1.Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii, 853 ada, 3799 nolu parsel ve Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 250 ve 251 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediyesinin, Becen mahallesi, 542 ada, 50, 51, 52, 53 ve 69 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık, Erciyes Mahallesi, 51 pafta, 5580, 5067, 5057 ve 5582 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli K35-d-11-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5.Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Melikgazi İlçesi, Mimarsinan mahallesinde mülkiyeti (TOKİ) adına kayıtlı 1505, 1531, 1552, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6.İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesi ve civarında 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 451 ada, 56, 58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8.Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi İlçesi, Aydınlar Mevkiinde bulunan 1343 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07-b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi, 344 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-11-a, K35-d-06-c nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 72 pafta, 339 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-D-11-A nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11.Belediyemizin, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 1517 parsel, 30-43 pafta, 240 ada, 1 parsel ve 242 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, nazım ve uygulama imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12.Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 111 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-A-18-b nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13.Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 138 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 25N nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14.Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi 2574 ada, 5 parsel nolu taşınmazda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 148 pafta, 924 ada, 10, 15 parsel ile, 1611 ada, 84 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16.İncesu Belediyesinin, mevcut 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında muhtelif yerlerde nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17.Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, T.C. Başbakanlık F-02 Kayseri Başkanlığına tahsisli, Mevlana Mahallesi, 1607 ada, 2980 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18.Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mahallesi, 446 pafta, 3129 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.02.2010 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 ve 46 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
21.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
22.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.02.2010 tarih, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
23.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
24.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih, 20, 21 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
25.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.02.2010 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
26.Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Üniversitelerinde hizmet amacı ile kullanılmak üzere 2 adet otobüsün hibe edilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.
27.Şehit Polis memuru Ali ÖRNEK’in isminin, Kayseri şehir merkezinde yeni açılan cadde veya sokağa isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
28.Hacılar Belediyesinin, hayırsever isimlerinin cadde ve sokaklara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
29.Mülhak Güpgüpzade H.Mustafa Ağa Vakfı Mütevelliliğinin, Ferruha GÜPGÜP isminin bir bulvara verilmesi talebinin görüşülmesi.