpınar Mahallesi, 1001 parselde bulunan çeşme ve çeşmenin güneyinde bulunan köprünün bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
29. (64) Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Başakpınar Ufuk Mahallesi, Ceylan Mevkii, 6 pafta, 650 ve 651 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
30. (65) Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 3341 ada, 1 parsel ve 3342 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
31. (66) Melikgazi İlçesi, Yeni Mahallesi’nde, daha önce Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2012 tarih ve 587 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenen TRM14 trafo binasının ekte gönderilen yeni koordinatlara göre imar planına işlenmesini talebinin görüşülmesi.
32. (67) Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun plan notlarında 3.11.2, 3.14, 3.15 ve 4.2.5 maddelerinde değişiklik yapmış olup aldığı kararın onaylanması talebinin görüşülmesi.
33. (68) Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi 430 ada, 48 parsel, 10540 ada, 20 parsel, 5961 ada, 6 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yer alan Kızıltepe Tümülüsü’nün bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
34. (69) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 125, 126, 127 ve 128 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.
35. (70) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 72, 74, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.
36. (71) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 103 ve 104 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
37. (72) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisi'nin, 01.04.2013 tarih, 46 ve 49 sayılı kararları ile 03.04.2013 tarih, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.
38. (73) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 43 sayılı kararı ile 01.04.2013 tarih, 36 ve 35 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
39. (74) Kayseri Valiliği ve Şehit, Gazi, Dul ve Yetim Derneği’nde kayıtları bulunan gazilerimize Büyükşehir Belediyesi tarafından birer adet konut satın alınması veya konut arsası verilmesi talebinin görüşülmesi