1.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde, mülkiyeti şahıslara ait olan, 2828 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde 812 ada 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ve kuzeyinde mülkiyeti maliye hazinesine ait tescil harici kısmın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi 10248 ada 8, 9 ve 11 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Bünyan Belediyesinin, Bünyan-Köprübaşı Karayolunun güneyinde bulunan 26 ada, 1 parsel ve 393 ada, 3 ve 8 parsel ile Cumhuriyet Mahallesi 92 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Develi Belediyesinin, muhtelif mahallelerde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesinde mülkiyeti TOKİ’ye ait olan muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu az yoğun konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Bünyan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesi, 58 ada, 74 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 200 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi, 8545 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Melikgazi Belediyesinin, Küçükali Mahallesi, 3405 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ve 3406 ada, 1 ve 3 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Özvatan İlçesi, Kermelik Mahallesi, 118 ada, 371 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Develi Belediyesinin, Aşık Seyrani Mahallesi, 1502 ada, 3 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.İncesu Belediyesinin, Subaşı Mahallesi, 102 ada, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Melikgazi Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 123, 124, 125 ve 126 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ve 160 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Bünyan Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Bünyan Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Hacılar Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Akkışla Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Özvatan Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Felahiye Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih, 8 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Sarıoğlan Belediyesinin, Sarıoğlan İlçesi, Kızılgeriş Mevkiindeki alanda ilave imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 437 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 357 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Bünyan Belediyesinin, Toki ve Bünyan Cezaevi arasında bulunan 318 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 12018 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Yeşilhisar Belediyesinin, Başköy Mahallesi, 153 ada, 84 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Sarız Belediyesinin, muhtelif mahallelerde bulunan alanda 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti TOKİ’ye ait olan 12210 ada 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu plansız alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu, plan notları, küçük haritalar ve araştırma ve değerlendirme raporu Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunmuş olup, konunun karara bağlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün, Pastırmacılar Parkının bulunduğu kavşak alanına ilişkin imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan edilmesi ve ilan edilen alanda tüm çalışmaların Kocasinan Belediyesince yapılması konusundaki yetkinin Kocasinan Belediyesine devredilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesi, 1615 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Kocasinan Belediyesinin, Erkilet General Emir Mahallesi, 9193 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39.Özvatan Belediyesinin, Yeni Mahalle, 5 pafta, 239 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
40.Özvatan Belediyesinin, Kavaklı Mahallesi, 108 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
41.Kocasinan Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 88 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
42.Develi Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
43.Sarız İçesi, Avşarobası Mahalle ismi değiştiği için, Gerdekmağara Kümeevler isminin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
44.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
45.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliği hususunda Ulaşım Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.
46.Belediyemizce yapılan ihale ile satılan Erciyes bölgesindeki 21 adet otel arsasından bazılarının DİE-TÜFE oranı eklenerek alınması ve tapu tescilinden sonra satılması için Encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
                                                                                                                   EK GÜNDEM
1.(47) Melikgazi İlçesi, Erenköy, Esenyurt Mahalleleri ve Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesinde bulunan muhtelif ada ve parsellerin belediyemize tahsisi ve devri hususunda Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kurumlarla protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(48) Kayseri Orman İşletme Müdürlüğünden kiralanarak işletilen ve 25.04.2017 tarihinde sözleşmesi sona eren Kayseri Kent Ormanının işletmesinin Belediyemizce devam ettirilmesi için sözleşmenin imzalaması hususunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK'e veya görevlendireceği personele yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
3.(49) İlimiz, Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında; Belediyemiz ile Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği arasında hazırlanacak ortak işbirliği protokolünü imzalamak üzere Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
4.(50) Yunanistan’ın Marathon şehrinde düzenlenen “Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası”nda 1. olan Kayserili hemşehrimiz Gizem ELMAAĞAÇLI’ya göstermiş olduğu üstün başarıdan dolayı ödül verilmesi talebinin görüşülmesi.
5.(51) Belediyemiz tarafından Develi İlçesinde yapımı tamamlanan ve Meclisimizin 08.08.2016 tarih ve 392 sayılı kararıyla, Develi Belediyesine 5 yıllığına bedelsiz olarak devir edilen Aksu Mesire Alanı içerisinde bulunan sosyal tesislerin devir süresinin 10 yıla çıkarılması talebinin görüşülmesi.
6.(52) Tüm hobi bahçelerinde birlik ve düzeni sağlamak ve bahçelerde gerekli olabilecek bakım ve onarım gibi faaliyetlerin de aynı anda yapılabilmesi için toplamda 1787 bahçenin tamamının tahsis süresinin 30 Kasım 2020 tarihine kadar uzatılması talebinin görüşülmesi.
7.(53) İncesu İlçesinin muhtelif mahallelerine doğalgaz getirilmesi için yapılması gereken işlemlerin EPDK nezdinde taahhüt edilmesi talebinin görüşülmesi.
8.(54) Doğukan İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9.(55) Melikgazi Belediyesinin, Küçükali ve Anbar Mahallelerinde yürütülen Kentsel Dönüşüm Projeleri devamında 2. Etap olarak belirlenen alanlar için imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(56) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi 4412 ada, 1 parsel ve 4423 ada, 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(57) Melikgazi Belediyesinin, Ağırnas Mahallesi 2096 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(58) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi 10397 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(59) Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Konaklar Mahallesinde bulunan Tavlusun Caddesinin bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
14.(60) Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde, Kocasinan Bulvarı kuzeyinde yer alan muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
15.(61) Kocasinan Belediyesinin, Talatpaşa Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait 5430 ada 1 parsel, 5456 ada 1 parsel, 5462 ada 1 parsel ve 5463 ada 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
16.(62) Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, mülkiyeti Belediyemize ait, Hacıkılınç Mahallesi, 809 ada, 1823 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
17.(63) Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 6 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
18.(64) Talas Belediyesinin, Alaybeyli Mahallesi 107 ada, 76 parsel ve 108 ada 39 ve 60 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
19.(65) Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi 108 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
20.(66) Talas İlçe merkezini kapsayan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2017 tarih, 61 sayılı kararına istinaden onanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
21.(67) Bünyan Belediyesinin, Elbaşı Mahallesinde bulunan 2322 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
22.(68) Felâhiye İlçe merkezini kapsayan Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarih, 471 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
23.(69) Akkışla Belediyesinin, Şen Mahallesinde, 159 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
24.(70) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih, 164, 165, 167, 169, 172 ve 174 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
25.(71) Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih, 105 ve 107 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
26.(72) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih, 120, 121, 122 ve 123 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
27.(73) Talas Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih, 47, 48 ve 49 sayılı kararları ile 04.05.2017 tarih, 55 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
28.(74) Talas Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
29.(75) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih, 203, 204, 206, 207 ve 208 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
30.(76) Gesi Cumhuriyet Mahallesinde 148 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
31.(77) Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 1844 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
32.(78) Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 515 ada, 34 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
33.(79) Tomarza Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarih, 26 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
34.(80) Tomarza Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
35.(81) Yahyalı Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih, 47 ve 48 sayılı kararları ile 04.05.2017 tarih 52 ve 53 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
36.(82) Develi Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih, 51 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
37.(83) Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.
38.(84) Belediyemizin 2016 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.
39.(85) Mülkiyeti belediyemize ait Hisarcık Erciyes Mah. Tekir Yaylası Kümeevler No:53/J adresindeki sosyal tesisin Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
40.(86) Toplu taşıma serbest biniş yolcular ve öğrenciler için Kayseri Ulaşım A.Ş.’ye ilave ödeme yapılması talebinin görüşülmesi.
41.(87) Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi 4773 ada, 40, 41, 42, 49, 94, 95, 96 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.